itretisektor |
 • Neziskovky všeobecne: Nová právna úprava platobných rozkazov II.

  Prečítajte si druhú časť odborného článku zameraného na alternatívnu formu uplatňovania peňažných nárokov.
 • Športová spoločnosť: K športovej korupcii ako novému trestnému činu

  O skutkovej podstate tohto nového trestného činu ako aj o samotných negatívnych dôsledkoch spojených s podaním žaloby a odsúdením za trestný čin športovej korupcie, si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Sponzorstvo - šport

itretisektor >
Utorok, 21. 09. 2010

Čítajte viac...

Prestup športovca - šport

itretisektor >
Utorok, 21. 09. 2010

Čítajte viac...

Organizačné jednotky

itretisektor >
Utorok, 21. 09. 2010

Združenia si môžu zriaďovať organizačné jednotky s právnou subjektivitou alebo bez právnej subjektivity. Stanovy občianskeho združenia musia obsahovať ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene.


Čítajte viac...

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní

itretisektor >
Pondelok, 20. 09. 2010

Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky bol predložený poslanecký návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...

Príjmy neziskových organizácií

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Organizácie nezriadené alebo nezaložené na podnikanie sú zriadené rôznymi osobitnými zákonmi alebo podľa osobitných predpisov, ktoré upravujú účel ich zriadenia, zrušenie, hospodárenie a kontrolu ich činnosti a s ňou súvisiaceho hospodárenia. Tieto činnosti sú bližšie vymedzené v ich zakladateľskej listine, v štatúte alebo stanovách. Vzhľadom na rôznorodosť predmetov činnosti týchto organizácií je problematické posúdenie zdaňovania jednotlivých druhov príjmov dosiahnutých v rámci ich hospodárenia.


Čítajte viac...

Uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov v občianskom združení

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Môže občianske združenie uzatvárať pracovné zmluvy a dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti napr. s ekonómom alebo pokladníkom?


Čítajte viac...