itretisektor |
 • Združenia: Obmedzenie členskej základne

  Viac k tejto téme v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Školská spoločnosť: Pracovné voľno zamestnanca pri kontinuálnom vzdelávaní

  Viac o tomto nároku v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Deň bielej palice

itretisektor >
Streda, 13. 10. 2010

V piatok bude viac bielych palíc na cestách.


Čítajte viac...

Nový systém poskytovania údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam.

itretisektor >
Utorok, 12. 10. 2010
Návrh zmeny § 7 ods. 12 Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
Čítajte viac...

Stanovisko Úradu vlády k Splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

itretisektor >
Utorok, 12. 10. 2010
TANS získala odpoveď Úradu vlády k Splnomocnencovi vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti
Čítajte viac...

TS: Outdoorové tréningy oslovujú nielen firmy

itretisektor >
Utorok, 12. 10. 2010

Outdoorové tréningy oslovujú nielen firmy


Čítajte viac...

Ministerstvo školstva spustilo nový portál pre školský šport

itretisektor >
Pondelok, 11. 10. 2010
11.10.2010 (TANS): MŠVVaŠ SR spustilo nový informačný portál pre školský šport.
Čítajte viac...

Plánované znižovanie počtu zamestnancov vo verejnej správe v roku 2010 a jej dopady na vrcholových športovcov- reprezentantov SR

itretisektor >
Pondelok, 11. 10. 2010

Štát vykonáva štátnu starostlivosť o šport najmä prostredníctvom MŠVVaŠ SR, MV SR, MO SR. V rámci ich organizačných štruktúr totiž existujú a sú financované tzv. rezortné strediská prípravy štátnej športovej reprezentácie, v ktorých sa pripravujú na medzinárodnú reprezentáciu Slovenskej republiky naši vrcholoví športovci. Všetky tieto organizácie by malo od 1. Januára 2011 zasiahnuť veľmi výrazne i plánované celoštátne zníženie ich zamestnancov v dôsledku šetrenia na výdavkovej strane štátneho rozpočtu v rozsahu min. 10% na mzdových a bežných výdavkoch. Ako sa tento fakt dotkne v týchto organizáciách sa pripravujúcich športovcov a ich servisných tímov?


Čítajte viac...

Plánované znižovanie počtu zamestnancov vo verejnej správe v roku 2010 a jej dopady na vrcholových športovcov- reprezentantov SR

itretisektor >
Pondelok, 11. 10. 2010

Štát vykonáva štátnu starostlivosť o šport najmä prostredníctvom MŠVVaŠ SR, MV SR, MO SR. V rámci ich organizačných štruktúr totiž existujú a sú financované tzv. rezortné strediská prípravy štátnej športovej reprezentácie, v ktorých sa pripravujú na medzinárodnú reprezentáciu Slovenskej republiky naši vrcholoví športovci. Všetky tieto organizácie by malo od 1. Januára 2011 zasiahnuť veľmi výrazne i plánované celoštátne zníženie ich zamestnancov v dôsledku šetrenia na výdavkovej strane štátneho rozpočtu v rozsahu min. 10% na mzdových a bežných výdavkoch. Ako sa tento fakt dotkne v týchto organizáciách sa pripravujúcich športovcov a ich servisných tímov?


Čítajte viac...

Výrazné zvýšenie sankcií v zákone 597/2003 Z. z. o financovani základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

itretisektor >
Pondelok, 11. 10. 2010
Úprava ustanovenia týkajúceho sa sankcií pre zriadovateľov škôl a školských zariadení.
Čítajte viac...