itretisektor |
  • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

    Lehota na podanie daňového priznania
  • ***Charitatívna reklama***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Štátne dotácie v sociálnej oblasti v novej právnej úprave

itretisektor >
Nedeľa, 21. 11. 2010

V Národnej rade Slovenskej republiky sa nachádza nový zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce a sociálnych vecí. Sociálna spoločnosť prináša hlavné body novej právnej úpravy poskytovania dotácií v sociálnej oblasti.  


Čítajte viac...

Leasingová zmluva

itretisektor >
Sobota, 20. 11. 2010
Ak neziskové mimovládne organizácie nemajú dostatok financií na kúpu nejakého tovaru (auto, výpočtová či kancelárska technika), môžu na jeho získanie využiť aj leasing. Podmienky leasingu (doba nájmu, cena, splátkový kalendár, dohoda o následnom odkúpení predmetu leasingu, atď.) sú upravené v leasingovej zmluve. 
Čítajte viac...

Parlament schválil prvé dva dotačné zákony

itretisektor >
Sobota, 20. 11. 2010

Národná rada schválila úvodné zákony ohľadom poskytovania dotácií (aj neziskovým organizáciám) v oblasti kultúry a na rozvoj bývania (vrátane sociálneho). Uverejňujeme účely, na ktoré môžu byť dotácie poskytnuté. Podrobnosti a komplexné spracovanie zákonov budú v krátkej dobe zverejnené v sekcii Štátne dotácie Ekonomického menu. 


Čítajte viac...

On line poradenstvo pre predplatiteľov portálu až do 19:00 hodiny

itretisektor >
Piatok, 19. 11. 2010

Centrálny portál pre neziskový sektor s účinnosťou od 15.11.2010 prináša aktuálny časový rozvrh služby on line poradenstvo, ktorá je súčasťou služieb portálu pre registrovaných užívateľov.


Čítajte viac...

Novela zákona o verejnom obstarávaní ovplyvní občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neinvestičné fondy

itretisektor >
Piatok, 19. 11. 2010

V prípade schválenia novely zákona o verejnom obstarávaní sa občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neinvestičné fondy môžu stať za splnenia určitých podmienok VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM.


Čítajte viac...

Umelecké fondy sa budú transformovať na nadácie

itretisektor >
Piatok, 19. 11. 2010

Ministerstvo kultúry pripravuje novelu zákona o umeleckých fondoch, v rámci ktorej dôjde k transformácií umeleckých fondov na nadácie.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: V roku 2011 zmena zákona o sociálnych službách ako aj nový zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách

itretisektor >
Štvrtok, 18. 11. 2010

V rámci sociálnych zákonov dôjde v roku 2011 k prijatiu nových úprav, ktoré zásadným spôsobom doplnia oblasť sociálneho práva.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Ministerstvo školstva v roku 2011 zmení školské zákony

itretisektor >
Štvrtok, 18. 11. 2010

Centrálny portál pre neziskový sektor prináša návrhy zákonov v školskej legislatíve, ktoré sa budú v roku 2011 meniť. Školská spoločnosť bude ku každému návrhu pripravovať odborné stanoviská pre predplatiteľov portálu. 


Čítajte viac...