itretisektor |
  • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

    Lehota na podanie daňového priznania
  • ***Charitatívna reklama***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Domka rozvíja pracovnú silu Slovenska

itretisektor >
Streda, 08. 12. 2010

Dobrovoľnícka organizácia Domka začína v týchto dňoch realizovať dvojročný projekt zameraný na osobnostný rozvoj svojich dobrovoľníkov.


Čítajte viac...

TS: Karpatská nadácia udelila výnimočné štipendium

itretisektor >
Streda, 08. 12. 2010

Karpatská nadácia udelila študentovi Technickej univerzity v Košiciach ročné štipendium vo výške 1.350 eur. Tieto peniaze darovali formou zbierky zamestnanci T-Systems Slovakia s. r. o.


Čítajte viac...

Návrh na poukázanie prostriedkov obciam a VÚC vyplývajúcich z monitoringu implementácie zákona o sociálnych službách

itretisektor >
Utorok, 07. 12. 2010

V čase od 1. júla 2010 do 31. júla 2010 bol realizovaný v poradí už 5. monitoring implementácie nových úloh obcí a VÚC vyplývajúcich zo zákona o sociálnych službách za obdobie I. polroka 2010, z ktorého vychádza Návrh na poukázanie prostriedkov obciam a VÚC.Čítajte viac...

Registrácia

itretisektor >
Utorok, 07. 12. 2010

Ročné predplatné pre jedného užívateľa: 99 EUR/jeden prístup*

Ročné predplatné (multilicencia): 122 EUR/tri prístupy*


*jeden prístup umožňuje jednému užívateľovi mať aktuálne a odborné informácie z Práva a Ekonomiky neziskového sektora a možnosť využívať všetky služby Centrálneho portálu vrátane služby on-line poradenstva - v prípade, že sa na dané prihlasovacie meno a heslo prihlásite na inom počítači, tak Vás systém automaticky z prvého prihlásenia odhlási,

*multilicencia umožňuje využívať simultánne na jedno prihlasovacie meno a heslo všetky služby portálu pre troch užívateľov (to znamená, že ak sa prihlásite ako štvrtý užívateľ, tak ten, kto bol prihlásený ako prvý v poradí bude systémom odhlásený)

Proces REGISTRÁCIE

Pri prihlasovaní sa do systému zadáte svoju e-mailovú adresu a zvolíte si heslo, ktorým sa budete prihlasovať na portál.

Na Vami zadanú e-mailovú adresu bude doručená správa „Validácia registrácie 1.SNSC“, ktorá obsahuje aktívny odkaz „validácia registrácie“.

Kliknutím na aktívny odkaz potvrdíte svoju registráciu a systém Vás presmeruje na stránku CPNS, kde dokončíte registráciu tým, že vyplníte fakturačné údaje. 

Prosíme preto o korektné vyplnenie Vašich údajov.

Po úspešnom zadaní údajov do nášho systému Vám bude  na zadaný e-mail zaslaná zálohová predfaktúra so splatnosťou 7 dní. Po zaplatení tejto predfaktúry Vám príde na e-mail faktúra a upovedomenie o zaplatení a sprístupnení celého portálu,  on-line poradenstva a ďalších služieb až na dobu jedného roka.

V prípade, že sa rozhodnete predfaktúru neuhradiť, nevyplynú pre Vás žiadne ďalšie záväzky.

UPOZORNENIE: Pri nekorektne vyplnených údajoch môže byť konto zablokované!Všeobecné obchodné podmienky používania Centrálneho portálu pre neziskový sektor.


Ak máte akékoľvek otázky alebo technický problém s registráciou,

volajte na 0917 927 781 alebo nám pošlite e-mail na fakturacia@1snsc.sk


Čítajte viac...

Metodický pokyn DR SR na uplatňovanie § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

itretisektor >
Utorok, 07. 12. 2010

Vydaním tohto metodického pokynu stratil účinnosť metodický pokyn na uplatňovanie § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vypracovaný v marci 2008, ktorý sa uplatňoval do 31.decembra 2009.


Čítajte viac...

Metodický pokyn DR SR na uplatňovanie § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

itretisektor >
Utorok, 07. 12. 2010

Vydaním tohto metodického pokynu stratil účinnosť metodický pokyn na uplatňovanie § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vypracovaný v marci 2008, ktorý sa uplatňoval do 31.decembra 2009.


Čítajte viac...

Zákonné podmienky pre podanie daňových priznaní neziskových organizácií

itretisektor >
Utorok, 07. 12. 2010

Povinnosť predložiť daňové priznanie za zdaňovacie obdobie pre právnickú osobu stanovuje Zákon o dani z príjmov. Ako z uvedeného zákona vyplýva, sú určité výnimky v podávaní daňových priznaní, a to práve v prípade špecifických daňovníkov.


Čítajte viac...

Možná revolúcia v (ne)zdaňovaní príjmov z reklamy v OZ pôsobiacich v športe

itretisektor >
Utorok, 07. 12. 2010

Otázka podnikania a (inej) zárobkovej činnosti a (ne)zdaňovania príjmov z nej plynúcich v občianskych združeniach v športe je stále veľmi, veľmi sporná. Športová spoločnosť Vám prináša unikátnu anotáciu najnovšieho judikátu Najvyššieho súdu SR v tejto oblasti i s expertnými poznámkami. Toto rozhodnutie môže až revolučne zmeniť doterajšiu prax v právnom posudzovaní týchto príjmov, ich prípadnom (ne)zdaňovaní či účtovaní. 


Čítajte viac...