itretisektor | Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
  • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

    Lehota na podanie daňového priznania
  • ***Charitatívna reklama***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 12345678910 17 18 | ďalšiaforward

Legislatíva/Športová spoločnosť: Nový spôsob určenia výkonnostných kritérií pre športovcov

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 21. 02. 2018

Vláda Slovenskej republiky dňa 21.02.2018 rokovala o návrhu nariadenia vlády o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk.

Na základe predloženého návrhu by sa jednotlivé športy, pre ktoré zabezpečuje rezortné športové stredisko činnosti podľa § 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení, mali zatrieďovať podľa nových kritérií. Určujúcim faktorom na ich zatrieďovanie by mal byť nielen počet športovcov, ale aj infraštruktúrne možnosti strediska. 


Čítajte viac...

Členské príspevky/ Športová spoločnosť: Povinnosť platiť členské príspevky športovej organizácii

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 14. 02. 2018

Som členom športového klubu, ktorý odo mňa vyžaduje platenie členského príspevku. Je na také konanie oprávnený? Som povinný ho platiť? 


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Udeľovanie čestných titulov podľa nového zákona o športe

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 09. 01. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Športová spoločnosť: Novela zákona spresňuje vzorec pre výpočet podielu uznaného športu

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 06. 12. 2017

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 23. schôdzi dňa 30. 11. 2017 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.. (schválené znenie zákona)


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Odborné stanovisko k aplikácií financovania športu zo štátneho rozpočtu

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 29. 11. 2017
Prinášame vám odborné stanovisko od Učenej právnickej spoločnosti k aplikácií právnej úpravy financovania športu zo štátneho rozpočtu.
Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Výsledok právno-ekonomickej analýzy

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 08. 11. 2017
Podľa záverov právno-ekonomickej analýzy UčPS sa javí, že ministerstvo školstva pri rozvrhu prostriedkov na šport v roku 2017 vážne pochybilo, keď podľa vzorca na výpočet príspevku uznanému športu nerozdelilo zákonom garantované minimum prostriedkov určené pre národné športové zväzy a ich kluby, ktoré tak zrejme prišli o významnú časť garantovaných prostriedkov v celkovej výške 3,93 milióna eur.
Čítajte viac...

Športová spoločnosť: K zápisu do registra právnických osôb v športe

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 08. 11. 2017

Sme športové záujmové združenie právnických osôb, ktorému z pohľadu zákona o športe (§ 81 ods. 1) vznikla povinnosť byť zapísaný do registra právnických v športe. Ako sa tam zapíšeme?


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Povinnosť zriadiť kontrolóra pri čerpaní dotácie od obce

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 08. 11. 2017

Od mesta sme obdržali dotáciu v sume 60.000 eur. Má to nejaký vplyv na povinnosť mať zriadeného kontrolóra v športe v zmysle § 10 ods. 1 Zákona o športe? Ak áno, ako si ho zriadime v rámci nášho vnútorného aparátu, kde máme prezidenta a prezídium?


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 17 18 | ďalšiaforward