itretisektor |
 • ***Lehota na podanie daňového priznania***

  Dňa 2. 10. 2017 uplynie lehota na podanie daňového priznania pre tých, ktorí požiadali o polročný odklad.
 • ***Fond na podporu umenia vyhlási výzvu na prekladanie žiadostí na rok 2018***

  Fond prvú výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2018 vyhlási 21.9.2017 a taktiež vyhlási mimoriadnu výzvu na jeseň tohto roku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.

Plánované znižovanie počtu zamestnancov vo verejnej správe v roku 2010 a jej dopady na vrcholových športovcov- reprezentantov SR

itretisektor >
Pondelok, 11. 10. 2010

Štát vykonáva štátnu starostlivosť o šport najmä prostredníctvom MŠVVaŠ SR, MV SR, MO SR. V rámci ich organizačných štruktúr totiž existujú a sú financované tzv. rezortné strediská prípravy štátnej športovej reprezentácie, v ktorých sa pripravujú na medzinárodnú reprezentáciu Slovenskej republiky naši vrcholoví športovci. Všetky tieto organizácie by malo od 1. Januára 2011 zasiahnuť veľmi výrazne i plánované celoštátne zníženie ich zamestnancov v dôsledku šetrenia na výdavkovej strane štátneho rozpočtu v rozsahu min. 10% na mzdových a bežných výdavkoch. Ako sa tento fakt dotkne v týchto organizáciách sa pripravujúcich športovcov a ich servisných tímov?


Čítajte viac...

Plánované znižovanie počtu zamestnancov vo verejnej správe v roku 2010 a jej dopady na vrcholových športovcov- reprezentantov SR

itretisektor >
Pondelok, 11. 10. 2010

Štát vykonáva štátnu starostlivosť o šport najmä prostredníctvom MŠVVaŠ SR, MV SR, MO SR. V rámci ich organizačných štruktúr totiž existujú a sú financované tzv. rezortné strediská prípravy štátnej športovej reprezentácie, v ktorých sa pripravujú na medzinárodnú reprezentáciu Slovenskej republiky naši vrcholoví športovci. Všetky tieto organizácie by malo od 1. Januára 2011 zasiahnuť veľmi výrazne i plánované celoštátne zníženie ich zamestnancov v dôsledku šetrenia na výdavkovej strane štátneho rozpočtu v rozsahu min. 10% na mzdových a bežných výdavkoch. Ako sa tento fakt dotkne v týchto organizáciách sa pripravujúcich športovcov a ich servisných tímov?


Čítajte viac...

Výrazné zvýšenie sankcií v zákone 597/2003 Z. z. o financovani základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

itretisektor >
Pondelok, 11. 10. 2010
Úprava ustanovenia týkajúceho sa sankcií pre zriadovateľov škôl a školských zariadení.
Čítajte viac...

Plánované znižovanie počtu zamestnancov verejnej správy a jeho možné dopady na reprezentáciu SR v športe

itretisektor >
Pondelok, 11. 10. 2010
Analýza: Plánované znižovanie počtu zamestnancov verejnej správy a jeho možné dopady na reprezentáciu SR v športe
Čítajte viac...

Inštitút sociálneho bývania a možnosť získania dotácie na jeho rozvoj neziskovou organizáciou

itretisektor >
Pondelok, 11. 10. 2010

Vládny návrh zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý sa momentálne nachádza na rokovaní gestorského výboru zavádza nový pojem, ktorým je inštitút sociálneho bývania a možnosť poskytovania dotácii na jeho rozvoj.


Čítajte viac...

Odpoveď Komory notárov SR na otázku k registrácii do Zoznamu prijímateľov

itretisektor >
Pondelok, 11. 10. 2010
 Centrálny portál pre neziskový sektor sa spýtal Komory notárov SR na stanovisko k novej povinnosti pri registrácií organizácií do Zoznamu prijímateľov.
Čítajte viac...

Garančný fond investícií

itretisektor >
Nedeľa, 10. 10. 2010

Čítajte viac...

Pomôžte nám skvalitniť Centrálny portál pre neziskový sektor!

itretisektor >
Nedeľa, 10. 10. 2010
Pomôžte nám, aby bol Centrálny portál čo najlepší pre vás!
Čítajte viac...