itretisektor |
 • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. zabezpečuje zápisy do registra partnerov verejného sektora

  V prípade záujmu kontaktujte sekretariát Advokátskej kancelárie GPL + 421 917 701 358
 • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. = odborný garant Centrálneho portálu pre tretí sektor

  www.gplegal.eu
 • *Rozhovor k novému Zákonu o registri partnerov verejného sektora z pohľadu neziskového sektora*

  Uverejnili sme pre Vás rozhovor zameraný na posúdenie povinnosti registrácie do registra partnerov verejného sektora z pohľadu neziskového sektora.
 • ***Výzva pre MNO v hodnote štvrť milióna EUR***

  Viac v tlačovej správe. TANS zároveň požiadala Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti o stanovisko podľa akých kritérií bude vyberať MNO zúčastňujúce sa na projekte.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Čítajte viac...

Dohoda o vykonaní práce

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Čítajte viac...

Dohoda o brigádnickej práci študentov

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Čítajte viac...

Dohoda o pracovnej činnosti

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Čítajte viac...

Vzdelávacie preukazy

itretisektor >
Streda, 22. 09. 2010

Do konca týždňa treba odovzdať vzdelávací poukaz.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo - všeobecne

itretisektor >
Streda, 22. 09. 2010

Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu. V rozvinutých demokratických krajinách má dobrovoľníctvo dlhodobú tradíciu a ľudia sa tam denne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít. Dobrovoľník (lat. voluntarius – ochotný, dobre naladený) má veľa charakteristík, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že je to človek, ktorý ponúka energiu, vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti organizácii za dohodnutých podmienok a nie je za to finančne odmenený.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo a zákon

itretisektor >
Streda, 22. 09. 2010

Dobrovoľníctvo je neodmysliteľnou súčasťou každej modernej spoločnosti. Vďaka dobrovoľníctvu môžu občania významne prispieť k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju svojich spoločenstiev. Navyše môžu rozšíriť vplyv a kapacity organizácií občianskej spoločnosti (OOS) a zároveň rozvíjať vlastné schopnosti. Prínosy dobrovoľníctva opakovane uznávajú rôzne iniciatívy zamerané na podporu dobrovoľníctva na medzinárodnej a európskej úrovni.

Povedomie vlád a organizácií občianskej spoločnosti o dôležitosti právneho rámca upravujúceho dobrovoľníctvo sa neustále zvyšuje. Niektoré európske krajiny zahájili preto aktivity smerujúce k právnej reforme a vytvoreniu prostredia podporujúceho dobrovoľníctvo.

Tento článok sa zameriava na potrebu úpravy dobrovoľníctva a poskytuje prehľad pravidiel, ktoré by mohli byť základom každého právneho rámca dobrovoľníckych iniciatív. Okrem toho sa článok zameriava aj na otázky týkajúce sa dobrovoľníctva, odporúčania medzinárodných odborníkov a poskytne aj príklady ako zákony určitých krajín upravujú dobrovoľnícke aktivity. Pomocou analýzy sa tento článok pokúša pomôcť národným vládam a zákonodarcom, ktorí uvažujú o miestnych reformách s cieľom prijať optimálne vládne stratégie, ktoré umožnia zavedenia dobrovoľníctva a maximálne využitie jeho potenciálu.


Čítajte viac...

2 % z dane - účtovníctvo

itretisektor >
Streda, 22. 09. 2010

Čítajte viac...