itretisektor |
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Nenávratný finančný príspevok

itretisektor >
Nedeľa, 21. 11. 2010

Čítajte viac...

Operačné programy

itretisektor >
Nedeľa, 21. 11. 2010

Čítajte viac...

Popis operatívneho leasingu

itretisektor >
Nedeľa, 21. 11. 2010
Čo je to operatívny leasing a jeho výhody
Čítajte viac...

Popis finančného leasingu

itretisektor >
Nedeľa, 21. 11. 2010
Popis finančného leasingu a jeho výhody
Čítajte viac...

Účtovníctvo: Inventarizácia majetku a záväzkov

itretisektor >
Nedeľa, 21. 11. 2010

Centrálny portál pre neziskový sektor doplnil do sekcie Účtovníctvo komentár vytvorený špeciálne pre neziskové organizácie. V súčasnosti sledujeme . . . 


Čítajte viac...

Začína sa veľká hra sponzoringu o 2,5% pre neziskový sektor

itretisektor >
Nedeľa, 21. 11. 2010
Neumožnenie uplatnenia si poskytnutia daru ako daňového výdavku je podnetom pre rozvoj filantropie aj pre právnické osoby - podnikateľov. O chvíľu začína veľká hra o 2,5% pre neziskový sektor. 
Čítajte viac...

TANS: Obce a financovanie školských zariadení

itretisektor >
Nedeľa, 21. 11. 2010

Rok 2011 sa môže stať najhorším z pohľadu financovania školských zariadení. Kompetencie obcí vyplývajúce zo zákonov a medzery v legislatíve dávajú týmto úvahám reálnu podobu. 


Čítajte viac...

Asociácia súkromných škôl : Samosprávy chystajú školám najhorší rok

itretisektor >
Nedeľa, 21. 11. 2010
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení priniesla tlačovú správu ohľadom aktuálneho diania vo financovaní školských zariadení. 
Čítajte viac...