itretisektor | Aktuálne informácie,Zamestnávanie
  • Pozor - nemožnosť prijať 2% ak O.Z. nemá zapísaných štatutárov

    odporúčame skontrolovať si zápis štatutárov alebo podať návrh na zápis štatutárov O.Z. do registra MNO, inak nebude môcť O.Z. prijímať tohtoročné 2%.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward

Zamestnávanie: Nárok na rekreačný príspevok pri prechode zamestnancov

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 04. 12. 2019

Má zamestnanec nárok na rekreačný príspevok pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov u nástupcu, ak u predchádzajúceho zamestnávateľa odpracoval nepretržite 24 mesiacov?


Čítajte viac...

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Dovolenky vo väčšom rozsahu aj pre rodičov

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 20. 11. 2019
Odborný článok informuje o zmenách v Zákonníku práce, ktoré priniesol zákon č. 380/2019 Z. z.. Zmeny sa dotýkajú ustanovení upravujúcich výmeru dovolenky.
Čítajte viac...

Zamestnávanie: Výpoveď tehotnej zamestnankyni v skúšobnej dobe

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Piatok, 15. 11. 2019
Uzavreli sme pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy od 01.09.2019 na dobu určitú do 31.08.2020 so skúšobnou dobou na tri mesiace. Od 08.09.2019 je zamestnankyňa práceneschopná a ústnou formou oznámila zamestnávateľovi, že je tehotná. Môžeme ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe alebo uplynutím doby určitej t.j. 31.08.2020. Ak by sme ukončili pracovný pomer uplynutím doby určitej, vznikne zamestnankyni nárok na dovolenku v prípade, že by bola celý čas až do nástupu na materskú dovolenku práceneschopná ?
Čítajte viac...

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Dobrovoľné poskytnutie rekreačného príspevku

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Utorok, 24. 09. 2019

Môže obec na báze dobrovoľnosti rozhodnúť, že poskytne svojím zamestnancom rekreačný príspevok? Majú na tento dobrovoľný rekreačný príspevok nárok aj zamestnanci školy s právnou subjektivitou, ktorej je obec zriaďovateľom?


Čítajte viac...

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Nárok zamestnancov obecnej školy na príspevok na rekreáciu

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Pondelok, 09. 09. 2019

Môže rozhodnúť obec, že zamestnancom školy s právnou subjektivitou nebude patriť príspevok na rekreáciu?


Čítajte viac...

Zamestnávanie/Športová spoločnosť: Odbory v profesionálnom športe

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Štvrtok, 30. 05. 2019

Odborný článok sa zaoberá vytváraním odborových orgánov a problematikou kolektívneho vyjednávania v oblasti športu.


Čítajte viac...

Legislatíva/Zamestnávanie: Zvýšenie stravného

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Štvrtok, 18. 04. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného, ktorým sa zvyšujú sumy stravného pre zamestnanca na pracovnej ceste.


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Nástup po rodičovskej či materskej dovolenke a čerpanie dovolenky

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 10. 04. 2019

Ako postupovať v prípade, keď zamestnanec po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky do práce si plánuje nadväzne čerpať dovolenku? Ako postupovať vo vzťahu k osobe, ktorá bola prijatá na miesto takého zamestnanca počas materskej/rodičovskej dovolenky?


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward