itretisektor | Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
  • ***Opätovná skúšobná doba***

    V zverejnenej prípadovej štúdii sa dočítate, či je možné so zamestnancom dohodnúť opätovne skúšobnú dobu pri pracovnej zmluve na určitý čas.***
  • ***Potvrdenie o návšteve školy***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, či je škola oprávnená vydať potvrdenie o návšteve školy aj rodičovi bez výkonu starostlivosti o dieťa.
  • ***Zavedenie inštitútu charitatívnej reklamy***

    NRSR schválila novelu zákona o dani z príjmov, v rámci ktorej došlo k zakotveniu inštitútu charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 12345678910 16 17 | ďalšiaforward

Legislatíva/Športová spoločnosť: Novela zákona spresňuje vzorec pre výpočet podielu uznaného športu

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 06. 12. 2017

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 23. schôdzi dňa 30. 11. 2017 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.. (schválené znenie zákona)


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Odborné stanovisko k aplikácií financovania športu zo štátneho rozpočtu

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 29. 11. 2017
Prinášame vám odborné stanovisko od Učenej právnickej spoločnosti k aplikácií právnej úpravy financovania športu zo štátneho rozpočtu.
Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Výsledok právno-ekonomickej analýzy

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 08. 11. 2017
Podľa záverov právno-ekonomickej analýzy UčPS sa javí, že ministerstvo školstva pri rozvrhu prostriedkov na šport v roku 2017 vážne pochybilo, keď podľa vzorca na výpočet príspevku uznanému športu nerozdelilo zákonom garantované minimum prostriedkov určené pre národné športové zväzy a ich kluby, ktoré tak zrejme prišli o významnú časť garantovaných prostriedkov v celkovej výške 3,93 milióna eur.
Čítajte viac...

Športová spoločnosť: K zápisu do registra právnických osôb v športe

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 08. 11. 2017

Sme športové záujmové združenie právnických osôb, ktorému z pohľadu zákona o športe (§ 81 ods. 1) vznikla povinnosť byť zapísaný do registra právnických v športe. Ako sa tam zapíšeme?


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Povinnosť zriadiť kontrolóra pri čerpaní dotácie od obce

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 08. 11. 2017

Od mesta sme obdržali dotáciu v sume 60.000 eur. Má to nejaký vplyv na povinnosť mať zriadeného kontrolóra v športe v zmysle § 10 ods. 1 Zákona o športe? Ak áno, ako si ho zriadime v rámci nášho vnútorného aparátu, kde máme prezidenta a prezídium?


Čítajte viac...

Stanovisko UčPS k aktuálnej legislatíve v oblasti športu (október 2017)

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 17. 10. 2017

V legislatívnom procese sa nachádzajú dva legislatívne návrhy, ku ktorým pripájame pripomienky ale i niektoré úvahy a poznámky, ktoré vzišli z vecnej diskusie odborníkov UčPS tímu.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: K povinnosti zverejňovania zmlúv v športovej oblasti

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 27. 09. 2017

Aké typy zmlúv sme ako športová organizácia povinný zverejňovať? Vzťahuje sa táto povinnosť aj na hráčske športové zmluvy?


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Sú riadne zvolení kontrolóri národných športových zväzov a národných športových organizácií ešte stále kontrolórmi svojich zväzov?

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 12. 09. 2017

Je možné predpokladať, že všetky národné športové zväzy a národné športové organizácie, ktoré dostali štátne prostriedky, si v roku 2016 splnili “domácu úlohu podľa Zákona o športe” a zvolili si, prípadne si inak ustanovili do funkcie svojho kontrolóra. Inak by im hrozila strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov zo zákona /§ 67 ods. 2 písm. g) Zákona o športe/ a teda nemohli by im byť poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sú zásadnou zložkou ich príjmov.


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 16 17 | ďalšiaforward