itretisektor |
 • ***Zdravotný preukaz pre opatrovateľky***

  Je opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb, ktorá manipuluje s potravinami, povinná mať zdravotný preukaz?
 • ***Výpočet dovolenky zamestnanca***

  Akým spôsobom sa vypočíta dovolenka zamestnancovi s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom?
 • ***Uznanie osvedčenia učiteľa***

  V prípadovej štúdii sa dozviete, či je možné uznať osvedčenie nadobudnuté prostredníctvom overenia profesijných kompetencií.
 • ***Záchranná činnosť na lyžiarskej trati***

  Môže dobrovoľník vykonávať záchrannú činnosť na lyžiarskej trati?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.

Nadácie a Centrálny portál pre neziskový sektor

itretisektor >
Štvrtok, 04. 11. 2010

Hlavnou úlohou Centrálneho portálu pre neziskový sektor pokiaľ ide o právnu formu nadácie je podrobne rozobrať jednotlivé nadačné inštitúty z pohľadu . . . 


Čítajte viac...

Finančná kontrola v školských zariadeniach

itretisektor >
Štvrtok, 04. 11. 2010
Možnosti vykonávania finančnej kontroly v školských zariadeniach.
Čítajte viac...

Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010-2014 pre oblasť cirkví a náboženských spoločností

itretisektor >
Štvrtok, 04. 11. 2010

Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR zverejnilo dňa 4.11.2010 Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010-2014, ktorého súčasťou je aj oblasť cirkví a náboženských spoločností.Čítajte viac...

Kontrola v školách a školských zariadeniach

itretisektor >
Štvrtok, 04. 11. 2010
Možnosti vykonávania kontroly v školách a školských zariadeniach

Čítajte viac...

Kontrola v školách a školských zariadeniach

itretisektor >
Štvrtok, 04. 11. 2010

Možnosti vykonávania kontroly v školách a školských zariadeniach


Čítajte viac...

Doklad preukazujúci založenie o.z.

itretisektor >
Štvrtok, 04. 11. 2010
Aký doklad o založení o.z. máme predložiť notárovi pri registrácii do Zoznamu prijímateľov, keď sme (na rozdiel od iných právnych foriem) nedostali od Ministerstva vnútra SR rozhodnutie či potvrdenie o registrácii?
Čítajte viac...

Nezisková organizácia ako zdaniteľná osoba pre účely DPH

itretisektor >
Streda, 03. 11. 2010

Ing. Magda Feniková: V praxi sa veľmi často stretávam s názorom, že nakoľko nezisková organizácia nepodniká, nemôže byť plátcom DPH, čo je však veľmi mylný názor. 


Čítajte viac...

Povinnosť obce zriadiť sociálne služby, ktoré má v pôsobnosti

itretisektor >
Streda, 03. 11. 2010

Podľa § 80 písm. e) je obec povinná poskytnúť alebo zabezpečiť sociálne služby, ktoré má v pôsobnosti a to v súlade s § 8 ods. 2. To znamená, že obec nie je povinná sociálnu službu priamo poskytovať, ale môže jej poskytovanie zabezpečiť u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa. Je potrebné tiež uviesť, že pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnych služieb (t. j. aj zriaďovaní), obec vychádza z potrieb svojich obyvateľov. V prípade, že v danej obci nie sú klienti, resp. požiadavky na príslušnú sociálnu službu, nie je potrebné danú sociálnu službu zriaďovať, poskytovať alebo zabezpečovať. Rovnaký princíp sa vzťahuje aj na VÚC.


Čítajte viac...