itretisektor | Aktuálne informácie,Zamestnávanie
  • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

    Lehota na podanie daňového priznania
  • ***Charitatívna reklama***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward

Zamestnávanie: Pokutovanie zamestnancov zamestnávateľom?

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 28. 02. 2018

Zamestnávateľ chce svojim zamestnancom udeľovať pokuty za porušovanie pracovnej disciplíny. Zamestnanci však nedostávajú okrem mzdy žiadne odmeny, z ktorých by bolo možné peniaze strhnúť. Môže si zamestnávateľ uplatňovať takéto nároky? 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: K určeniu práce nadčas učiteľov pri aktivitách mimo školy

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Piatok, 09. 02. 2018

Sme základná umelecká škola, ktorá so žiakmi absolvuje rôzne súťaže a aktivity mimo pracoviska. Keďže ide niekedy aj o viacdňové akcie, akým spôsobom vieme určiť, kedy ide o prácu nadčas?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Platový dekrét pri plate nedosahujúcom minimálnu mzdu

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Piatok, 09. 02. 2018
Ako vystaviť platový dekrét/oznámenie o výške platu keď nepedagogický zamestnanec (pracujúci vo verejnom záujme) podľa tabuľky platových taríf nedosahuje ani minimálnu mzdu?
Čítajte viac...

Legislatíva/Zamestnávanie: Novela zákona navrhuje zaviesť viaceré druhy mzdových zvýhodnení pre zamestnancov

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 07. 02. 2018
Vláda na svojom 86. rokovaní, ktoré sa konalo 31. 01. 2018, schválila návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Poslanci v novele zákona navrhli zvýšiť minimálnu výšku mzdového zvýhodnenia poskytovaného za nočnú prácu zo súčasného zvýhodnenia vo výške 20% sumy minimálnej mzdy na hodinu nočnej práce na 50% sumy minimálnej mzdy za hodinu nočnej práce v eurách.
Čítajte viac...

Zamestnávanie: Možnosti odstupného pre zamestnanca

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 17. 01. 2018

Účtovníčka bola na dlhodobej PN cca rok. Necelý rok cca 11 mesiacov sme mali v pracovnom pomere prijatú náhradnú účtovníčku, ktorá bola podľa pracovnej zmluvy prijatá na zastupovanie počas PN. Je možné alebo nutné vyplatiť odstupné odchádzajúcej zastupujúcej účtovníčke?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Príplatok za zmennosť učiteľkám MŠ

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Štvrtok, 21. 12. 2017
Patrí učiteľkám v materskej školy príplatok za zmennosť? Rannú zmenu majú od 06:30 - 12:30; odpoludňajšiu od 10:30 - 16:30. Striedanie zmien týždenne.
Čítajte viac...

Zamestnávanie: Opätovné uzavretie pracovnej zmluvy so skúšobnou dobou

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 06. 12. 2017

Máme zamestnanca, ktorému končí skúšobná lehota, pracovnej zmluvy uzatvorenej na rok. Je možné s týmto zamestnancom ukončiť túto pracovnú zmluvu a následne uzatvoriť novú na cca 3-4 mesiace, teda opäť na dobu určitú so skúšobnou dobou. 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 15. 11. 2017

V odbornom článku sa venujeme problematike výpočtu dovolenky v prípadoch, kedy má zamestnanec nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. 


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward