itretisektor |
 • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

  Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Audit - OZ

itretisektor >
Utorok, 10. 08. 2010

Čítajte viac...

Účtovníctvo - OZ

itretisektor >
Utorok, 10. 08. 2010

Čítajte viac...

Dane - OZ

itretisektor >
Utorok, 10. 08. 2010

Čítajte viac...

2% z dane - OZ

itretisektor >
Utorok, 10. 08. 2010

Čítajte viac...

Členské - OZ

itretisektor >
Utorok, 10. 08. 2010

Čítajte viac...

Dary - OZ

itretisektor >
Utorok, 10. 08. 2010

Čítajte viac...

Správny poplatok

itretisektor >
Utorok, 10. 08. 2010

Zákon o správnych poplatkoch upravuje výšku správneho poplatku, ktorú je potrebné zaplatiť pri návrhu na registráciu pri zmene stanov a pri ostatných osobitných situáciách.


Čítajte viac...

Prijímateľ sociálnej služby

itretisektor >
Utorok, 10. 08. 2010

Čítajte viac...