itretisektor |
 • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

  Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Sociálna spoločnosť

itretisektor >
Utorok, 10. 08. 2010


Čítajte viac...

Partnerstvo

itretisektor >
Utorok, 10. 08. 2010

Čítajte viac...

Práva a povinnosti - sociálne služby

itretisektor >
Utorok, 10. 08. 2010

Čítajte viac...

Nocľaháreň

itretisektor >
Utorok, 10. 08. 2010

Čítajte viac...

Útulok

itretisektor >
Utorok, 10. 08. 2010

Čítajte viac...

Domov na pol ceste

itretisektor >
Utorok, 10. 08. 2010

Čítajte viac...

Nízkoprahové denné centrum

itretisektor >
Utorok, 10. 08. 2010

Čítajte viac...

Zariadenie núdzového bývania

itretisektor >
Utorok, 10. 08. 2010

Čítajte viac...