itretisektor |
 • Nárok na 2% a nedodržanie termínu na zverejnenie špecifikácie

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Účasť žiaka oslobodeného z telesnej výchovy na lyžiarskom výcviku

  Môže sa žiak oslobodený od predmetu telesná výchova zúčastniť lyžiarskeho kurzu? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Organizačné jednotky

itretisektor >
Utorok, 21. 09. 2010

Združenia si môžu zriaďovať organizačné jednotky s právnou subjektivitou alebo bez právnej subjektivity. Stanovy občianskeho združenia musia obsahovať ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene.


Čítajte viac...

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní

itretisektor >
Pondelok, 20. 09. 2010

Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky bol predložený poslanecký návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...

Príjmy neziskových organizácií

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Organizácie nezriadené alebo nezaložené na podnikanie sú zriadené rôznymi osobitnými zákonmi alebo podľa osobitných predpisov, ktoré upravujú účel ich zriadenia, zrušenie, hospodárenie a kontrolu ich činnosti a s ňou súvisiaceho hospodárenia. Tieto činnosti sú bližšie vymedzené v ich zakladateľskej listine, v štatúte alebo stanovách. Vzhľadom na rôznorodosť predmetov činnosti týchto organizácií je problematické posúdenie zdaňovania jednotlivých druhov príjmov dosiahnutých v rámci ich hospodárenia.


Čítajte viac...

Uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov v občianskom združení

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Môže občianske združenie uzatvárať pracovné zmluvy a dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti napr. s ekonómom alebo pokladníkom?


Čítajte viac...

Združovacie právo

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Združovacie právo garantuje presadzovanie určitých záujmov, či už osobne (vzájomne) prospešných alebo verejno(všeobecne) prospešných, prostredníctvom kreovania formálnych alebo menej formálnych združení. Pojem združenie je pojmom všeobecným, ktorý sa zároveň uplatňuje aj na osobitné formy združení, pričom sa zohľadňuje špecifický charakter tohto združenia.


Čítajte viac...

Združovacie právo - OZ

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Združovacie právo je jedno zo základných politických práv upravené v článku 26 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého právo slobodne sa združovať sa zaručuje a každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach.


Čítajte viac...