itretisektor | Aktuálne informácie,Zamestnávanie
  • ***Opätovná skúšobná doba***

    V zverejnenej prípadovej štúdii sa dočítate, či je možné so zamestnancom dohodnúť opätovne skúšobnú dobu pri pracovnej zmluve na určitý čas.***
  • ***Potvrdenie o návšteve školy***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, či je škola oprávnená vydať potvrdenie o návšteve školy aj rodičovi bez výkonu starostlivosti o dieťa.
  • ***Zavedenie inštitútu charitatívnej reklamy***

    NRSR schválila novelu zákona o dani z príjmov, v rámci ktorej došlo k zakotveniu inštitútu charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward

Zamestnávanie: Opätovné uzavretie pracovnej zmluvy so skúšobnou dobou

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 06. 12. 2017

Máme zamestnanca, ktorému končí skúšobná lehota, pracovnej zmluvy uzatvorenej na rok. Je možné s týmto zamestnancom ukončiť túto pracovnú zmluvu a následne uzatvoriť novú na cca 3-4 mesiace, teda opäť na dobu určitú so skúšobnou dobou. 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 15. 11. 2017

V odbornom článku sa venujeme problematike výpočtu dovolenky v prípadoch, kedy má zamestnanec nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Čerpanie dovolenky v hodinách

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Štvrtok, 02. 11. 2017

Je možné čerpanie dovolenky zamestnancom v hodinách?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: K vyplácaniu príspevkov zo sociálneho fondu

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Utorok, 24. 10. 2017

Môžu sa zo sociálneho fondu vyplácať príspevky zamestnancom v hotovosti? Je možné preniesť zostatok v sociálnom fonde do nasledujúceho kalendárneho roku? Je možné na konci roku nevyčerpané finančné prostriedky vyplatiť zamestnancom cez výplatnú pásku?  


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Vrátenie náhrady mzdy za prečerpanú dovolenku pri skončení pracovného pomeru

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Piatok, 13. 10. 2017

Dohodla som sa so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru, pretože som si našla inú prácu. Avšak mám prečerpanú dovolenku a zamestnávateľ mi tvrdí, že som povinná mu za ňu vrátiť náhradu mzdy. Je to pravda? Môže túto sumu odo mňa zamestnávateľ vymáhať?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Overenie návštevy lekára zamestnanca

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Štvrtok, 12. 10. 2017

Zamestnanec doručí zamestnávateľovi od lekára potvrdenie riadne podpísané lekárom. Má zamestnávateľ právo požadovať od ošetrujúceho lekára informáciu, či zamestnanec bol skutočne prítomný na ošetrení?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Rodičovský príspevok a výkon práce

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 13. 09. 2017
Zamestnankyňa má uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú, je na rodičovskej dovolenke a poberá rodičovský príspevok. Môže mať uzatvorenú pracovnú zmluvu aj v inej organizácii, a zároveň poberať rodičovský príspevok?
Čítajte viac...

Zamestnávanie: „Čiastočná“ domácka práca

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 13. 09. 2017

Je možné skombinovať zamestnancovi prácu s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom s domácou prácou? Je možné pomerne určiť náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci?


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward