itretisektor |

Popis NSRR

itretisektor >
Sobota, 09. 10. 2010

Čítajte viac...

Návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

itretisektor >
Piatok, 08. 10. 2010

Návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.


Čítajte viac...

Aktuálny problém s registráciou na 2% z dane

itretisektor >
Piatok, 08. 10. 2010

Pri registrácii organizácii u notárov do Zoznamu príjemcov podielu zaplatenej dane na rok 2011 začínajú notári požadovať doklad o aktuálnej existencii organizácie.


Čítajte viac...

Finančný prenájom – leasing automobilu – účtovane u nájomcu

itretisektor >
Piatok, 08. 10. 2010
Opis účtovného prípadu:

Finančný prenájom – leasing automobilu – účtovane u nájomcu (pri poskytnutom preddavku) a Finančný prenájom – leasing automobilu – účtovane u nájomcu (pri 1. zvýšenej splátke).


Čítajte viac...

Analýza rozhodnutí Ústavného súdu SR

itretisektor >
Piatok, 08. 10. 2010
Závery 1.SNSC po analýze rozhodnutí Ústavného súdu SR vo veciach subjektov tretieho sektora.

Čítajte viac...

Právna úprava plnenia školskej dochádzky v školách mimo územia SR

itretisektor >
Piatok, 08. 10. 2010

U žiaka, ktorého kmeňovou školou je škola na území Slovenskej republiky chce na základe žiadosti zákonného zástupcu plniť školskú dochádzku na škole mimo územia Slovenskej republiky. Je limitovaná dĺžka plnenia takejto osobitnej formy plnenia školskej dochádzky? Môže zákonný zástupca požiadať o plnenie školskej dochádzky na škole v Nemecku o ďalšie dva roky?


Čítajte viac...

Združovacie právo

itretisektor >
Štvrtok, 07. 10. 2010

Čítajte viac...

Dary, granty, finančné príspevky

itretisektor >
Štvrtok, 07. 10. 2010

Čítajte viac...