itretisektor |
  • ***Vyberanie členských príspevkov od iných osôb ako členov***

    O tom, či športová organizácia (občianske združenie) musí vyberať ročný členský poplatok aj od osôb, ktoré síce majú príslušnosť k organizácii (napr. formou registrácie alebo dobrovoľnícky vzťah) ale nie sú členmi tohto združenia, si môžete prečítať v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

MŠVVaŠ SR navrhuje zrušiť Uznesenie vlády č.509/2009 k financovaniu Národného futbalového štadióna

itretisektor >
Štvrtok, 02. 09. 2010

Dňa 2.9.2010 MŠVVaŠ SR zverejnilo v rámci začatia medzirezortného pripomienkového konania odôvodňujúci materiál k svojmu návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 509 z 8. júla 2009 o financovaní Národného futbalového štadióna.


Čítajte viac...

Odpočítanie dane - DPH

itretisektor >
Štvrtok, 02. 09. 2010

Čítajte viac...

Novela školského zákona

itretisektor >
Štvrtok, 02. 09. 2010

Dňa 2.9.2010 bol na rokovanie vlády SR zaslaný návrh novely školského zákona. Návrh je spracovaný na základe krátkodobých priorít Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014 Občianska zodpovednosť a spolupráca.


Čítajte viac...

Výročná správa nadácie

itretisektor >
Streda, 01. 09. 2010

Zákon o nadáciách stanovuje povinnosť nadácií vypracovať výročnú správu v určenej lehote a zároveň sa vymedzujú jej obsahové náležitosti.


Čítajte viac...

Správne delikty - daň zo stavieb

itretisektor >
Utorok, 31. 08. 2010

Čítajte viac...

Základ dane - daň zo stavieb

itretisektor >
Utorok, 31. 08. 2010

Čítajte viac...

Sadzba dane - daň zo stavieb

itretisektor >
Utorok, 31. 08. 2010

Čítajte viac...