itretisektor | Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
  • ***2% z dane***

    Ak združenie ponúka daňovníkovi, ktorý mu poskytne 2% z dane, možnosť získať polovicu týchto poukázaných prostriedkov ako zľavu na kurzy poskytované združením, je takáto forma v súlade s princípom podpory neziskového sektora?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 12345678910 19 20 | ďalšiaforward

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Kreovanie sociálnych podnikov

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 21. 03. 2018

Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. 3. 2018 schválila vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (ďalej len „Zákon o sociálnej ekonomike“).

Subjektom sociálnej ekonomiky je občianske združenie, nadácia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, účelové zariadenie cirkvi alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktoré nie sú štátom majetkovo, finančne ani inak kontrolované, nakoľko sociálna ekonomika nie je podsektorom štátu. 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Sociálna spoločnosť: Centrum pre deti a rodiny

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 15. 02. 2018

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 26. schôdzi dňa 6. 2. 2018 schválili novelu zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“). 


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Rozvoz stravy občanom formou sociálnej služby

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 15. 11. 2017

V odbornom článku sa venujeme možnostiam obce pri poskytovaní sociálnych služieb formou poskytovania teplých obedov prijímateľom sociálnej služby, a to s prihliadnutím na možnosť rozvozu jedla priamo do domácností alebo poskytovania stravy v jedálni. 


Čítajte viac...

Sociálne služby: Zdravotný preukaz pre opatrovateľky?

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Piatok, 10. 11. 2017

Je potrebné aby opatrovateľky, ktoré pripravujú opatrovaným raňajky a obedy, mali zdravotný preukaz?


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť/ Združenia: Prevádzkovanie detských jaslí občianskym združením?

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 02. 11. 2017

Môžeme prevádzkovať detské jasle za poplatok ako občianske združenie, ak by takáto činnosť bola cca 90% z celkovej našej činnosti? Ktorým rodičom je možné službu detských jaslí poskytovať? 


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Zaradenie sociálneho pracovníka do stupnice platových taríf

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 21. 09. 2017

Podľa ktorej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme máme zaradiť sociálnych pracovníkov zariadení sociálnych služieb?


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Zabezpečenie pohrebu zosnulého klienta zariadenia sociálnych služieb

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 16. 08. 2017

Klientka domova sociálnych služieb zomrela v zariadení. Zamestnanci oznámili zamestnancovi mesta, že mesto je povinné zabezpečiť jej pochovanie. Podľa zistenia mesta má nebohá rodinných príslušníkov, ktorých malo zariadenie sociálnych služieb v prípade úmrtia klientky informovať. Kto je povinný zabezpečiť jej pochovanie?


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Odmeňovanie zodpovedného zástupcu v dennom stacionári

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 10. 08. 2017

Na základe čoho sú odmeňovaní zodpovední zástupcovia v denných stacionároch? V koľkých stacionároch môže jedna a tá istá osoba vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu ?


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 19 20 | ďalšiaforward