itretisektor |
  • ***Opätovná skúšobná doba***

    V zverejnenej prípadovej štúdii sa dočítate, či je možné so zamestnancom dohodnúť opätovne skúšobnú dobu pri pracovnej zmluve na určitý čas.***
  • ***Potvrdenie o návšteve školy***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, či je škola oprávnená vydať potvrdenie o návšteve školy aj rodičovi bez výkonu starostlivosti o dieťa.
  • ***Zavedenie inštitútu charitatívnej reklamy***

    NRSR schválila novelu zákona o dani z príjmov, v rámci ktorej došlo k zakotveniu inštitútu charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Návrh vecných a obsahových zmien v legislatíve, týkajúcej sa súkromných škôl a školských zariadení

itretisektor >
Utorok, 16. 11. 2010
Iniciatívny materiál Expertnej skupiny pre legislatívu súkromných škôl a školských zariadení Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR
Čítajte viac...

Testovaci obsah - Luknic

itretisektor >
Utorok, 16. 11. 2010
POkusny text do intra
Čítajte viac...

Plán práce vlády na obdobie rokov 2011-2014 pre kultúrnu spoločnosť

itretisektor >
Utorok, 16. 11. 2010

Vláda zverejnila plán svojej práce na roky 2011-2014 aj v pôsobnosti MK SR.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Doping vo vzťahu tréner - športovec

itretisektor >
Utorok, 16. 11. 2010

Centrálny portál aktuálne prináša anotáciu rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu sídliaceho v Lausanne v spore, ktorý rieši otázku - sú vinní športovci, ak im bol doping podaný trénerom, ktorý sa sám priznal? 


Čítajte viac...

Charitatívna reklama ako nový finančný zdroj pre neziskový sektor

itretisektor >
Pondelok, 15. 11. 2010

Prinášame aktuálne znenie návrhu nového inštitútu charitatívnej reklamy, ktorý v nasledujúcich dňoch bude predmetom rokovania s Ministerstvom financií Slovenskej republiky


Čítajte viac...

Od 01.01. 2011 zmena v mechanizme 2% dane

itretisektor >
Pondelok, 15. 11. 2010
Najdôležitejšia zmena daňovej asignácie sa týka postupného znižovania poukazovania podielu zaplatenej dane z 2 % na pol percenta, ktorá má účinnosť až od 1. januára 2011
Čítajte viac...

Tok štatistických údajov a systém financovania súkromných škôl

itretisektor >
Pondelok, 15. 11. 2010

Systém financovania súkromných škôl sa uskutočňuje cestou poukazovania výnosov daní z príjmov fyzických osôb prostredníctvom štátneho rozpočtu obciam, ktoré tieto finančné prostriedky následne zasielajú zriaďovateľom.


Čítajte viac...

Štátne dotácie a neziskový sektor

itretisektor >
Pondelok, 15. 11. 2010

V súlade so závermi rokovania členov Centrálnej rady neziskového sektora so štátnym tajomníkom MF SR dôjde k spracovaniu  návrhu poskytovania štátnych dotácií pre organizácie neziskového sektora.


Čítajte viac...