itretisektor |
 • ***Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ***

  Stiahnuť túto príručku si môžete v Tlačovej agentúre neziskového sektora.
 • ***Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR

  Vzorovú zmluvu môžete nájsť v inštitúte športová spoločnosť.
 • ***Neziskové organizácie dostali spolu viac ako 42 mil. € z 2 %***

  Viac v uverejnenej tlačovej správe.
 • 2% z dane: Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2%

  Keďže registračné obdobie sa pomaly blíži, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.

Aktuálne otázky vývoja legislatívy neziskového sektora 2010 - 2015

itretisektor >
Štvrtok, 21. 10. 2010

Aktuálne otázky vývoja legislatívy neziskového sektora na nasledujúce obdobie rokov 2010 – 2015. Prinášame úvodný materiál Centrálneho portálu pre neziskový sektor, ktorý bude predložený Centrálnej rade neziskového sektora ako podklad pre odbornú diskusiu o smerovaní legislatívy neziskového sektora v nasledujúcom období.


Čítajte viac...

Športové stávky

itretisektor >
Štvrtok, 21. 10. 2010

Aj športové stávky predstavujú športovo-právnu tému. Okrem niekoľkých rozsudkov týkajúcich sa otázky prípustnosti lotérií a športových stávok, sa Súdny dvor Európskej únie zaoberal aj otázkou, či národné obmedzenia členských štátov ES pre osoby z iných členských štátov ponúkajúcich stávky, nepredstavujú porušenie slobody voľného pohybu služieb.


Čítajte viac...

Odborníci z neziskového sektora k rozvoju občianskej spoločnosti

itretisektor >
Štvrtok, 21. 10. 2010

Úrad vlády na čele s pani premiérkou má svoje predstavy o fungovaní občianskej spoločnosti postavenej na kompromisoch. Kritika Pavla Demeša podľa jeho očakávania je tiež opodstatnená. Preto radšej nič neočakávam, aby som nebola sklamaná  - reaguje ekonomická analytička RNDr.Ing.Marcela Dobešová a uvádza: 


Čítajte viac...

Novela zákona o verejnom obstarávaní

itretisektor >
Utorok, 19. 10. 2010

Dňa 16.9.2010 bol na rokovanie vlády SR odoslaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.


Čítajte viac...

TS: Ďalší Nepočujúci dostanú šancu stať sa podnikateľmi

itretisektor >
Utorok, 19. 10. 2010
Ďalší Nepočujúci dostanú šancu stať sa podnikateľmi - grantový program
Čítajte viac...

Novela Zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

itretisektor >
Utorok, 19. 10. 2010
Odpoveď Ministerstva školstva na otázku Tlačovej agentúry neziskového sektora

Čítajte viac...

Daňové priznania neziskových organizácií

itretisektor >
Utorok, 19. 10. 2010

O návrhoch na zmenu legislatívy v oblasti daňových priznaní neziskových organizácií bude v novembri rokovať Centrálna rada neziskového sektora.


Čítajte viac...

Reakcia Úradu vlády SR na článok Pavla Demeša: Vláda SR po 100 dňoch

itretisektor >
Utorok, 19. 10. 2010

Úrad vlády SR reaguje na článok Pavla Demeša pod názvom: "Vláda SR a občianska spoločnosť po 100 dňoch: Po nádejach zatiaľ rozpaky", ktorý bol zverejnený na centrálnom portáli pre neziskový sektor www.1snsc.sk


Čítajte viac...