itretisektor |
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Východisková situácia poskytovania sociálnych služieb v SR

itretisektor >
Utorok, 09. 11. 2010

MPSVaR SR v rámci dokumentu Národné priority rozvoja sociálnych služieb vymedzuje základné východiskové ciele v oblasti sociálnych služieb na národnej úrovni.


Čítajte viac...

Národné priority rozvoja sociálnych služieb do roku 2013

itretisektor >
Pondelok, 08. 11. 2010

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú vypracované MPSVaR SR v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ako nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych služieb a taktiež sú systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR v tejto oblasti.Čítajte viac...

Priority vlády pre oblasť školskej legislatívy

itretisektor >
Nedeľa, 07. 11. 2010

Školská spoločnosť: Prinášame programové tézy vlády pre oblasť školskej legislatívy, ktoré sú dôležitou súčasťou pre určovanie návrhov zmien v postavení neštátnych škôl. Naďalej sledujeme diskusiu o zmenách v školskej legislatíve. 


Čítajte viac...

Financovanie školských zariadení v roku 2011

itretisektor >
Nedeľa, 07. 11. 2010

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky oznámilo zníženie detí v školských zariadeniach po zmene metodiky v štatistickom zisťovaní. 


Čítajte viac...

Účtovníctvo súčasťou Centrálneho portálu pre neziskový sektor

itretisektor >
Sobota, 06. 11. 2010

Na stránkach centrálneho portálu denne sledujeme všetky zmeny a návrhy v oblasti účtovníctva pre neziskové organizácie a ihneď ich spracúvame v podobe článkov a analýz. 


Čítajte viac...

PDF verzia Komentáru k Zákone o účtovníctve pre predplatiteľov portálu

itretisektor >
Sobota, 06. 11. 2010

Centrálny portál prináša bonus pre predplatiteľov portálu: V prípade registrácie v období od 06.11.2010 do 26.11.2010 zašle v PDF verzii originálne spracovaný komentár k zákonu o účtovníctve Ing. Vierou Laszovou na uvedenú mailovú adresu, ktorý je pre každého účtovníka ako aj pre každú neziskovú organizáciu výraznou pomôckou pre správne účtovanie. 


Čítajte viac...

Financovanie neziskovej organizácie založenej obcou

itretisektor >
Piatok, 05. 11. 2010

V súlade s ustanovením § 3 odsek 3 zákona sa aj právnická osoba, t.j. aj nezisková organizácia založená obcou alebo VÚC považuje za verejného poskytovateľa a vzťahujú sa na neho všetky podmienky ako na verejného poskytovateľa, vrátane financovania.


Čítajte viac...