itretisektor |
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Čítajte viac...

Dohoda o vykonaní práce

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Čítajte viac...

Dohoda o brigádnickej práci študentov

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Čítajte viac...

Dohoda o pracovnej činnosti

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Čítajte viac...

Vzdelávacie preukazy

itretisektor >
Streda, 22. 09. 2010

Do konca týždňa treba odovzdať vzdelávací poukaz.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo - všeobecne

itretisektor >
Streda, 22. 09. 2010

Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu. V rozvinutých demokratických krajinách má dobrovoľníctvo dlhodobú tradíciu a ľudia sa tam denne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít. Dobrovoľník (lat. voluntarius – ochotný, dobre naladený) má veľa charakteristík, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že je to človek, ktorý ponúka energiu, vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti organizácii za dohodnutých podmienok a nie je za to finančne odmenený.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo a zákon

itretisektor >
Streda, 22. 09. 2010

Dobrovoľníctvo je neodmysliteľnou súčasťou každej modernej spoločnosti. Vďaka dobrovoľníctvu môžu občania významne prispieť k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju svojich spoločenstiev. Navyše môžu rozšíriť vplyv a kapacity organizácií občianskej spoločnosti (OOS) a zároveň rozvíjať vlastné schopnosti. Prínosy dobrovoľníctva opakovane uznávajú rôzne iniciatívy zamerané na podporu dobrovoľníctva na medzinárodnej a európskej úrovni.

Povedomie vlád a organizácií občianskej spoločnosti o dôležitosti právneho rámca upravujúceho dobrovoľníctvo sa neustále zvyšuje. Niektoré európske krajiny zahájili preto aktivity smerujúce k právnej reforme a vytvoreniu prostredia podporujúceho dobrovoľníctvo.

Tento článok sa zameriava na potrebu úpravy dobrovoľníctva a poskytuje prehľad pravidiel, ktoré by mohli byť základom každého právneho rámca dobrovoľníckych iniciatív. Okrem toho sa článok zameriava aj na otázky týkajúce sa dobrovoľníctva, odporúčania medzinárodných odborníkov a poskytne aj príklady ako zákony určitých krajín upravujú dobrovoľnícke aktivity. Pomocou analýzy sa tento článok pokúša pomôcť národným vládam a zákonodarcom, ktorí uvažujú o miestnych reformách s cieľom prijať optimálne vládne stratégie, ktoré umožnia zavedenia dobrovoľníctva a maximálne využitie jeho potenciálu.


Čítajte viac...

2 % z dane - účtovníctvo

itretisektor >
Streda, 22. 09. 2010

Čítajte viac...