itretisektor |
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Výška poukázania podielu zaplatenej dane od 2011

itretisektor >
Nedeľa, 03. 10. 2010
Vývoj možnosti poukázať podiel zaplatenej dane právnickými osobami od 2011 do 2019
Čítajte viac...

Prehľad zmien mechanizmu 2% od 2010

itretisektor >
Nedeľa, 03. 10. 2010
Prehľad zmien v mechanizme 2% od roku 2010
Čítajte viac...

Kto môže poukázať 2% zo zaplatenej dane

itretisektor >
Nedeľa, 03. 10. 2010

Čítajte viac...

Duchovným sa od januára zvýšia platy o jedno percento

itretisektor >
Nedeľa, 03. 10. 2010

Duchovní cirkví budú mať od 1. januára 2010 vyššie platy o jedno percento. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktoré pripravilo ministerstvo kultúry. Najnižší základný plat duchovného po novom bude 251,33 ...


Čítajte viac...

Dohody so Svätou stolicou sú potrebné!

itretisektor >
Nedeľa, 03. 10. 2010

V roku 2000 uzavrela Slovenská republika Základnú zmluvu so Svätou stolicou. Podpísal ju vtedajší predseda vlády Slovenskej republiky pán Mikuláš Dzurinda a vtedajší Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Angelo Sodano 24. novembra 2000 a ratifikovaná bola 18. decembra toho istého roku. Je to štandardná bilaterálna zmluva dvoch subjektov medzinárodného práva, ktorou je na jednej strane Slovenská republika a na druhej strane Svätá stolica. Hneď na tomto mieste chcem povedať dve poznámky: 1/ Zmluva bola chcená jednou i druhou zmluvnou stranou; 2/ do obsahu zmluvy sa nedostalo nič, s čím by jedna alebo druhá strana nesúhlasila; ak by bola minimálne jedna zmluvná strana s nejakou formuláciou nesúhlasila, nebola by zmluva vznikla alebo aspoň by sa sporná záležitosť v texte zmluvy neobjavila. Keďže ide o štandardnú medzinárodnú zmluvu, ktoré SR bežne uzatvára a nikto neprotestuje, treba sa pozrieť bližšie na problém zmluvy so Svätou stolicou, prečo vyvoláva toľko protichodných postojov v politike a odtiaľ sa prenáša do života bežných občanov.


Čítajte viac...

Vyučovanie katolíckeho náboženstva v školách

itretisektor >
Nedeľa, 03. 10. 2010

Vatikánske ministerstvo školstva (Kongregácia pre katolícku výchovu), ktoré vedie známy poľský kurálny kardinál Zenon Grocholewski (na snímke) s pomocou sekretára, ktorým je francúzsky kuriálny arcibiskup Jean-Louis Brugés, rozposlalo 5. mája 2009 predsedom biskupských konferencii okružný list (č. 520/2009) na tému vyučovanie katolíckeho náboženstva v školách (Text listu je dostupný na internetovej stránke Kongregácie: www.vatican.va). Zdá sa, že ide o list mimoriadneho významu, v ktorom Vatikán kladie “na srdce” biskupom celého sveta niektoré dôležité záležitosti z oblasti školského katolíckeho vzdelávania. Sú v tejto oblasti nejaké problémy? Isteže sú! Kongregácia “vidí” problémy globálne a niektoré sa však viac, iné menej, dotýkajú aj Slovenska. Na niektoré sa pokúsim poukázať.Čítajte viac...

Starostlivosť Cirkvi o vysokoškolských učiteľov, pracovníkov a študentov. Zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou z roku 2004 z cirkevnoprávneho pohľadu

itretisektor >
Nedeľa, 03. 10. 2010

Úvod

V roku 2004 bola podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. Text tejto zmluvy možno nájsť aj na webovej stránke Apoštolskej nunciatúry na Slovensku.(1) Hneď na úvod sa žiada zdôrazniť, že nakoľko ide o zmluvu medzinárodnej povahy, jej normatíva je nadradená zákonom Slovenskej republiky (s výnimkou ústavných zákonov, resp. Ústavy Slovenskej republiky)(2) a rovnako je nadradená legislatíve Katolíckej cirkvi (porov. kán. 3 CIC) s výnimkou tých kánonických predpisov, ktoré sú súčasťou Božieho práva.(3) Čl. IV., ods. 1 tejto zmluvy rieši právny status Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tento status je veľmi zaujímavo formulovaný a mohol by byť predmetom právnej analýzy spracovanej v inej štúdii.(4)Čítajte viac...

Postavenie Apoštolskej stolice v medzinárodnom práve

itretisektor >
Nedeľa, 03. 10. 2010

Úvod

Medzinárodná právna subjektivita Apoštolskej stolice neustále priťahuje pozornosť cirkevných i svetských právnikov. Dôvody sú viaceré. Avšak primárnym dôvodom, podľa môjho názoru, je skutočnosť, že je najvyšším orgánom Katolíckej cirkvi, ktorá má svojich členov po celom svete, ako aj to, že sa napriek svojim špecifikám správa ako rovnoprávny subjekt medzinárodného práva. Zároveň treba konštatovať, že iba najvyšší orgán Katolíckej cirkvi má takéto postavenie v rámci medzinárodného práva a nijaká iná cirkev alebo náboženská spoločnosť takéto postavenie nemá.Čítajte viac...