itretisektor | Aktuálne informácie,Zamestnávanie
 • ***Overenie návštevy lekára zamestnanca***

  V článku sa dozviete, či môže zamestnávateľ kontaktovať lekára a požadovať informácie o prítomnosti zamestnanca na vyšetrení.
 • ***Príkaz ostrihať dieťa vs. rozpor so zásadou rovnakého zaobchádzania***

  Viac v uverejnenom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.
backpredošlá | 123456789 | ďalšiaforward

Zamestnávanie: Vrátenie náhrady mzdy za prečerpanú dovolenku pri skončení pracovného pomeru

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Piatok, 13. 10. 2017

Dohodla som sa so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru, pretože som si našla inú prácu. Avšak mám prečerpanú dovolenku a zamestnávateľ mi tvrdí, že som povinná mu za ňu vrátiť náhradu mzdy. Je to pravda? Môže túto sumu odo mňa zamestnávateľ vymáhať?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Overenie návštevy lekára zamestnanca

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Štvrtok, 12. 10. 2017

Zamestnanec doručí zamestnávateľovi od lekára potvrdenie riadne podpísané lekárom. Má zamestnávateľ právo požadovať od ošetrujúceho lekára informáciu, či zamestnanec bol skutočne prítomný na ošetrení?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Rodičovský príspevok a výkon práce

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 13. 09. 2017
Zamestnankyňa má uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú, je na rodičovskej dovolenke a poberá rodičovský príspevok. Môže mať uzatvorenú pracovnú zmluvu aj v inej organizácii, a zároveň poberať rodičovský príspevok?
Čítajte viac...

Zamestnávanie: „Čiastočná“ domácka práca

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 13. 09. 2017

Je možné skombinovať zamestnancovi prácu s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom s domácou prácou? Je možné pomerne určiť náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Oprávnenie exekútora siahnuť na cestovné náhrady

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Utorok, 05. 09. 2017

Môže exekútor siahnuť na diéty ?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Stravné zamestnancov počas účasti na školení

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 16. 08. 2017
Má zamestnanec nárok na stravné lístky za dni, počas ktorých je účastný na školení, školenie si hradil sám, pričom stravné si tiež hradil sám ale nepožadoval stravovanie preplatiť?
Čítajte viac...

Zamestnávanie: K zarátaniu odchodného do príjmu podliehajúceho dohode o zrážkach zo mzdy

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 09. 08. 2017

Je možné zarátať odchodné do príjmu, ktorý podlieha dohode o zrážkam zo mzdy? 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Výpoveď daná počas PN

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Štvrtok, 27. 07. 2017

Ako máme postupovať pri daní výpovede zamestnancovi, ktorý má zmluvu na dobu určitú a to do 31.07.2017? Problém je v tom, že tento zamestnanec je momentálne PN už štyri týždne a predpoklad je taký, že do 31.07.2017 už nenastúpi. Môžeme zamestnancovi poslať oznámenie o ukončení pracovného pomeru aj v priebehu PN alebo aký postup máme v tomto prípade zvoliť?


Čítajte viac...
backpredošlá | 123456789 | ďalšiaforward