itretisektor |
 • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. zabezpečuje zápisy do registra partnerov verejného sektora

  V prípade záujmu kontaktujte sekretariát Advokátskej kancelárie GPL + 421 917 701 358
 • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. = odborný garant Centrálneho portálu pre tretí sektor

  www.gplegal.eu
 • *Rozhovor k novému Zákonu o registri partnerov verejného sektora z pohľadu neziskového sektora*

  Uverejnili sme pre Vás rozhovor zameraný na posúdenie povinnosti registrácie do registra partnerov verejného sektora z pohľadu neziskového sektora.
 • ***Výzva pre MNO v hodnote štvrť milióna EUR***

  Viac v tlačovej správe. TANS zároveň požiadala Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti o stanovisko podľa akých kritérií bude vyberať MNO zúčastňujúce sa na projekte.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Výpoveď zo strany zamestnávateľa predsedníčke závodného výboru

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku, ako postupovať pri výpovedi z pracovného pomeru uzavretého so zamestnankyňou, ktorá je predsedníčkou závodného výboru odborovej organizácie.


Čítajte viac...

Kolektívna zmluva, odmeňovanie

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom postupu zamestnávateľa pri odmeňovaní zamestnancov,v prípade ak nebude uzatvorená nová kolektívna zmluva na nasledujúci kalendárny rok.


Čítajte viac...

Pracovné voľno s náhradou mzdy na výkon funkcie v odborovom orgáne

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom dĺžky pracovného voľna, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi na výkon funkcie v odborovej organizácie.


Čítajte viac...

Novela zákona o športe v NR SR

itretisektor >
Piatok, 24. 09. 2010

Na rokovanie NR SR bola v týchto dňoch odoslaná novela zákona č. 300/2008 o organizácii a podpore športu, ktorá by mala zmeniť spôsob poskytovania dotácií organmi štátnej správy v prospech športu.


Čítajte viac...

Návrh legislatívneho zámeru právnej úpravy dobrovoľníctva

itretisektor >
Piatok, 24. 09. 2010

Slovenská republika nemá komplexnú úpravu problematiky dobrovoľníctva. Z tohto dôvodu sú dobrovoľníci veľakrát chybne zaradení do systému sociálnej podpory a daňovému zaťaženiu. Návrh legislatívneho zámeru právnej úpravy dobrovoľníctva, ktorý je tu zverejnený na verejnú diskusiu si kladie za cieľ pomôcť výkonu dobrovoľníckych aktivít a zviditeľniť túto formu činnosti v odbornej ako aj laickej verejnosti.


Čítajte viac...

Prínos dobrovoľnej činnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Stanovisko Výboru regiónov "Prínos dobrovoľnej činnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti" (2008/C 105/03).

Výbor regiónov zdôrazňuje významný hospodársky prínos dobrovoľnej činnosti v rámci miestneho, regionálneho, národného a európskeho hospodárstva prostredníctvom:

a) mimoriadnych ľudských zdrojov, ktorými prispieva k sociálnej a hospodárskej činnosti a

b) vytváraním sociálneho kapitálu a zvyšovaním "kvality života", čo môže mať dosah na investície a tvorbu pracovných miest.


Čítajte viac...

Základné vymedzenie dobrovoľníka

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Návrh legislatívneho zámeru právnej úpravy dobrovoľníctva, ktorý je zverejnený na verejnú diskusiu s cieľom pomôcť výkonu dobrovoľníckych aktivít a s cieľom zviditeľniť túto formu činnosti v odbornej ako aj laickej verejnosti.


Čítajte viac...

Dobrovoľník

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Dobrovoľnícka služba je verejnoprospešná činnosť vykonávaná dobrovoľníkom v rámci práce s mládežou na základe písomnej dohody s právnickou osobou, ktorej predmetom činnosti je práca s mládežou.

V tejto sekcii nájdete ustanovenia týkajúce sa dobrovoľníckej služby a s ňou súvisiacich ustanovení.


Čítajte viac...