itretisektor |
 • Združenia: Obmedzenie členskej základne

  Viac k tejto téme v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Školská spoločnosť: Pracovné voľno zamestnanca pri kontinuálnom vzdelávaní

  Viac o tomto nároku v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Záložné právo - správa daní

itretisektor >
Utorok, 05. 10. 2010

Čítajte viac...

Odpustenie sankcií - správa daní

itretisektor >
Utorok, 05. 10. 2010

Čítajte viac...

Všetko o portáli

itretisektor >
Utorok, 05. 10. 2010

1. Slovenské neziskové servisné centrum a Centrálna nezisková spoločnosť na základe licencie získanej pre Slovenskú republiku spustilo od 04.10.2010 unikátny samofinancovateľný produkt neziskového sektora na Slovensku - Centrálny portál pre neziskový sektor (ďalej len „Centrálny portál“), ktorého cieľom je stať sa významným partnerom nielen neziskového sektora, ale aj podnikateľského a štátneho. 

Oblasť neziskového sektora je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí spoločnosti. Nielen skúsenosti, ale aj proces prípravy a realizácie Centrálneho portálu ukázali, že v neziskovom sektore chýba nástroj, ktorý by systematizoval poznatky a sprostredkovával nové znalosti nevyhnutné pre fungovanie a skvalitňovanie práce subjektov neziskového sektora.

Najdôležitejšou súčasťou Centrálneho portálu je denný servis spracovania všetkých významných legislatívnych zmien a návrhov, ktoré sa dotýkajú jednotlivých organizácií a oblastí neziskového sektora. Takouto formou chceme pomôcť všetkým, ktorí vykonávajú významné verejnoprospešné aktivity zorientovať sa v množstve právnych, daňových a účtovných predpisov a súčasne významným spôsobom poukázať na tie procesy, kde neziskový sektor nie je rovnocenným partnerom vo vzťahu k ostatným sektorom.


Čítajte viac...

(Ne)stojí to zato...!? 1. slovensko-česká konferencia o fundraisingu zo súkromných zdrojov

itretisektor >
Utorok, 05. 10. 2010

S cieľom zlepšiť výmenu skúseností medzi slovenskými a českými fundraisermi, umožniť nadväzovanie kontaktov a vzájomný networking, ako aj vytvoriť platformu pre neformálne učenie sa a dialóg o výzvach pre profesionálny fundraising sa Slovenské centrum fundraisingu rozhodlo zorganizovať 1. slovensko-českú konferenciu o fundraisingu zo súkromných zdrojov pod názvom (Ne)stojí to zato...!?. Uskutoční sa 11.11. 2010 v Bratislave.


Čítajte viac...

Organizácie s medzinárodným prvkom

itretisektor >
Utorok, 05. 10. 2010

Čítajte viac...

Súkromný zriaďovateľ školy má záujem vymenovať za riaditeľa osobu, ktorá je zároveň štatutárnym orgánom

itretisektor >
Utorok, 05. 10. 2010

Súkromný zriaďovateľ školy (právnická osoba) má záujem obsadiť do funkcie riaditeľa tejto školy osobu, ktorá je zároveň štatutárnym orgánom zriaďovateľa. Je takýto postup zákonný? Vzťahuje sa na príslušnú osobu nejaké obmedzenie?


Čítajte viac...