itretisektor |
  • ***Vyberanie členských príspevkov od iných osôb ako členov***

    O tom, či športová organizácia (občianske združenie) musí vyberať ročný členský poplatok aj od osôb, ktoré síce majú príslušnosť k organizácii (napr. formou registrácie alebo dobrovoľnícky vzťah) ale nie sú členmi tohto združenia, si môžete prečítať v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

itretisektor >
Pondelok, 30. 08. 2010

Do medzirezortného pripomienkového konania bol dňa 12.8.2010 predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Materiál do legislatívneho procesu predložilo Ministerstvo školstva SR na základe úlohy č. 8 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010.


Čítajte viac...

Pripravuje sa novela zákona o športe

itretisektor >
Nedeľa, 29. 08. 2010

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa až do 6.9.2010 nachádza novela zákona č. 300/2008 o organizácii a podpore športu, ktorá by mala zmeniť spôsob poskytovania dotácií orgánmi štátnej správy v prospech športu.  


Čítajte viac...

Tvorba nových politík EÚ v oblasti športu

itretisektor >
Nedeľa, 29. 08. 2010

Po Bielej knihe o športe prijatej v roku 2007 prišlo k 1.decembru 2009 k ďalšiemu historickému míľniku. Vplyvom prijatia tzv. Lisabonskej zmluvy získala EÚ prvý krát v histórií priamu, špecifickú kompetenciu v oblasti športu.Vypracovávanie návrhov komplexných politík EÚ v oblasti športu bude ďalším krokom.   


Čítajte viac...

Servis z EÚ

itretisektor >
Nedeľa, 29. 08. 2010

Čítajte viac...

Nové kolo registrácie do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011

itretisektor >
Nedeľa, 29. 08. 2010
Opätovné kolo registrácie mimovládnych organizácií u ktoréhokoľvek notára do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011.
Čítajte viac...

Zdravotnícky pracovník

itretisektor >
Piatok, 27. 08. 2010

Čítajte viac...

Pacient

itretisektor >
Piatok, 27. 08. 2010

Čítajte viac...