itretisektor |
  • ***Príkaz ostrihať dieťa vs. rozpor so zásadou rovnakého zaobchádzania***

    Viac v uverejnenom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  •  
    01.09. - 15.12.2017
    Registrácia prijímateľov 2% u notára.

NR SR odsúhlasila vrátenie návrhu novely zákona o sociálnych službách na dopracovanie

itretisektor >
Piatok, 15. 10. 2010

NR SR dňa 14.10.2010 neposunula do druhého čítania novelu zákona o sociálnych službách.Čítajte viac...

Vláda SR zrušila Uznesenie vlády č.509/2009 k financovaniu Národného futbalového štadióna

itretisektor >
Štvrtok, 14. 10. 2010

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 13.10.2010 schválila uznesením č. 691/2010 zrušenie uznesenia vlády SR č. 509 z 8. júla 2009 o financovaní Národného futbalového štadióna.


Čítajte viac...

Podmienky povoľovania liečby neregistrovaným liekom sa sprísnia

itretisektor >
Streda, 13. 10. 2010

MZ SR doplnilo vyhlášku, ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického použitia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii.


Čítajte viac...

Politické strany a hnutia

itretisektor >
Streda, 13. 10. 2010

Čítajte viac...

Investícia do rozvoja budúcnosti

itretisektor >
Streda, 13. 10. 2010
12.10.2010 (TANS): 12.10.2010 sa v Košiciach skončila jednodňová medzinárodná konferencia "Investície do rozvoja komunity: Ako využiť skúsenosti z minulosti pre budúce príležitosti", ktorú pripravila Karpatská nadácia.
Čítajte viac...

TS: Deň bielej palice

itretisektor >
Streda, 13. 10. 2010

V piatok bude viac bielych palíc na cestách.


Čítajte viac...

Nový systém poskytovania údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam.

itretisektor >
Utorok, 12. 10. 2010
Návrh zmeny § 7 ods. 12 Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
Čítajte viac...

Stanovisko Úradu vlády k Splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

itretisektor >
Utorok, 12. 10. 2010
TANS získala odpoveď Úradu vlády k Splnomocnencovi vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti
Čítajte viac...