itretisektor | Aktuálne informácie,Zamestnávanie
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward

Legislatíva/Zamestnávanie: Európsky orgán práce

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 16. 05. 2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce. Cieľom uvedeného nariadenia je zriadiť Európsky orgán práce a tým zlepšiť cezhraničnú spoluprácu, verejnú informovanosť, transparentnosť a účinnejšie riešenie sporov medzi vnútroštátnymi inštitúciami, čo v konečnom dôsledku môže posilniť dôveru a spravodlivosť vo vnútorný trh.

 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Uvádzanie základnej mzdy pri ponuke na zamestnávanie

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 09. 05. 2018

Kto má po novom povinnosť pri zverejňovaní pracovnej ponuky uvádzať sumu základnej zložky mzdy? Na koho sa ustanovenia týchto zákonov vzťahujú a na koho sa nevzťahujú?


Čítajte viac...

Legislatíva/Zamestnávanie: Rozšírenie povinností v oblasti BOZP aj pre osoby, ktoré nie sú zamestnávatelia

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 25. 04. 2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 24. 4. 2018 informovalo o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Ukončenia pracovného pomeru so zamestnancom po dlhodobej PN

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 25. 04. 2018

Je možné dať výpoveď zamestnancovi z dôvodu jeho nadbytočnosti v zmysle organizačného poriadku, ktorý sa stal platným v čase, keď bol zamestnanec dlhodobo práceneschopný? Ako ďalej postupovať pri vyplatení odstupného a náhrady za nevyčerpanú dovolenku?


Čítajte viac...

Legislatíva/ Zamestnávanie: Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 18. 04. 2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo Národnej rade Slovenskej republiky návrh opatrenia o sumách stravného. Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Pokutovanie zamestnancov zamestnávateľom?

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 28. 02. 2018

Zamestnávateľ chce svojim zamestnancom udeľovať pokuty za porušovanie pracovnej disciplíny. Zamestnanci však nedostávajú okrem mzdy žiadne odmeny, z ktorých by bolo možné peniaze strhnúť. Môže si zamestnávateľ uplatňovať takéto nároky? 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: K určeniu práce nadčas učiteľov pri aktivitách mimo školy

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Piatok, 09. 02. 2018

Sme základná umelecká škola, ktorá so žiakmi absolvuje rôzne súťaže a aktivity mimo pracoviska. Keďže ide niekedy aj o viacdňové akcie, akým spôsobom vieme určiť, kedy ide o prácu nadčas?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Platový dekrét pri plate nedosahujúcom minimálnu mzdu

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Piatok, 09. 02. 2018
Ako vystaviť platový dekrét/oznámenie o výške platu keď nepedagogický zamestnanec (pracujúci vo verejnom záujme) podľa tabuľky platových taríf nedosahuje ani minimálnu mzdu?
Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward