itretisektor |
 • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. zabezpečuje zápisy do registra partnerov verejného sektora

  V prípade záujmu kontaktujte sekretariát Advokátskej kancelárie GPL + 421 917 701 358
 • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. = odborný garant Centrálneho portálu pre tretí sektor

  www.gplegal.eu
 • *Rozhovor k novému Zákonu o registri partnerov verejného sektora z pohľadu neziskového sektora*

  Uverejnili sme pre Vás rozhovor zameraný na posúdenie povinnosti registrácie do registra partnerov verejného sektora z pohľadu neziskového sektora.
 • ***Výzva pre MNO v hodnote štvrť milióna EUR***

  Viac v tlačovej správe. TANS zároveň požiadala Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti o stanovisko podľa akých kritérií bude vyberať MNO zúčastňujúce sa na projekte.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Nie je jedno, ako „pracujú“ financie nadácie

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Kým deväťdesiate roky znamenali obdobie vzniku nových nadácií na Slovensku, súčasnosť predstavuje postupnú profesionalizáciu v jednotlivých oblastiach ich činnosti. Jednou z nich je správa alebo investovanie ich majetku.

Dovoľte, aby som sa s vami podelil so skúsenosťou Komunitnej nadácie Bratislava (KNB) s investovaním a priblížil vám náš prístup a mechanizmy používané pri rozhodovaní o investíciách nadácie. Jedným z cieľov komunitnej nadácie je okrem iného budovanie nadačného imania a jeho zodpovedné spravovanie.Čítajte viac...

Veľká novela zákona o sociálnych službách

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý bol predložený ako iniciatívny návrh MPSVR SR mimo plánu legislatívnych úloh vlády, odoslaný na rokovanie NR SR dňa 18.12.2009, nestráca ani v dnešných dňoch na aktuálnosti.


Čítajte viac...

Cirkev a príjmy z podnikania

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Štátom uznaná cirkev poberá nájomné za prenajaté lesné a poľnohospodárske pozemky. Musí cirkev zaplatiť daň z príjmov z tohto nájomného? Sú štátom uznané cirkvi oslobodené od dane z príjmov, príp. ktoré príjmy majú od dane oslobodené?


Čítajte viac...

Cirkev, cirkevné inštitúcie a účtovníctvo

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona o účtovníctve v sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať cirkev a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu a ak nepodnikajú.

1. Čo sa na účely tohto zákona považuje za podnikanie?

2. Možno na účely zákona o účtovníctve považovať za podnikanie aj podnikanie (ekonomickú činnosť) v zmysle zákona o DPH?


Čítajte viac...

Dotácie a granty – jednoduché účtovníctvo

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

V § 9 ods. 2 písm. d) zákona o účtovníctve sa uvádza: „v sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú a ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu.“

V zákone nikde nie je poznámka, resp. odvolávka na nejaký právny predpis, ktorý je podstatný pre výklad druhej časti vety : „ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu“.

Nikde sa tiež nepodarilo nájsť odpoveď na túto konkrétnu otázku. Je nasledovná interpretácia správna: „ak nie sú príjemcami verejných zdrojov zo štátneho rozpočtu – dotácií, grantov (z rozpočtu samospráv – obec, mesto, VÚC, štátnej správy – ministerstva a zo štrukturálnych fondov EÚ)“?


Čítajte viac...

Prechod na jednoduché účtovníctvo

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Môžu cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, už v roku 2009 viesť jednoduché účtovníctvo, ak boli v roku 2008 príjemcami dotácií zo štátneho rozpočtu? Alebo sa táto úprava týka len dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré cirkevná organizácia prijme až v roku 2009?


Čítajte viac...