itretisektor |
 • ***Zdravotný preukaz pre opatrovateľky***

  Je opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb, ktorá manipuluje s potravinami, povinná mať zdravotný preukaz?
 • ***Výpočet dovolenky zamestnanca***

  Akým spôsobom sa vypočíta dovolenka zamestnancovi s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom?
 • ***Uznanie osvedčenia učiteľa***

  V prípadovej štúdii sa dozviete, či je možné uznať osvedčenie nadobudnuté prostredníctvom overenia profesijných kompetencií.
 • ***Záchranná činnosť na lyžiarskej trati***

  Môže dobrovoľník vykonávať záchrannú činnosť na lyžiarskej trati?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.

TS: Nepočujúci podnikatelia si vymieňali skúsenosti s počujúcimi podnikateľmi

itretisektor >
Utorok, 26. 10. 2010

Nadácia Pontis, vďaka podpore z Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Pontis, zorganizovala v Tatrách v dňoch 21. - 24. októbra 2010 stretnutie Nepočujúcich podnikateľov, absolventov predchádzajúcich troch ročníkov grantového programu Hľadáme ďalší zmysel – PRE PODNIKANIE.


Čítajte viac...

TS: FILMUJEM, TEDA SOM. Filmový festival tvorcov s mentálnym postihnutím

itretisektor >
Pondelok, 25. 10. 2010

Predstaviť filmy, na ktorých sa podieľajú ľudia s mentálnym postihnutím ako kameramani, reportéri, technici, herci a animátori, predstaviť videotvorbu a animovanú tvorbu ľudí s mentálnym postihnutím ako nový prostriedok sebavyjadrenia a rozvoja osobnosti, či ako nový spôsob pozitívneho informovania verejnosti. To boli hlavné ciele nultého ročníka filmového festivalu tvorcov s mentálnym postihnutím FILMUJEM, TEDA SOM, ktorý zorganizovalo občianske združenie Bol raz jeden človek v spolupráci s občianskym združením Drahuška a my.


Čítajte viac...

Občianske združenia môžu byť žiadateľmi dotácií podľa navrhovaného zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva a výstavby SR

itretisektor >
Pondelok, 25. 10. 2010

Podľa návrhu zákona o dotáciách v pôsobnosti MHV SR žiadateľmi dotácií môžu byť aj občianske združenia a právnické osoby v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.


Čítajte viac...

Vláda SR schválila poskytnutie dotáciu pre obce a VÚC

itretisektor >
Pondelok, 25. 10. 2010
Môžu sa súkromné školy a školské zariadenia tešiť?

Čítajte viac...

Likvidácia neziskovej organizácie

itretisektor >
Pondelok, 25. 10. 2010

Naša nezisková organizácia vstúpila do likvidácie. Musíme predložiť obvodnému úradu nejaké dokumenty? Čo sa stane s majetkom neziskovej organizácie?


Čítajte viac...

Zaúčtovanie daru - počítačov

itretisektor >
Nedeľa, 24. 10. 2010

Nezisková organizácia získala od sponzora na vykonávanie svojej hlavnej činnosti 5 ks počítačov v celkovej hodnote 1.000 eur. Každý kus bol ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou 200 eur. Ako zaúčtuje nezisková organizácia tento dar?


Čítajte viac...

TS: Tesco podporí environmentálne neziskové projekty sumou 43 000 eur

itretisektor >
Nedeľa, 24. 10. 2010

Nadácia Pontis v spolupráci s Tesco Stores SR a.s. vyhlasujú štvrtý ročník grantovej výzvy Tesco pre zdravšie mestá. Neziskové organizácie a samosprávy môžu podávať žiadosti o podporu environmentálnych projektov, ktoré sú zamerané na revitalizáciu parkov, výsadbu zelene, budovanie cyklistických trás či recykláciu odpadu.


Čítajte viac...

Výmaz neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra neziskových organizácii

itretisektor >
Nedeľa, 24. 10. 2010

Naša nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby bola zrušená s likvidáciou. Čo musíme predložiť registrovému úradu, aby ju vymazal z registra neziskových organizácií?


Čítajte viac...