itretisektor |
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Základné pojmy - správa daní

itretisektor >
Pondelok, 04. 10. 2010

Čítajte viac...

Ako postupovať pri organizovaní zbierky

itretisektor >
Pondelok, 04. 10. 2010

Jedným z častých nástrojov získavania prostriedkov na činnosť mimovládnych organizácií je konanie zbierok. Napriek tomu, že pomerne veľa organizácií je už v tejto činnosti skúsená, oveľa väčšie množstvo sa k ich organizovaniu ešte nikdy neodhodlala. Téma tohto čísla je určená predovšetkým im, ale verím, že prinesie zaujímavé podnety aj tým, pre ktorých je konanie zbierky takmer mechanickou záležitosťou.


Čítajte viac...

Postup pri konaní verejných zbierok

itretisektor >
Pondelok, 04. 10. 2010

Postup pri konaní verejných zbierok je upravený zákonom č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (zákon č. 194/1990 Zb. a zákon č. 515/2003 Z. z.) a vyhláškou č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách. Podľa týchto právnych predpisov verejnú zbierku môže konať len právnická osoba.


Čítajte viac...

Povoľovanie konania verejných zbierok

itretisektor >
Pondelok, 04. 10. 2010

Postup pri povoľovaní a konaní verejných zbierok upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách.Čítajte viac...

Iná zárobková činnosť

itretisektor >
Pondelok, 04. 10. 2010

Čítajte viac...

Podnikateľská a iná zárobková činnosť

itretisektor >
Pondelok, 04. 10. 2010

Čítajte viac...

Národný športový zväz- úvahy de lege ferenda

itretisektor >
Pondelok, 04. 10. 2010

Príspevok prináša úvahy de lege ferenda vo vzťahu k platnej právnej úprave inštitútu národného športového zväzu, ktorá je v súčasnosti obsiahnutá v zákone 300/2008 o organizácií a podpore športu. Tieto úvahy sú inšpirované návrhmi zákona o športe z roku 2005 resp. 2006. 


Čítajte viac...