itretisektor |

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Zodpovednosť školy za bezpečnosť žiakov základnej školy na výlete

itretisektor >
Štvrtok, 30. 09. 2010

Podľa § 152 zákona č.248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení (ďalej len „Školský zákon“) školy a školské zariadenia pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytnutí služieb povinné okrem iného zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov.


Čítajte viac...

Postavenie cirkví a náboženských spoločností v právnom poriadku Slovenskej republiky

itretisektor >
Štvrtok, 30. 09. 2010

Existencia náboženských organizácií (cirkví a náboženských spoločností) je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej spoločnosti. Zo strany štátu je ich postavenie právne upravené viacerými právnymi predpismi, spadajúcimi do rôznych odvetví práva. Sú to právne predpisy rôzneho stupňa právnej sily, ktorých základ sa zrodil súčasne so zmenami spoločenských pomerov na našom území v roku 1989.


Čítajte viac...

Dokumenty k poukázaniu 2% z dane

itretisektor >
Štvrtok, 30. 09. 2010

Čítajte viac...

Informácie k zverejneniu špecifikácie použitia 2% v Obchodnom Vestníku

itretisektor >
Štvrtok, 30. 09. 2010
Postup na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku
Čítajte viac...

K slobode svedomia a slobode náboženstva

itretisektor >
Štvrtok, 30. 09. 2010

Hladina slovenskej a sčasti aj európskej mienky sa nedávno rozvlnila témou výhrad vo svedomí. Nešlo o celkom novú tému, skôr možno povedať, že išlo o historickú rozpravu o svedomí, jeho mieste v práve a jeho limitoch. Nový bol len impulz k diskusii. Bola ním dvojica návrhov medzinárodných zmlúv: Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí a Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o práve uplatňovať výhrady vo svedomí. Podľa osvedčenej zásady býva vhodné vrátiť sa pokojnejšie k citlivým témam po tom, až stíchnu neústupčivé hlasy zanietených diskutujúcich.


Čítajte viac...

Programové vyhlásenie vlády ČR pre oblasť športu na roky 2010-2014

itretisektor >
Streda, 29. 09. 2010

Vláda ČR prichádza v rámci svojho programového vyhlásenia na roky 2010- 2014 pre oblasť športu s viacero zaujímavými a pre Slovensko inšpirujúcimi myšlienkami.   


Čítajte viac...

Správa daní

itretisektor >
Streda, 29. 09. 2010

Čítajte viac...