itretisektor |

Štátne dotácie na sociálne bývanie

itretisektor >
Piatok, 10. 12. 2010

Čítajte viac...

Štátne dotácie v oblasti kultúry

itretisektor >
Piatok, 10. 12. 2010

Čítajte viac...

Štátne dotácie v pôsobnosti MPSVaR SR

itretisektor >
Piatok, 10. 12. 2010

Čítajte viac...

Definitívne vzory daňových priznaní

itretisektor >
Piatok, 10. 12. 2010

Od 1. januára budú daňovníci vypĺňať nové tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov a k dani z pridanej hodnoty.


Čítajte viac...

TS: Centrum pre filantropiu udelilo ceny za najlepšiu študentskú prácu na tému filantropia

itretisektor >
Piatok, 10. 12. 2010

4. ročník Súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému filantropia má svojich víťazov. Novinkou tohto ročníka bolo sprístupnenie súťaže aj českým študentom.


Čítajte viac...

Zákon umožňuje školám nadobudnúť do nájmu nehnuteľnosti od štátu

itretisektor >
Štvrtok, 09. 12. 2010

NRSR schválila zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...

TS: Voices rozbehol projekt Baterka

itretisektor >
Štvrtok, 09. 12. 2010

Voices rozbehol projekt Baterka. Pomáha nájsť prácu ľuďom v najlepších rokoch.


Čítajte viac...

TS: Vyhlásenie Nadácie Pontis ku Dňu ľudských práv 10. decembra

itretisektor >
Štvrtok, 09. 12. 2010

Pri príležitosti Dňa ľudských práv 10. decembra Nadácia Pontis z tohto pohľadu každoročne hodnotí zahraničnú politiku našej krajiny.


Čítajte viac...