itretisektor |
 • ***Nominácia do Výboru pre rodovú rovnosť - otvorená výzva pre MNO***

  Viac informácií v tlačovej správe.
 • ***Dočasné pridelenie zamestnanca***

  Viac o možnosti využitia tohto inštitútu si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Zakladám neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby

itretisektor >
Utorok, 28. 09. 2010
Dobrý deň. Mám záujem registrovať neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. Chcel by som vedieť, kde sa neziskové organizácie registrujú a čo je potrebné priložiť k návrhu na zápis do registra.
Čítajte viac...

Analýza vybraných ustanovení zákona NR SR č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu

itretisektor >
Utorok, 28. 09. 2010

Autor analyzuje zákon NR SR č. 300/2008 o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzhľadom na jeho obsah a priebeh legislatívneho procesu, ktorý jeho prijatiu predchádzal a pridáva poznámky o jeho vzťahoch k ostatnej slovenskej športovej legislatíve.


Čítajte viac...

Prestupy mladých športovcov, právo EÚ a rozhodnutie SDEÚ vo veci Bernard

itretisektor >
Utorok, 28. 09. 2010

Prestupy mladých športovcov a právo EÚ: Prinesie súdne rozhodnutie vo veci Bernard z marca 2010 rovnaký prielom ako znamenala dnes už legendárna vec Bosman?!


Čítajte viac...

Mal by mať profesionálny futbalista na Slovensku postavenie zamestnanca?

itretisektor >
Utorok, 28. 09. 2010

Vykonávanie športovej činnosti profesionálnym futbalistom pre futbalový klub, v mene ktorého súťaží, sa už dávno i na Slovensku stalo vplyvom komercionalizácie a profesionalizácie futbalu odplatným právnym vzťahom. Veľmi aktuálnou otázkou však stále zostáva jeho konkrétna právna úprava, pretože absentuje osobitný právny predpis, ktorý by upravoval profesionálny šport. Autor v príspevku analyzuje subjekty a najmä predmet a obsah tohto právneho vzťahu v slovenskom vnútroštátnom práve, porovnáva ho s vnútroštátnou právnou úpravou v ostatných krajinách EÚ a pridáva poznámky ku komunitárnej právnej úprave vzhľadom na voľný pohyb osôb.


Čítajte viac...

Podnikanie a (iná) zárobková činnosť športového klubu- občianskeho združenia

itretisektor >
Utorok, 28. 09. 2010

Príspevok rozoberá judikatúru i doktrínu, ktorá zastáva názor, že športový klub, ktorý má právnu formu občianskeho združenia môže vykonávať akúkoľvek (inú) zárobkovú činnosť (i podnikanie), pričom s dosiahnutým príjmom nemôže nakladať ako so ziskom. Zároveň má povinnosť dodržiavať pri vykonávaní (inej) zárobkovej činnosti všetky pravidlá hospodárskej súťaže vrátane riadneho zdaňovania touto činnosťou dosiahnutých príjmov.  


Čítajte viac...