itretisektor |
 • ***Nominácia do Výboru pre rodovú rovnosť - otvorená výzva pre MNO***

  Viac informácií v tlačovej správe.
 • ***Dočasné pridelenie zamestnanca***

  Viac o možnosti využitia tohto inštitútu si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Zákon o kolektívnom vyjednávaní v praxi - časť 2

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Cieľom článku je predovšetkým oboznámiť strany kolektívneho vyjednávania so základnou právnou úpravou týkajúcou sa procesu kolektívneho vyjednávania a obsahu kolektívnej zmluvy.


Čítajte viac...

Záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku, či kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná aj pre zamestnávateľa, u ktorého nie je zriadená odborová organizácia.


Čítajte viac...

Záväznosť kolektívnej zmluvy

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku, či kolektívna zmluva je záväzná aj pre zamestnávateľa, u ktorého nie je zriadená odborová organizácia.


Čítajte viac...

Povinnosť zamestnávateľa mať odborovú organizáciu

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku, či musí zamestnávateľ vytvoriť odborovú organizáciu.


Čítajte viac...

Splnomocnenie zamestnanca vyššieho odborového orgánu pri vyjednávaní

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom priebehu kolektívneho vyjednávania.


Čítajte viac...

Výpoveď zamestnancovi, členovi odborovej organizácie, preradenie zamestnanca na iné vhodné miesto

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku, za akých podmienok je možné zamestnancovi, ktorý je zástupcom zamestnancov, dať výpoveď z pracovného pomeru.


Čítajte viac...

Výpoveď zo strany zamestnávateľa predsedníčke závodného výboru

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku, ako postupovať pri výpovedi z pracovného pomeru uzavretého so zamestnankyňou, ktorá je predsedníčkou závodného výboru odborovej organizácie.


Čítajte viac...

Kolektívna zmluva, odmeňovanie

itretisektor >
Sobota, 25. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom postupu zamestnávateľa pri odmeňovaní zamestnancov,v prípade ak nebude uzatvorená nová kolektívna zmluva na nasledujúci kalendárny rok.


Čítajte viac...