itretisektor |
 • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. zabezpečuje zápisy do registra partnerov verejného sektora

  V prípade záujmu kontaktujte sekretariát Advokátskej kancelárie GPL + 421 917 701 358
 • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. = odborný garant Centrálneho portálu pre tretí sektor

  www.gplegal.eu
 • *Rozhovor k novému Zákonu o registri partnerov verejného sektora z pohľadu neziskového sektora*

  Uverejnili sme pre Vás rozhovor zameraný na posúdenie povinnosti registrácie do registra partnerov verejného sektora z pohľadu neziskového sektora.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Postup prijímania a schvaľovania volebného poriadku v spoločnosti. kde pôsobia dve odborové organizácie

itretisektor >
Nedeľa, 26. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom postupu pri prijímaní a schvaľovaní volebného poriadku pre voľby členov dozornej rady v prípade, ak u zamestnávateľa pôsobia dve odborové organizácie.


Čítajte viac...

Kolektívna zmluva a tvorba sociálneho fondu

itretisektor >
Nedeľa, 26. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom povinnosti zamestnávateľa tvoriť sociálny fond v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.


Čítajte viac...

Zmena podmienok odmeňovania v kolektívnej zmluve

itretisektor >
Nedeľa, 26. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom zmeny dohodnutých podmienok odmeňovania v kolektívnej zmluve.


Čítajte viac...

Obstaranie dlhodobého majetku z dotácií

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Príspevok je zameraný na účtovanie investičných dotácií a pravidlá účtovania obstarania dlhodobého majetku z investičných dotácií. Časť príspevku je venovaná aj účtovaniu prevádzkových dotácií, dotácií na úhradu úrokov a dotácií na nákup motorového vozidla - šrotovného.


Čítajte viac...

Zástupcovia zamestnancov podľa Zákonníka práce - časť 1

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v platnom znení) v § 11a Všeobecných ustanovení vymedzuje, kto pri riešení zložitých pracovnoprávnych vzťahov so zamestnávateľom zastupuje zamestnancov. Medzi zástupcov zamestnancov v súlade s citovaným ustanovením radíme príslušný odborový orgán, zamestnaneckú radu, zamestnaneckého dôverníka a zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť práce.


Čítajte viac...

Zástupcovia zamestnancov podľa Zákonníka práce - časť 2

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v platnom znení) v § 11a Všeobecných ustanovení vymedzuje, kto pri riešení zložitých pracovnoprávnych vzťahov so zamestnávateľom zastupuje zamestnancov. Medzi zástupcov zamestnancov v súlade s citovaným ustanovením radíme príslušný odborový orgán, zamestnaneckú radu, zamestnaneckého dôverníka a zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť práce.


Čítajte viac...

Zákon o kolektívnom vyjednávaní v praxi - časť 1

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Cieľom článku je predovšetkým oboznámiť strany kolektívneho vyjednávania so základnou právnou úpravou týkajúcou sa procesu kolektívneho vyjednávania a obsahu kolektívnej zmluvy.


Čítajte viac...

Zákon o kolektívnom vyjednávaní v praxi - časť 2

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Cieľom článku je predovšetkým oboznámiť strany kolektívneho vyjednávania so základnou právnou úpravou týkajúcou sa procesu kolektívneho vyjednávania a obsahu kolektívnej zmluvy.


Čítajte viac...