itretisektor |
 • **Novinky v podpore audiovizuálnych diel**

  Prinášame Vám legislatívnu správu k novele vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o filmovom projekte.
 • *** Podmienky pre vydanie školského poriadku***

  O tom, aké sú podmienky pre vydanie školského poriadku a aký obsah má mať, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Základné pojmy - správa daní

itretisektor >
Pondelok, 04. 10. 2010

Čítajte viac...

Ako postupovať pri organizovaní zbierky

itretisektor >
Pondelok, 04. 10. 2010

Jedným z častých nástrojov získavania prostriedkov na činnosť mimovládnych organizácií je konanie zbierok. Napriek tomu, že pomerne veľa organizácií je už v tejto činnosti skúsená, oveľa väčšie množstvo sa k ich organizovaniu ešte nikdy neodhodlala. Téma tohto čísla je určená predovšetkým im, ale verím, že prinesie zaujímavé podnety aj tým, pre ktorých je konanie zbierky takmer mechanickou záležitosťou.


Čítajte viac...

Postup pri konaní verejných zbierok

itretisektor >
Pondelok, 04. 10. 2010

Postup pri konaní verejných zbierok je upravený zákonom č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (zákon č. 194/1990 Zb. a zákon č. 515/2003 Z. z.) a vyhláškou č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách. Podľa týchto právnych predpisov verejnú zbierku môže konať len právnická osoba.


Čítajte viac...

Povoľovanie konania verejných zbierok

itretisektor >
Pondelok, 04. 10. 2010

Postup pri povoľovaní a konaní verejných zbierok upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách.Čítajte viac...

Iná zárobková činnosť

itretisektor >
Pondelok, 04. 10. 2010

Čítajte viac...

Podnikateľská a iná zárobková činnosť

itretisektor >
Pondelok, 04. 10. 2010

Čítajte viac...