itretisektor |
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Vyučovanie katolíckeho náboženstva v školách

itretisektor >
Nedeľa, 03. 10. 2010

Vatikánske ministerstvo školstva (Kongregácia pre katolícku výchovu), ktoré vedie známy poľský kurálny kardinál Zenon Grocholewski (na snímke) s pomocou sekretára, ktorým je francúzsky kuriálny arcibiskup Jean-Louis Brugés, rozposlalo 5. mája 2009 predsedom biskupských konferencii okružný list (č. 520/2009) na tému vyučovanie katolíckeho náboženstva v školách (Text listu je dostupný na internetovej stránke Kongregácie: www.vatican.va). Zdá sa, že ide o list mimoriadneho významu, v ktorom Vatikán kladie “na srdce” biskupom celého sveta niektoré dôležité záležitosti z oblasti školského katolíckeho vzdelávania. Sú v tejto oblasti nejaké problémy? Isteže sú! Kongregácia “vidí” problémy globálne a niektoré sa však viac, iné menej, dotýkajú aj Slovenska. Na niektoré sa pokúsim poukázať.Čítajte viac...

Starostlivosť Cirkvi o vysokoškolských učiteľov, pracovníkov a študentov. Zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou z roku 2004 z cirkevnoprávneho pohľadu

itretisektor >
Nedeľa, 03. 10. 2010

Úvod

V roku 2004 bola podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. Text tejto zmluvy možno nájsť aj na webovej stránke Apoštolskej nunciatúry na Slovensku.(1) Hneď na úvod sa žiada zdôrazniť, že nakoľko ide o zmluvu medzinárodnej povahy, jej normatíva je nadradená zákonom Slovenskej republiky (s výnimkou ústavných zákonov, resp. Ústavy Slovenskej republiky)(2) a rovnako je nadradená legislatíve Katolíckej cirkvi (porov. kán. 3 CIC) s výnimkou tých kánonických predpisov, ktoré sú súčasťou Božieho práva.(3) Čl. IV., ods. 1 tejto zmluvy rieši právny status Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tento status je veľmi zaujímavo formulovaný a mohol by byť predmetom právnej analýzy spracovanej v inej štúdii.(4)Čítajte viac...

Postavenie Apoštolskej stolice v medzinárodnom práve

itretisektor >
Nedeľa, 03. 10. 2010

Úvod

Medzinárodná právna subjektivita Apoštolskej stolice neustále priťahuje pozornosť cirkevných i svetských právnikov. Dôvody sú viaceré. Avšak primárnym dôvodom, podľa môjho názoru, je skutočnosť, že je najvyšším orgánom Katolíckej cirkvi, ktorá má svojich členov po celom svete, ako aj to, že sa napriek svojim špecifikám správa ako rovnoprávny subjekt medzinárodného práva. Zároveň treba konštatovať, že iba najvyšší orgán Katolíckej cirkvi má takéto postavenie v rámci medzinárodného práva a nijaká iná cirkev alebo náboženská spoločnosť takéto postavenie nemá.Čítajte viac...

Sankcie viažúce sa k 2% z dane

itretisektor >
Nedeľa, 03. 10. 2010
Aké sú sankcie spojené s 2% z dane?
Čítajte viac...

Fondy EÚ

itretisektor >
Nedeľa, 03. 10. 2010

Čítajte viac...

Centrálny koordinačný orgán

itretisektor >
Nedeľa, 03. 10. 2010

Čítajte viac...

Platobná jednotka

itretisektor >
Nedeľa, 03. 10. 2010

Čítajte viac...

Zmluva so žiadateľom

itretisektor >
Nedeľa, 03. 10. 2010

Čítajte viac...