itretisektor |
 • ***Návrhy novely Školského zákona ako aj Zákona č. 553/2003 Z.z. – schválené vládou SR***

  Viac informácii je možné nájsť v tlačovej správe.
 • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

  Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Inventarizácia

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Účtovná dokumentácia

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Pokuty - účtovníctvo

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Povinný audit a výročná správa

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Podvojné účtovníctvo

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Účtové triedy a účtová osnova

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Dlhodobý majetok v podvojnom účtovníctve

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...