itretisektor |
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Založenie nadácie

itretisektor >
Pondelok, 06. 09. 2010

Majetok nadácie možno použiť iba na všeobecne prospešné účely a v súlade s podmienkami určenými v nadačnej listine a na úhradu výdavkov na správu nadácie.


Čítajte viac...

Založenie nadácie

itretisektor >
Pondelok, 06. 09. 2010

Nadácia vzniká dňom zápisu nadácie do registra nadácií. Konanie o zápis nadácie do registra nadácií sa začína odo dňa, keď bol ministerstvu doručený návrh na zápis do registra nadácií. Návrh podáva ministerstvu správca nadácie, pričom jeho podpis musí byť úradne osvedčený.


Čítajte viac...

Založenie nadácie

itretisektor >
Pondelok, 06. 09. 2010

Konanie o zápis nadácie do registra nadácií sa začína odo dňa, keď bol ministerstvu doručený návrh na zápis do registra nadácií. Návrh podáva ministerstvu správca nadácie, pričom jeho podpis musí byť úradne osvedčený.


Čítajte viac...

Založenie nadácie

itretisektor >
Pondelok, 06. 09. 2010

Nadácia je, v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v platnom znení (ďalej len „zákon o nadáciách“), účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Jej podstatou je majetok tvorený nadačným imaním, nadačným fondom a ostatným majetkom nadácie. Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra nadácií.


Čítajte viac...

Cirkev, cirkevné inštitúcie a účtovníctvo

itretisektor >
Pondelok, 06. 09. 2010

Podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona o účtovníctve v sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať cirkev a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu a ak nepodnikajú.

1. Čo sa na účely tohto zákona považuje za podnikanie?

2. Možno na účely zákona o účtovníctve považovať za podnikanie aj podnikanie (ekonomickú činnosť) v zmysle zákona o DPH?


Čítajte viac...

Univerzita 1.SNSC

itretisektor >
Pondelok, 06. 09. 2010

Čítajte viac...

Dôležité linky

itretisektor >
Pondelok, 06. 09. 2010

Čítajte viac...