itretisektor | Tlačové správy
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Kurz vzdelávania „sociálnych konzultantov 50“ v projekte SAGE

itretisektor > Tlačové správy
Nedeľa, 23. 01. 2011

C.A.R.D.O. v Európskom roku dobrovoľníctva 2011 a s jeho prepojením na rok 2012 – Európskym rokom aktívneho starnutia realizuje špeciálny vzdelávací projekt zameraný na aktivizáciu seniorov a pomoc starším ľuďom.


Čítajte viac...

TS: 4. ročník grantového programu Tesco pre zdravšie mestá

itretisektor > Tlačové správy
Nedeľa, 23. 01. 2011

21 projektov s environmentálnym zameraním získalo finančnú podporu v celkovej sume 43 000 eur v 4. ročníku Zamestnaneckého grantového programu Tesco pre zdravšie mestá.


Čítajte viac...

TS: Školenie Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2010 v neziskovej organizácii

itretisektor > Tlačové správy
Piatok, 21. 01. 2011

Centrum poradenstva a vzdelávania n.o. Žilina a MVOServis Bratislava pripravili pre organizácie nezriadené za účelom podnikania jednodňové školenie zamerané na účtovnú závierku a daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2010.


Čítajte viac...

TS: Neziskové organizácie môžu získať bezplatnú odbornú pomoc

itretisektor > Tlačové správy
Streda, 19. 01. 2011

Nadácia Pontis ponúka neziskovým organizáciám, ktoré sa venujú starostlivosti o deti, možnosť zapojiť sa do programu Hlavy pomáhajú a získať tak bezplatnú odbornú pomoc.


Čítajte viac...

TS: Zodpovedné firmy môžu získať cenu Via Bona Slovakia 2010

itretisektor > Tlačové správy
Pondelok, 17. 01. 2011

Nadácia Pontis oddnes prijíma nominácie na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2010.


Čítajte viac...

TS: Prijímanie nových projektov na DMS

itretisektor > Tlačové správy
Utorok, 11. 01. 2011
Mimovládne neziskové organizácie, ktoré chcú v najbližších mesiacoch uskutočniť verejnú finančnú zbierku prostredníctvom mechanizmu DMS – darcovská SMS správa, môžu predložiť svoje projekty do 28. januára 2011.
Čítajte viac...

TS: Učíme sa 2011 – pokračovanie úspešnej vzdelávacej série je tu!

itretisektor > Tlačové správy
Pondelok, 10. 01. 2011
Pracovníci, dobrovoľníci a priatelia občianskych združení a neziskových organizácií majú aj tento rok možnosť zúčastniť sa úspešného vzdelávacieho projektu pripraveného Neziskovou organizáciou Voices.
Čítajte viac...

TS: Dell pomôže zvyšovať počítačové zručnosti

itretisektor > Tlačové správy
Pondelok, 10. 01. 2011
Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis vyhlásil druhý ročník grantového programu Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti.
Čítajte viac...