itretisektor | Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
 • ***Open data***

  prečítajte si odborný článok, ktorý vysvetľuje ako je možné využívať open data v novom režime GDPR
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Nové podmienky ohľadom peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Nedeľa, 09. 01. 2011
Navrhovanou zmenou zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa po dvojročnej aplikácii reaguje na rôzne interpretácie vybraných ustanovení zákona príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Zmeny sociálnych zákonov v roku 2011

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 04. 01. 2011
Prinášame zmeny zákonov, ktoré budú v roku 2011 súčasťou legislatívnych zmien v sociálnej oblasti.
Čítajte viac...

Poskytovatelia sociálnych služieb v systéme štátnych dotácií

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 28. 12. 2010

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb môžu od 01.01.2011 do 28.02.2011 podať žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: MDVRR SR uvedie kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o dotácie na rozvoj bývania

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 23. 12. 2010

V súlade s § 15 ods. 15 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní MDVRR SR vo všeobecne záväznom právnom predpise uvedie kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí.


Čítajte viac...

Asociácia sa vyjadrila k schválenej novele zákona o sociálnych službách

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 20. 12. 2010
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb: Novela je signálom, že je vôľa riešiť nahromadené problémy v systéme poskytovania sociálnych služieb. Považujeme ju však za nedostatočnú.
Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Plány legislatívnych úloh vlády SR na najbližšie roky

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 20. 12. 2010

Dňa 15.12.2010 vláda SR schválila Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011. Predmetom rokovania vlády SR na najbližšie roky budú aj otázky v pôsobnosti kultúrnej spoločnosti.


Čítajte viac...

Stanovisko SocioFóra k novele zákona o sociálnych službách

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 15. 12. 2010

Rovnosť pred zákonom by mala vyzerať inak -

Stanovisko SocioFóra k novele zákona o sociálnych službách.


Čítajte viac...

Kľúčové závery úvodného zasadnutia Sociálnej rady

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 14. 12. 2010

Dňa 13.12.2010 sa uskutočnilo úvodné stretnutie Sociálnej rady Centrálneho portálu neziskového sektora.

Sociálna rada na svojom úvodnom stretnutí vytýčila úlohy, zmysel a ciele na nadchádzajúci rok 2011, ktorý bude pre oblasť sociálnych služieb kľúčový.


Čítajte viac...