itretisektor | Tlačové správy
 • Manuály pre všetky právne formy MVO k novému registru

  sledujte náš portál, čoskoro prinesieme postupy pre všetky typy MVO ako postupovať voči novému registru MVO.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Aktualita týždňa: Verejná diskusia k zákonu o dobrovoľníctve

itretisektor > Tlačové správy
Štvrtok, 07. 04. 2011

Na podnet splnomocnenca pre tretí sektor poskytol minister vnútra SR, Daniel Lipšic, návrh zákona na verejnú diskusiu. 


Čítajte viac...

Uskutoční sa stretnutie k zákonu o nadáciách

itretisektor > Tlačové správy
Štvrtok, 07. 04. 2011

14.apríla 2011 za účasti splnomocnenca F. Vagača sa uskutoční úvodné stretnutie k možným úpravám v nadačnom zákone. Okrúhly stôl by mal pomenovať najdôležitejšie podnety, ktoré zabezpečia skvalitnenie nadačného prostredia.


Čítajte viac...

TS: Vďaka Kia Motors Slovakia sa zrealizuje 20 projektov zvyšujúcich mobilitu v Žilinskom kraji

itretisektor > Tlačové správy
Piatok, 01. 04. 2011

Kia Motors Slovakia podporí prostredníctvom svojho nadačného fondu v Nadácii Pontis 20 projektov zameraných na dopravnú výchovu detí, výstavbu dopravných ihrísk, cyklistických trás, športové aktivity mladých ľudí a sociálnu prácu so znevýhodnenými skupinami ľudí.


Čítajte viac...

TS: Nový zdroj informácií o zodpovednom podnikaní pre malé a stredné firmy

itretisektor > Tlačové správy
Piatok, 01. 04. 2011

Od 31. marca 2011 majú malé a stredné podniky možnosť získať informácie o zodpovednom podnikaní v novej sekcii na webovej stránke www.zodpovednepodnikanie.sk.


Čítajte viac...

TS: Počas Dňa narcisov na koncert i do zoo

itretisektor > Tlačové správy
Piatok, 01. 04. 2011

Liga proti rakovine Vás pozýva pri príležitosti 15. ročníka Dňa narcisov - v piatok 15. apríla 2011 - na Nám. Eurovea v Bratislave, kde sa uskutoční v poradí II. ročník Koncertu vďaky.


Čítajte viac...

TS: Nadácia Dexia banka Slovensko venuje na rozvoj obcí a regiónov 25 000 eur

itretisektor > Tlačové správy
Piatok, 01. 04. 2011

Nadácia Dexia banky Slovensko vyhlasuje otvorený grantový program Zelené obce 2011 s celoslovenskou pôsobnosťou.


Čítajte viac...

TS: Nadácia Pontis vydala dvojjazyčnú publikáciu Prednášky o rozvojovej spolupráci – Development talks

itretisektor > Tlačové správy
Utorok, 29. 03. 2011

Publikácia obsahuje výber piatich prednášok troch zahraničných hostí, ktorí počas minulého roka navštívili Slovensko.


Čítajte viac...

TS: Na Moi High School v Keni navštevuje hodiny informačných technológií 335 žiakov

itretisektor > Tlačové správy
Pondelok, 28. 03. 2011

Nadácia Pontis už 15 mesiacov realizuje projekt podporený z prostriedkov Slovak Aid s názvom „Zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiteľov a študentov v juhovýchodnej Keni (oblasť Kasigau)“.


Čítajte viac...