itretisektor | Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Športová spoločnosť: Cyklotrasy a ich legálne prevádzkovanie

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 26. 08. 2013
Ako správne postupovať pri legálnom prevádzkovaní cyklotrasy? 
Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Dopady pripravovanej novely zákona o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí na divácke násilie

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 29. 07. 2013

Obsahom odborného článku je poukázať na ciele navrhovanej právnej úpravy, ktorými je snaha upraviť a rozšíriť súčasnú právnu úpravu organizácie športových podujatí a právne následky v súvislosti s deliktami diváckeho násilia.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Novela zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 03. 06. 2013
Obsahom návrhu zákona je predovšetkým spresnenie a doplnenie úloh Horskej záchrannej služby. 
Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Financovanie rekonštrukcie, modernizácie a budovania ligových futbalových štadiónov na roky 2013 až 2022

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 07. 03. 2013

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 27.02.2013 schválila uznesenie, podľa ktorého sa majú zabezpečiť v štátnom rozpočte finančné prostriedky v objeme 4,5 mil. eur ročne pre kapitolu Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR nad rámec schválených výdavkov určených na program 026 – Národný program rozvoja športu v rokoch 2013 – 2022.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Návrh Koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 až 2016

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 30. 01. 2013

Minister vnútra R. Kaliňák predložil Koncepciu boja proti diváckemu násiliu zameranú na obdobie rokov 2013 – 2016. Práve v tomto dokumente hovorí o opatreniach proti chuligánom a výtržníkom futbalových podujatí. Minister sa inšpiroval podnetmi od polície, prokuratúry, ako aj od Slovenskej informačnej služby. Týmto spôsobom hodnotí aj doterajšie opatrenia na elimináciu násilia na štadiónoch.


Čítajte viac...

ŠPORTOVÁ SPOLOČNOSŤ: Založenie a financovanie športového klubu

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 19. 07. 2012

Príspevok poukazuje na možnosti zriadenia športového klubu z hľadiska právnej formy a zdroje financovania týchto športových klubov.


Čítajte viac...

ŠPORTOVÁ SPOLOČNOSŤ: Národný športový zväz

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 14. 06. 2012

Príspevok rozoberá postavenie národného športového zväzu a "nevyhnutnosť" vykonávania právneho auditu.


Čítajte viac...

Elektronické odborné On-line poradenstvo

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 30. 05. 2012
Centrálny portál pre neziskový sektor od 01.júna 2012 spúšťa špecializované elektronické poradenstvo . . . 
Čítajte viac...