itretisektor | Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Návrhy novely Školského zákona ako aj Zákona č. 553/2003 Z.z. – schválené vládou SR***

  Viac informácii je možné nájsť v tlačovej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Financovanie poskytovateľov sociálnych služieb - n.o.

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 30. 03. 2011

Akým spôsobom sú financovaní poskytovatelia sociálnych služieb zriadení/ založení obcami ako neziskové organizácie?


Čítajte viac...

Výsledky stretnutia Sociálnej rady zo dňa 21.3.2011

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 21. 03. 2011

Dňa 21.3.2011 v čase od 10:00 do 12:15 hod. opätovne rokovali zástupcovia Sociálnej rady.


Čítajte viac...

Neziskové organizácie ako účastníci pomoci pri príprave na náhradné rodičovstvo

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 07. 03. 2011

Pomoc pri príprave na náhradné rodičovstvo je záujmom verejnosti, preto jeho výkon je umožnený aj subjektom neziskového sektora.


Čítajte viac...

Novela zákona o sociálnych službách v aplikačnej praxi

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 23. 02. 2011

Dňa 17.2.2011 sa zástupca Centrálneho portálu neziskového sektora zúčastnil seminára o novele zákona o sociálnych službách č. 551/2010 Z. z. organizovanom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.


Čítajte viac...

Zdaňovanie poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 09. 02. 2011

Poskytovatelia sociálnych služieb nezaložené za účelom podnikania, pokiaľ dosahujú zdaniteľné príjmy a vykážu základ dane, sú povinné platiť daň z príjmov.


Čítajte viac...

Povinnosť neziskových organizácií platiť úhrady za služby RTS

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 02. 02. 2011

Oslobodené od platenia sú školy a predškolské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí. Ostatné neziskové organizácie . . . 


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Seniori v slovenskej legislatíve

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 26. 01. 2011

Pojem staršia osoba/senior sa v sociálnej oblasti nepoužíva prakticky v žiadnej právnej úprave. Právne postavenie seniorov je obsahom viacerých právnych predpisov. Roztrieštenosť právnej úpravy tak môže mať za následok nedostatočnú ochranu starších ľudí na Slovensku.


Čítajte viac...

Dopad navrhovaných zmien v DPH pre neziskové organizácie

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Nedeľa, 09. 01. 2011

Aktuálne zavedenie povinnosti bezhotovostnej platby alebo zavedenie trestnej zodpovednosti štatutárnych zástupcov aj pre neziskové organizácie za spáchanie trestných činov neodvedenia dane, skrátenia dane a nezaplatenia dane.Čítajte viac...