itretisektor |
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Tlačová správa o stretnutí ÚLK s PZ SR

itretisektor >
Štvrtok, 18. 11. 2010

V utorok 16. novembra sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Únie ligových klubov na čele s jej prezidentom Karolom Belaníkom s predstaviteľmi Policajného zboru Slovenskej republiky vrátane jeho viceprezidenta Ľubomíra Ábela.


Čítajte viac...

TS: DMS nové projekty

itretisektor >
Štvrtok, 18. 11. 2010

Rada DMS na svojom zasadnutí dňa 9. novembra 2010 schválila aktiváciu hesla pre ďalších päť neziskových organizácií.


Čítajte viac...

Nové trendy v školskej legislatíve

itretisektor >
Utorok, 16. 11. 2010

Centrálny portál prináša úvodný materiál o stave školskej legislatívy, ktorý sa stal podkladom pre verejnú diskusiu o zmenách v právnej úprave škôl a školských zariadení. 


Čítajte viac...

Návrh vecných a obsahových zmien v legislatíve, týkajúcej sa súkromných škôl a školských zariadení

itretisektor >
Utorok, 16. 11. 2010
Iniciatívny materiál Expertnej skupiny pre legislatívu súkromných škôl a školských zariadení Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR
Čítajte viac...

Testovaci obsah - Luknic

itretisektor >
Utorok, 16. 11. 2010
POkusny text do intra
Čítajte viac...

Plán práce vlády na obdobie rokov 2011-2014 pre kultúrnu spoločnosť

itretisektor >
Utorok, 16. 11. 2010

Vláda zverejnila plán svojej práce na roky 2011-2014 aj v pôsobnosti MK SR.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Doping vo vzťahu tréner - športovec

itretisektor >
Utorok, 16. 11. 2010

Centrálny portál aktuálne prináša anotáciu rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu sídliaceho v Lausanne v spore, ktorý rieši otázku - sú vinní športovci, ak im bol doping podaný trénerom, ktorý sa sám priznal? 


Čítajte viac...

Charitatívna reklama ako nový finančný zdroj pre neziskový sektor

itretisektor >
Pondelok, 15. 11. 2010

Prinášame aktuálne znenie návrhu nového inštitútu charitatívnej reklamy, ktorý v nasledujúcich dňoch bude predmetom rokovania s Ministerstvom financií Slovenskej republiky


Čítajte viac...