itretisektor | Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
  • ***Opätovná skúšobná doba***

    V zverejnenej prípadovej štúdii sa dočítate, či je možné so zamestnancom dohodnúť opätovne skúšobnú dobu pri pracovnej zmluve na určitý čas.***
  • ***Potvrdenie o návšteve školy***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, či je škola oprávnená vydať potvrdenie o návšteve školy aj rodičovi bez výkonu starostlivosti o dieťa.
  • ***Zavedenie inštitútu charitatívnej reklamy***

    NRSR schválila novelu zákona o dani z príjmov, v rámci ktorej došlo k zakotveniu inštitútu charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Asociácia sa vyjadrila k schválenej novele zákona o sociálnych službách

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 20. 12. 2010
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb: Novela je signálom, že je vôľa riešiť nahromadené problémy v systéme poskytovania sociálnych služieb. Považujeme ju však za nedostatočnú.
Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Plány legislatívnych úloh vlády SR na najbližšie roky

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 20. 12. 2010

Dňa 15.12.2010 vláda SR schválila Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011. Predmetom rokovania vlády SR na najbližšie roky budú aj otázky v pôsobnosti kultúrnej spoločnosti.


Čítajte viac...

Stanovisko SocioFóra k novele zákona o sociálnych službách

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 15. 12. 2010

Rovnosť pred zákonom by mala vyzerať inak -

Stanovisko SocioFóra k novele zákona o sociálnych službách.


Čítajte viac...

Kľúčové závery úvodného zasadnutia Sociálnej rady

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 14. 12. 2010

Dňa 13.12.2010 sa uskutočnilo úvodné stretnutie Sociálnej rady Centrálneho portálu neziskového sektora.

Sociálna rada na svojom úvodnom stretnutí vytýčila úlohy, zmysel a ciele na nadchádzajúci rok 2011, ktorý bude pre oblasť sociálnych služieb kľúčový.


Čítajte viac...

Návrh na poukázanie prostriedkov obciam a VÚC vyplývajúcich z monitoringu implementácie zákona o sociálnych službách

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 07. 12. 2010

V čase od 1. júla 2010 do 31. júla 2010 bol realizovaný v poradí už 5. monitoring implementácie nových úloh obcí a VÚC vyplývajúcich zo zákona o sociálnych službách za obdobie I. polroka 2010, z ktorého vychádza Návrh na poukázanie prostriedkov obciam a VÚC.Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Zmeny v sociálnej legislatíve v rokoch 2011- 2014

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Nedeľa, 28. 11. 2010

Prinášame Vám výber zo strategického materiálu Sociálnej rady neziskového sektora. Úplné znenie bude zverejnené po zasadnutí Sociálnej rady 19.12.2010. Strategický materiál prinesie návrhy na rozvoj sociálnej legislatívy na obdobie rokov 2011 - 2014. 


Čítajte viac...

Štátne dotácie v sociálnej oblasti v novej právnej úprave

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Nedeľa, 21. 11. 2010

V Národnej rade Slovenskej republiky sa nachádza nový zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce a sociálnych vecí. Sociálna spoločnosť prináša hlavné body novej právnej úpravy poskytovania dotácií v sociálnej oblasti.  


Čítajte viac...

Plán práce vlády SR na V. volebné obdobie pre sociálnu spoločnosť

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 18. 11. 2010

Vláda SR zverejnila Plán práce vlády SR na V. volebné obdobie, ktorého obsahom sú aj úlohy z oblasti sociálnej spoločnosti.


Čítajte viac...