itretisektor | Tlačová agentúra

TS: Nadácia Pontis víta presadzovanie občianskej spoločnosti v Bielorusku

itretisektor > Tlačová agentúra
Sobota, 10. 12. 2011

Slovenská zahraničná politika si ako jednu z dôležitých úloh z hľadiska presadzovania ľudských práv stanovila pomoc pri presadzovaní občianskej spoločnosti v Bielorusku. Nadácia Pontis preto pri príležitosti Dňa ľudských práv víta aj návštevu najmladšej bieloruskej aktivistky Anastasie Palažanka na Slovensku, ktorej režim po prezidentských voľbách hrozil väzením. Zároveň oceňuje aj skutočnosť, že Slovensko si uvedomuje potrebu dialógu s bieloruskou občianskou spoločnosťou – od študentov až po predstaviteľov podnikateľskej sféry.


Čítajte viac...

Návrh materiálu o podpore kultúrneho a kreatívneho priemyslu v SR odoslaný na rokovanie vlády SR

itretisektor > Tlačová agentúra
Piatok, 09. 12. 2011

Návrh materiálu Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike bol odoslaný na rokovanie vlády SR.Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v SR sumarizujú problematiku kreatívnej ekonomiky a kreatívneho priemyslu, mapujú príklady pozitívneho vplyvu kreatívneho priemyslu na ekonomiku krajín, ktoré jeho rast podporili, poukazujú na potenciál kreatívnej ekonomiky v budúcnosti, pomenúvajú nástroje na podporu kreatívneho priemyslu a rozvoj kreatívnej ekonomiky v podmienkach Slovenskej republiky a navrhujú kroky, ktoré je nutné podniknúť na úrovni štátnej správy, aby tento sektor zaznamenal zvýšený rast, rozvoj a pozitívny vplyv na ekonomiku a spoločnosť.


Čítajte viac...

Oslobodenie pasívnych príjmov umelcov od povinnosti platiť daň príjmov a poistné na sociálneho poistenia

itretisektor > Tlačová agentúra
Štvrtok, 08. 12. 2011

Prijatím novely zákon o dani z príjmov a zákona o sociálnom poistení dochádza k oslobodeniu pasívnych príjmov umelcov (príjmov z použitia diela)od povinnosti platiť daň z príjmov a poistné na sociálne poistenie.


Čítajte viac...

TS: nové projekty v DMS

itretisektor > Tlačová agentúra
Streda, 07. 12. 2011

Príležitosť ako dať SMS správe väčší význam je tu stále. Vďaka mechanizmu Donors Message Service (DMS) je možné priebežne podporovať verejnoprospešné projekty, ktoré pomáhajú tam, kde je to potrebné. V súčasnosti je možné DMS správou podporiť osem nových a zaujímavých projektov.


Čítajte viac...

TS: Vzdelávanie s Voices pokračuje Trampolínou

itretisektor > Tlačová agentúra
Streda, 07. 12. 2011

Voices zaháji január 2012 novou vzdelávacou aktivitou s názvom Trampolína.


Čítajte viac...

TS: NESsT is Hiring in Slovakia

itretisektor > Tlačová agentúra
Streda, 07. 12. 2011

NESsT is pleased to announce the recruitment and selection process for the Enterprise Development Associate position based in Slovakia.


Čítajte viac...

Zasielajte otázky k zákonu o dobrovoľníctve

itretisektor > Tlačová agentúra
Nedeľa, 04. 12. 2011

Z dôvodu prípravy komentára k zákonu o dobrovoľníctve oznamujeme možnosť zasielania otázok a podnetov k prijatému zákonu  na andrejkovic@1snsc.sk


Čítajte viac...

TS: Mestá a parky môžu byť ešte zelenšie, šancu majú aj cyklotrasy

itretisektor > Tlačová agentúra
Sobota, 03. 12. 2011

Krajšie parky, viac zelene a cyklistických trás, či recyklovanie odpadu a odstraňovanie nelegálnych skládok. Aj takéto projekty chce podporiť Nadácia Pontis v spolupráci s Tesco Stores SR v rámci piateho ročníka grantovej výzvy Tesco pre zdravšie mestá.


Čítajte viac...