itretisektor |
 • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. zabezpečuje zápisy do registra partnerov verejného sektora

  V prípade záujmu kontaktujte sekretariát Advokátskej kancelárie GPL + 421 917 701 358
 • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. = odborný garant Centrálneho portálu pre tretí sektor

  www.gplegal.eu
 • Pozvánka na pracovné workshopy - Financovanie MNO

  Viac v tlačovej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Mzda - odmeňovanie

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Čítajte viac...

Zrážky zo mzdy a poradie zrážok

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Čítajte viac...

Hospodárenie nadácie

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Nadačná listina obsahuje ustanovenie o podmienkach nakladania s majetkom. Zákon ustanovuje, že majetok nadácie sa musí použiť len na verejnoprospešný účel a na úhradu výdavkov na správu. Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v platnom znení odstránil limit 15 % na správu nadácie, ktorý zaviedol zákon č. 207/1996 Z. z. Nový zákon stanovil nasledovné pravidlá pre nakladanie s majetkom nadácie:

•    správna rada určí každoročne v nevyhnutnej miere výšku výdavkov na správu nadácie,

•    zákon definuje, čo rozumie výdavkami na správu,

•    výdavky na správu musí viesť nadácia oddelene.Čítajte viac...

Kontrola nadácie

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako orgán vykonávajúci dohľad nad činnosťou nadácií má možnosť uložiť nadácii pokutu, ak nadácia nezašle výročnú správu o činnosti a hospodárení nadácie v stanovenej lehote, t. j. do 31. mája príslušného roku.


Čítajte viac...

Nie je jedno, ako „pracujú“ financie nadácie

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Kým deväťdesiate roky znamenali obdobie vzniku nových nadácií na Slovensku, súčasnosť predstavuje postupnú profesionalizáciu v jednotlivých oblastiach ich činnosti. Jednou z nich je správa alebo investovanie ich majetku.

Dovoľte, aby som sa s vami podelil so skúsenosťou Komunitnej nadácie Bratislava (KNB) s investovaním a priblížil vám náš prístup a mechanizmy používané pri rozhodovaní o investíciách nadácie. Jedným z cieľov komunitnej nadácie je okrem iného budovanie nadačného imania a jeho zodpovedné spravovanie.Čítajte viac...

Veľká novela zákona o sociálnych službách

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý bol predložený ako iniciatívny návrh MPSVR SR mimo plánu legislatívnych úloh vlády, odoslaný na rokovanie NR SR dňa 18.12.2009, nestráca ani v dnešných dňoch na aktuálnosti.


Čítajte viac...