itretisektor |
 • Nový zoznam prijímateľov 2% z dane na rok 2017 zverejnený

  Prinášame Vám oficiálny zoznam prijímateľov 2% na rok 2017.
 • Novela zákona o účtovníctve a možnosť verejnosti zapojiť sa do tvorby návrhu

  Neziskové účtovné jednotky pozor. Plánovaný návrh novely zákona o účtovníctve sa má dotknúť aj obsahu výročných správ. Viac v tlačovej správe.
 • ***Legislatíva - občianske združenia***

  Prinášame pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MVSR, v rámci ktorého sa reaguje aj na požiadavky občianskych združení, týkajúcich sa zabezpečovania finančných prostriedkov na technické zhodnotenie budov hasičských staníc, hasičských zbrojníc a hasičskej techniky.
 • ***Predbežná informácia k návrhu zákona o registri MNO***

  Viac v tlačovej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku, či kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná aj pre zamestnávateľa, u ktorého nie je zriadená odborová organizácia.


Čítajte viac...

Záväznosť kolektívnej zmluvy

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku, či kolektívna zmluva je záväzná aj pre zamestnávateľa, u ktorého nie je zriadená odborová organizácia.


Čítajte viac...

Povinnosť zamestnávateľa mať odborovú organizáciu

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku, či musí zamestnávateľ vytvoriť odborovú organizáciu.


Čítajte viac...

Splnomocnenie zamestnanca vyššieho odborového orgánu pri vyjednávaní

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom priebehu kolektívneho vyjednávania.


Čítajte viac...

Výpoveď zamestnancovi, členovi odborovej organizácie, preradenie zamestnanca na iné vhodné miesto

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku, za akých podmienok je možné zamestnancovi, ktorý je zástupcom zamestnancov, dať výpoveď z pracovného pomeru.


Čítajte viac...

Výpoveď zo strany zamestnávateľa predsedníčke závodného výboru

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku, ako postupovať pri výpovedi z pracovného pomeru uzavretého so zamestnankyňou, ktorá je predsedníčkou závodného výboru odborovej organizácie.


Čítajte viac...

Kolektívna zmluva, odmeňovanie

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom postupu zamestnávateľa pri odmeňovaní zamestnancov,v prípade ak nebude uzatvorená nová kolektívna zmluva na nasledujúci kalendárny rok.


Čítajte viac...

Pracovné voľno s náhradou mzdy na výkon funkcie v odborovom orgáne

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom dĺžky pracovného voľna, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi na výkon funkcie v odborovej organizácie.


Čítajte viac...