itretisektor | Aktuálne informácie,Zamestnávanie
  • ***Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ***

    Stiahnuť túto príručku si môžete v Tlačovej agentúre neziskového sektora.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 12345678 | ďalšiaforward

Zamestnávanie: Stravné zamestnancov počas účasti na školení

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 16. 08. 2017
Má zamestnanec nárok na stravné lístky za dni, počas ktorých je účastný na školení, školenie si hradil sám, pričom stravné si tiež hradil sám ale nepožadoval stravovanie preplatiť?
Čítajte viac...

Zamestnávanie: K zarátaniu odchodného do príjmu podliehajúceho dohode o zrážkach zo mzdy

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 09. 08. 2017

Je možné zarátať odchodné do príjmu, ktorý podlieha dohode o zrážkam zo mzdy? 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Výpoveď daná počas PN

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Štvrtok, 27. 07. 2017

Ako máme postupovať pri daní výpovede zamestnancovi, ktorý má zmluvu na dobu určitú a to do 31.07.2017? Problém je v tom, že tento zamestnanec je momentálne PN už štyri týždne a predpoklad je taký, že do 31.07.2017 už nenastúpi. Môžeme zamestnancovi poslať oznámenie o ukončení pracovného pomeru aj v priebehu PN alebo aký postup máme v tomto prípade zvoliť?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Účinnosť organizačnej zmeny a doručovanie výpovede z nadbytočnosti

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 12. 07. 2017

Zamestnávateľ zmenou organizačnej štruktúry ruší pracovné miesto, zmena nastane v júli 2017 s účinnosťou od 01.09.2017. Zamestnávateľ má iné voľné pracovné miesto, ktoré zamestnankyni ponúkne. Môže zamestnávateľ ešte v júli, hneď po prijatí zmeny organizačnej štruktúry, oznámiť pracovníčke zmenu a v prípade odmietnutia voľného miesta jej dať výpoveď?


Čítajte viac...

Zamestnávanie/Neziskovky všeobecne: Súkromné vozidlo na služobné účely a náhrada škody

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Štvrtok, 29. 06. 2017

Môže sa zamestnanec neziskovej organizácií v prípade použitia vlastného motorového vozidla na služobné účely bez havarijného poistenia zrieknuť náhrady škody na tomto vozidle počas pracovnej cesty?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Vykonávanie zrážok zo mzdy pri súbehu exekúcii

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 14. 06. 2017
Naša zamestnankyňa má platiť exekúciu zrážkami zo mzdy. Jej manžel však pracuje - je živnostník a dospelý syn je evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný. Musí jej ostať 25 % zo sumy životného minima aj na nich? Zároveň nám však prišiel ďalší exekučný príkaz, ktorý jej máme začať uhrádzať zrážkami zo mzdy. Sumy na oboch exekúciách niekoľkonásobne prevyšujú jej mzdu. Musíme začať zrážať obe exekúcie, alebo najprv tú, čo prišla skôr a potom druhú?
Čítajte viac...

Zamestnávanie: K použitiu súkromného motorového vozidla zamestnanca na pracovnú cestu a havarijné poistenie

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 31. 05. 2017

Môže zamestnanec na pracovnú cestu použiť súkromné motorové vozidlo? Musí mať toto vozidlo havarijné poistenie? Ak áno, je zamestnanec povinný preukázať zamestnávateľovi pred vykonaním pracovnej cesty doklad o tom, že havarijné poistenie bolo uhradené?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 24. 05. 2017

Je možné, ak za skupinu zamestnancov, ktorí sa spoločne zúčastnia služobnej cesty, podá vyúčtovanie oprávnených výdavkov spojených so služobnou cestou jeden zamestnanec s tým, že sám za nich prevezme aj cestovné náhrady?


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678 | ďalšiaforward