itretisektor |
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 • Kvalifikačné predpoklady na výkon opatrovateľskej služby

  O tom, či je možné na pracovnú pozíciu opatrovateľky zamestnať uchádzačku, ktorá má ukončené stredné odborné vzdelanie bez maturity v odbore masér/sanitár bez absolvovaného opatrovateľského kurzu, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Správca

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Spoločné ustanovenia k správe domu

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Výstavba domu

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Osoby pôsobiace v audiovízii

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Komora reštaurátorov

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Komora reštaurátorov vznikla vo verejnom záujme dňa 1. septembra 1994 na základe zákona republiky č. 200/1994 o komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov. Komora reštaurátorov, ako orgán zabezpečujúci kvalifikovanú starostlivosť o kultúrne dedičstvo, je najvyšším odborným garantom kvality reštaurovania na Slovensku. Jej vnútorný orgán skúšobný senát prideľuje osvedčenia podľa jednotlivých špecializácií, preberá zodpovednosť a ručí za kvalitu činnosti a výkonu svojich členov. Komora pracuje aj smerom navonok. Spolupracuje najmä s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, s Ministerstvom kultúry ako aj s ďalšími odbornými inštitúciami.


Čítajte viac...