itretisektor | Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
  • ***Povinná aktivácia elektronických schránok***

    Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb nezapísaných do obchodného registra sa posúva na 1. 2. 2019.
  • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

    Lehota na podanie daňového priznania
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Poskytovatelia sociálnych služieb v systéme štátnych dotácií

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 28. 12. 2010

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb môžu od 01.01.2011 do 28.02.2011 podať žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: MDVRR SR uvedie kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o dotácie na rozvoj bývania

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 23. 12. 2010

V súlade s § 15 ods. 15 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní MDVRR SR vo všeobecne záväznom právnom predpise uvedie kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí.


Čítajte viac...

Asociácia sa vyjadrila k schválenej novele zákona o sociálnych službách

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 20. 12. 2010
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb: Novela je signálom, že je vôľa riešiť nahromadené problémy v systéme poskytovania sociálnych služieb. Považujeme ju však za nedostatočnú.
Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Plány legislatívnych úloh vlády SR na najbližšie roky

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 20. 12. 2010

Dňa 15.12.2010 vláda SR schválila Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011. Predmetom rokovania vlády SR na najbližšie roky budú aj otázky v pôsobnosti kultúrnej spoločnosti.


Čítajte viac...

Stanovisko SocioFóra k novele zákona o sociálnych službách

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 15. 12. 2010

Rovnosť pred zákonom by mala vyzerať inak -

Stanovisko SocioFóra k novele zákona o sociálnych službách.


Čítajte viac...

Kľúčové závery úvodného zasadnutia Sociálnej rady

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 14. 12. 2010

Dňa 13.12.2010 sa uskutočnilo úvodné stretnutie Sociálnej rady Centrálneho portálu neziskového sektora.

Sociálna rada na svojom úvodnom stretnutí vytýčila úlohy, zmysel a ciele na nadchádzajúci rok 2011, ktorý bude pre oblasť sociálnych služieb kľúčový.


Čítajte viac...

Návrh na poukázanie prostriedkov obciam a VÚC vyplývajúcich z monitoringu implementácie zákona o sociálnych službách

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 07. 12. 2010

V čase od 1. júla 2010 do 31. júla 2010 bol realizovaný v poradí už 5. monitoring implementácie nových úloh obcí a VÚC vyplývajúcich zo zákona o sociálnych službách za obdobie I. polroka 2010, z ktorého vychádza Návrh na poukázanie prostriedkov obciam a VÚC.Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Zmeny v sociálnej legislatíve v rokoch 2011- 2014

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Nedeľa, 28. 11. 2010

Prinášame Vám výber zo strategického materiálu Sociálnej rady neziskového sektora. Úplné znenie bude zverejnené po zasadnutí Sociálnej rady 19.12.2010. Strategický materiál prinesie návrhy na rozvoj sociálnej legislatívy na obdobie rokov 2011 - 2014. 


Čítajte viac...