itretisektor | Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie

Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 13. 04. 2011

Novela má priniesť viaceré významné legislatívne zmeny.


Čítajte viac...

Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 04. 04. 2011

Aký je stav financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb?


Čítajte viac...

Financovanie poskytovateľov sociálnych služieb - n.o.

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 30. 03. 2011

Akým spôsobom sú financovaní poskytovatelia sociálnych služieb zriadení/ založení obcami ako neziskové organizácie?


Čítajte viac...

Výsledky stretnutia Sociálnej rady zo dňa 21.3.2011

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 21. 03. 2011

Dňa 21.3.2011 v čase od 10:00 do 12:15 hod. opätovne rokovali zástupcovia Sociálnej rady.


Čítajte viac...

Neziskové organizácie ako účastníci pomoci pri príprave na náhradné rodičovstvo

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 07. 03. 2011

Pomoc pri príprave na náhradné rodičovstvo je záujmom verejnosti, preto jeho výkon je umožnený aj subjektom neziskového sektora.


Čítajte viac...

Novela zákona o sociálnych službách v aplikačnej praxi

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 23. 02. 2011

Dňa 17.2.2011 sa zástupca Centrálneho portálu neziskového sektora zúčastnil seminára o novele zákona o sociálnych službách č. 551/2010 Z. z. organizovanom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.


Čítajte viac...

Zdaňovanie poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 09. 02. 2011

Poskytovatelia sociálnych služieb nezaložené za účelom podnikania, pokiaľ dosahujú zdaniteľné príjmy a vykážu základ dane, sú povinné platiť daň z príjmov.


Čítajte viac...

Povinnosť neziskových organizácií platiť úhrady za služby RTS

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 02. 02. 2011

Oslobodené od platenia sú školy a predškolské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí. Ostatné neziskové organizácie . . . 


Čítajte viac...