itretisektor |
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TS: Prvé kolo výziev z OP EVS pre mimovládne neziskové organizácie vyhodnotené

itretisektor >
Streda, 28. 02. 2018

Riadiaci orgán Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) po vyhodnotení 1. kola výziev, smerovaných pre mimovládne neziskové organizácie, zverejnil na svojej stránke zoznam schválených projektov.


Čítajte viac...

2 % z dane: Poskytnutie podielu zaplatenej dane iným osobám

itretisektor >
Streda, 28. 02. 2018

Je možné poskytnúť iným osobám okrem prijímateľa prostriedky získané z 2 % z dane? Sú aj tieto viazané na účel? Musí byť tretia osoba zapísaná v registri prijímateľov 2 % z dane na daný rok ? 


Čítajte viac...

Osobné údaje: Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov

itretisektor >
Pondelok, 26. 02. 2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú osobitné kategórie osobných údajov. Osobitné kategórie sú v nariadení aj v zákone taxatívne menované. Dôvodom jej úpravy sú citlivé údaje o osobách, pričom možno predpokladať, že pri ich zneužití môžu predstavovať pre dotknutú osobu významný zásah do základných ľudských práv. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 26.2.2018 - 4.3.2018

itretisektor >
Pondelok, 26. 02. 2018

Čítajte viac...

Všeobecne prospešné spoločnosti: Nová právna úprava zodpovednosti funkcionárov

itretisektor >
Streda, 21. 02. 2018

Odborný článok sa bližšie venuje úprave povinností riaditeľov a členov správnej rady v neziskovej organizácií, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby. Od 15. 1. 2018 je účinná novela č. 4/2018, ktorá mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Novela zákona o neziskových organizáciách zaviedla viacero nových povinností členom správnej rady a riaditeľovi neziskovej spoločnosti poskytujúcej všeobecne prospešné služby. 


Čítajte viac...

2 % z dane: Informácia k tlačivám na poukázanie 2 % za rok 2017

itretisektor >
Streda, 21. 02. 2018

Finančné riaditeľstvo SR podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov určilo od 01.01.2018 nasledovné vzory tlačív za zdaňovacie obdobie roku 2017.


Čítajte viac...

TANS: Rozhovor so splnomocnencom vlády SR k prebiehajúcim legislatívnym zmenám

itretisektor >
Streda, 21. 02. 2018
Centrálny odborný portál pre neziskový sektor prináša rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti- Martinom Giertlom. 
Čítajte viac...

Nadácie/2% z dane: Použitie 2% z dane do nadačného imania

itretisektor >
Streda, 21. 02. 2018

Sme prijímateľom 2% z dane, pričom by sme tento rok chceli časť z týchto finančných prostriedkov vložiť do nadačného imania. Ako sa využíva tento nový inštitút? 


Čítajte viac...