itretisektor | Tlačové správy
 • Manuály pre všetky právne formy MVO k novému registru

  sledujte náš portál, čoskoro prinesieme postupy pre všetky typy MVO ako postupovať voči novému registru MVO.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

TS: Do podujatia Naše Mesto 2011 chce Nadácia Pontis zapojiť aspoň 4 000 dobrovoľníkov

itretisektor > Tlačové správy
Piatok, 11. 03. 2011

Podujatie firemného dobrovoľníctva Naša Bratislava vstupuje do 5. ročníka. V roku 2011, ktorý je Európskym rokom dobrovoľníctva, sa pod hlavičkou Naše Mesto 2011 k Bratislave pridá aj Žilina, Košice a Galanta.


Čítajte viac...

TS: Ako získať nových zákazníkov pre Fair Trade v roku 2011

itretisektor > Tlačové správy
Piatok, 04. 03. 2011

Vo štvrtok, 3.3.2011, sa v Bratislave uskutočnil seminár o spravodlivom obchode s názvom Ako získať nových zákazníkov pre Fair Trade v roku 2011.


Čítajte viac...

TS: Grantová výzva na podporu terénnych a ambulantných služieb pre seniorov

itretisektor > Tlačové správy
Piatok, 04. 03. 2011

Nadácia SOCIA vyhlasuje grantovú výzvu na podporu terénnych a ambulantných služieb pre seniorov.


Čítajte viac...

TS: Na podporu projektov bezpečnosti na cestách venovali zamestnanci Stredoslovenskej energetiky symbolické šeky v hodnote 36 000 €

itretisektor > Tlačové správy
Piatok, 04. 03. 2011

Zamestnanci Stredoslovenskej energetiky, a. s., odovzdali symbolické šeky na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov internej hry Jazdím bez nehôd.


Čítajte viac...

TS: Rada DMS na svojom zasadnutí dňa 15. februára 2011 schválila aktiváciu hesla pre ďalších štrnásť neziskových organizácií

itretisektor > Tlačové správy
Piatok, 04. 03. 2011

Rada DMS na svojom zasadnutí dňa 15. februára 2011 schválila aktiváciu hesla pre ďalších štrnásť neziskových organizácií.


Čítajte viac...

TS: Nadácia Pontis sa stala certifikovaným tréningovým partnerom Global Reporting Initiative

itretisektor > Tlačové správy
Štvrtok, 03. 03. 2011

Nadácia Pontis sa v konzorciu s maďarským Alternate Consulting a švajčiarskym Schwery Consulting stala certifikovaným partnerom medzinárodnej organizácie Global Reporting Initiative.


Čítajte viac...

TS: Stredoškoláci sa môžu zúčastniť medzinárodnej súťaže o NATO a vyhrať výlet do Čiernej Hory.

itretisektor > Tlačové správy
Štvrtok, 03. 03. 2011

Od 1. Marca 2011 sa môžu aj slovenskí študenti stredných škôl zaregistrovať v rámci jedenásteho ročníka prestížnej medzinárodnej súťaže Aliante 2011.


Čítajte viac...

TS: 1 mesiac, 3 stretnutia, 90 dobrovoľníkov - lídrov

itretisektor > Tlačové správy
Štvrtok, 03. 03. 2011

Deväťdesiat mladých lídrov z DOMKY uvažovalo nad sprevádzaním dobrovoľníkov vo svojich strediskách.


Čítajte viac...