itretisektor | Tlačová agentúra
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Neziskový sektor a zmeny v systéme štátnych dotácií

itretisektor > Tlačová agentúra
Pondelok, 13. 12. 2010

Centrálna rada : Štátne dotácie pre neziskový sektor musia prejsť na efektívny a inovatívny systém prospešný pre neziskové organizácie.


Čítajte viac...

TS: Centrum pre filantropiu udelilo ceny za najlepšiu študentskú prácu na tému filantropia

itretisektor > Tlačová agentúra
Piatok, 10. 12. 2010

4. ročník Súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému filantropia má svojich víťazov. Novinkou tohto ročníka bolo sprístupnenie súťaže aj českým študentom.


Čítajte viac...

TS: Voices rozbehol projekt Baterka

itretisektor > Tlačová agentúra
Štvrtok, 09. 12. 2010

Voices rozbehol projekt Baterka. Pomáha nájsť prácu ľuďom v najlepších rokoch.


Čítajte viac...

TS: Vyhlásenie Nadácie Pontis ku Dňu ľudských práv 10. decembra

itretisektor > Tlačová agentúra
Štvrtok, 09. 12. 2010

Pri príležitosti Dňa ľudských práv 10. decembra Nadácia Pontis z tohto pohľadu každoročne hodnotí zahraničnú politiku našej krajiny.


Čítajte viac...

TS: Via Bona Times

itretisektor > Tlačová agentúra
Streda, 08. 12. 2010

Via Bona Times o dobrých cestách v zodpovednom podnikaní na Slovensku


Čítajte viac...

TS: DMS - Nové projekty december

itretisektor > Tlačová agentúra
Streda, 08. 12. 2010

Aj v decembri môžu darcovia zaslaním darcovskej SMS správy prispieť k zlepšeniu života tých, ktorí to najviac potrebujú.


Čítajte viac...

TS: Domka rozvíja pracovnú silu Slovenska

itretisektor > Tlačová agentúra
Streda, 08. 12. 2010

Dobrovoľnícka organizácia Domka začína v týchto dňoch realizovať dvojročný projekt zameraný na osobnostný rozvoj svojich dobrovoľníkov.


Čítajte viac...

TS: Karpatská nadácia udelila výnimočné štipendium

itretisektor > Tlačová agentúra
Streda, 08. 12. 2010

Karpatská nadácia udelila študentovi Technickej univerzity v Košiciach ročné štipendium vo výške 1.350 eur. Tieto peniaze darovali formou zbierky zamestnanci T-Systems Slovakia s. r. o.


Čítajte viac...