itretisektor |
  • Otvorená výzva - Nominácie na Sociálny čin roka 2016

    Viac v spracovanej tlačovej správe.
  • Predpoklad občianskeho združenia ako športovej organizácie

    O tom, kedy sa športový klub vo forme občianskeho združenia považuje za športovú organizáciu, na ktorú sa vzťahujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z nového Zákona o športe, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Audiovizuálny fond

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Umelecké fondy

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Umelecké fondy boli zriadené k 1.1.1993, a to účinnosťou zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch. Dôvodom ich vzniku bola snaha štátu o podporu tvorivej literárnej, vedeckej a umeleckej činnosti na Slovensku. Za týmto účelom vznikli hudobný fond, literárny fond a fond výtvarných umení ako národnokultúrne verejnoprávne inštitúcie so sídlom v Bratislave.

Fondy sú právnické osoby, ktorých hlavným poslaním je v súlade s národnými kultúrnymi záujmami Slovenska cieľavedome a objektívne podporovať tvorivú literárnu, vedeckú a umeleckú činnosť. Plnia to najmä tým, že z odvedených príspevkov finančne podporujú vznik nových diel a umeleckých výkonov, poskytujú štipendiá, odmeny, ceny a iné formy podpory.

 


Čítajte viac...

Správca

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Spoločné ustanovenia k správe domu

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Výstavba domu

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...