itretisektor |
  • ***Plánované návrhy noviel zákonov v sociálnej oblasti***

    O tom, aké zmeny sa chystajú v zákone o sociálnych službách a zákone o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia si môžete prečítať v legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Verejný záujem a verejná prospešnosť v legislatíve a v praxi orgánov verejnej správy

itretisektor >
Piatok, 27. 08. 2010

Cieľom odborného stanoviska je po prvýkrát v histórii legislatívy Slovenskej republiky predstaviť odborný materiál zaoberajúci sa vzťahom štátu a neziskového sektora, poukázať na význam a právne ukotvenie pojmu verejný záujem a jeho obsah z pohľadu jeho významu ako v podmienkach slovenskej legislatívy, tak aj v kontexte európskeho chápania tohto pojmu. Analýza súčasne prináša aktuálny pohľad na súčasnú legislatívu z pohľadu prezentácie účelov, ktoré štát podporuje v rámci neziskového sektora, čo umožňuje vyhodnotiť aký je verejný záujem štátu vo vzťahu k neziskovému sektoru a ktoré účely sú z pohľadu štátu prioritné. Analýza poskytuje prehľad o spôsobe, ktorým je verejný záujem aplikovaný v praxi. Dôležitou súčasťou materiálu sú úvahy de lege ferenda obsahujúce návrhy akým smerom by sa mal vývoj v tejto oblasti uberať. Táto časť slúži na otvorenie diskusie o verejnoprospešnosti na Slovensku.

Vypracovanie odbornej analýzy je súčasťou projektu Verejná prospešnosť a jej dôsledky pre neziskový sektor na Slovensku, ktorý realizujú Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation a Fórum donorov. Projekt podporil Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.Čítajte viac...

Oprava základu dane - DPH

itretisektor >
Štvrtok, 26. 08. 2010

Čítajte viac...

Sadzba dane - DPH

itretisektor >
Štvrtok, 26. 08. 2010

Čítajte viac...

Cenné papiere v nadačnom imaní

itretisektor >
Štvrtok, 26. 08. 2010

Mám záujem o vklad cenných papierov do nadačného imania, je to podľa zákona o nadáciách možné?


Čítajte viac...

Oslobodenie od dane - DPH

itretisektor >
Štvrtok, 26. 08. 2010

Čítajte viac...

Základ dane - daň z pridanej hodnoty

itretisektor >
Streda, 25. 08. 2010

Čítajte viac...

Minister kultúry a cestovného ruchu nenavrhol konkrétny model financovania cirkví

itretisektor >
Utorok, 24. 08. 2010

V utorok 17. augusta 2010 rakúska katolícka tlačová agentúra písala o návrhoch na zmenu financovania cirkví na Slovensku. Uviedla, že SaS diskutuje o modeli, podľa ktorého by veriaci mali odvádzať okrem 18 % dane z príjmov 1 % pre cirkvi a náboženské spoločnosti. Minister kultúry a cestovného ruchu podľa rakúskej katolíckej tlačovej agentúry hovoril aj o alternatíve možného oddelenia cirkvi od štátu.


Čítajte viac...

Doplatky za lieky budú mať svoj strop

itretisektor >
Pondelok, 23. 08. 2010

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Čítajte viac...