itretisektor |
  • ***Elektronické schránky pre právnické osoby od 1. augusta 2016***

    Prečítajte si o novej povinnosti, ktorá sa zo zákona vzťahuje aj na všetky MNO.
  • Použitie príjmov z príspevkov uhradených podľa VZN

    O tom, kto rozhoduje o použití týchto vybraných finančných prostriedkov, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Vyrubenie dane - daň z pozemkov

itretisektor >
Utorok, 31. 08. 2010

Čítajte viac...

Daňové pohľadávky - daň z pozemkov

itretisektor >
Utorok, 31. 08. 2010

Čítajte viac...

Daňový nedoplatok - daň z pozemkov

itretisektor >
Utorok, 31. 08. 2010

Čítajte viac...

Jednoduché účtovníctvo

itretisektor >
Pondelok, 30. 08. 2010

Neziskové účtovné jednotky, ktoré sa môžu rozhodnúť pre vedenie účtovníctva v sústave jednoduchého účtovníctva, postupujú pri účtovaní svojej činnosti od 1. januára 2011 v súlade s opatrením Ministerstva financií SR z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.


Čítajte viac...

Financovanie športu zo štátneho rozpočtu

itretisektor >
Pondelok, 30. 08. 2010

Čítajte viac...