itretisektor |
  • ***Opätovná skúšobná doba***

    V zverejnenej prípadovej štúdii sa dočítate, či je možné so zamestnancom dohodnúť opätovne skúšobnú dobu pri pracovnej zmluve na určitý čas.***
  • ***Potvrdenie o návšteve školy***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, či je škola oprávnená vydať potvrdenie o návšteve školy aj rodičovi bez výkonu starostlivosti o dieťa.
  • ***Zavedenie inštitútu charitatívnej reklamy***

    NRSR schválila novelu zákona o dani z príjmov, v rámci ktorej došlo k zakotveniu inštitútu charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Operatívny leasing

itretisektor >
Štvrtok, 28. 10. 2010

Čítajte viac...

Obsahom Plánu legislatívnych úloh vlády SR na IV. štvrťrok 2010 i legislatívne úlohy týkajúce sa neziskového sektora

itretisektor >
Streda, 27. 10. 2010

Dňa 27.10.2010 bude predmetom rokovania vlády SR aj Plán legislatívnych úloh vlády na IV. štvrťrok 2010.Čítajte viac...

Výnos III

itretisektor >
Streda, 27. 10. 2010
Tretí diel seriálu o výnose z investovania mimovládnych neziskových organizácií
Čítajte viac...

Nástroje na zníženie rizika

itretisektor >
Streda, 27. 10. 2010

Pri zodpovednom investovaní je potrebná snaha o minimalizáciu rizika. Povieme si niečo o nástroji, ktorý umožňuje elegantne znížiť riziko, ale súčasne aj zachovať našu angažovanosť v oblasti, o ktorej predpokladáme, že nám prinesie želaný efekt – teda zisk.


Čítajte viac...

Právna subjektivita súkromných škôl z pohľadu českej judikatúry a v nadväznosti na slovenskú legislatívu

itretisektor >
Utorok, 26. 10. 2010

Pre mnohé súkromné školy je problémom akési „zaradenie“ sa do spoločnosti z hľadiska postavenia v právnych vzťahoch. Súkromní zriaďovatelia ako aj tretie subjekty sa neraz zaoberajú skutočnosťou, či príslušná škola má alebo nemá právnu subjektivitu.


Čítajte viac...

TS: Nepočujúci podnikatelia si vymieňali skúsenosti s počujúcimi podnikateľmi

itretisektor >
Utorok, 26. 10. 2010

Nadácia Pontis, vďaka podpore z Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Pontis, zorganizovala v Tatrách v dňoch 21. - 24. októbra 2010 stretnutie Nepočujúcich podnikateľov, absolventov predchádzajúcich troch ročníkov grantového programu Hľadáme ďalší zmysel – PRE PODNIKANIE.


Čítajte viac...

TS: FILMUJEM, TEDA SOM. Filmový festival tvorcov s mentálnym postihnutím

itretisektor >
Pondelok, 25. 10. 2010

Predstaviť filmy, na ktorých sa podieľajú ľudia s mentálnym postihnutím ako kameramani, reportéri, technici, herci a animátori, predstaviť videotvorbu a animovanú tvorbu ľudí s mentálnym postihnutím ako nový prostriedok sebavyjadrenia a rozvoja osobnosti, či ako nový spôsob pozitívneho informovania verejnosti. To boli hlavné ciele nultého ročníka filmového festivalu tvorcov s mentálnym postihnutím FILMUJEM, TEDA SOM, ktorý zorganizovalo občianske združenie Bol raz jeden človek v spolupráci s občianskym združením Drahuška a my.


Čítajte viac...

Občianske združenia môžu byť žiadateľmi dotácií podľa navrhovaného zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva a výstavby SR

itretisektor >
Pondelok, 25. 10. 2010

Podľa návrhu zákona o dotáciách v pôsobnosti MHV SR žiadateľmi dotácií môžu byť aj občianske združenia a právnické osoby v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.


Čítajte viac...