itretisektor | Tlačové správy

TS: Dedičstvo komisára Špidlu

itretisektor > Tlačové správy
Piatok, 04. 02. 2011

2.februára 2011 sa v Bratislave stretlo Fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, aby diskutovali o možnostiach deinštitucionalizácie sociálnych služieb na Slovensku.


Čítajte viac...

TS: 4.február -Svetový deň boja proti rakovine

itretisektor > Tlačové správy
Štvrtok, 03. 02. 2011

4. február 2011 - SVETOVÝ DEŇ PROTI RAKOVINE – Liga proti rakovine sa aj v tomto roku pripája k iniciatíve Medzinárodnej únie proti rakovine.


Čítajte viac...

TS: V obciach a mestách východného Slovenska vyrastú nové voľnočasové zóny.

itretisektor > Tlačové správy
Streda, 02. 02. 2011

Nadačný fond Skupiny VSE spravovaný Karpatskou nadáciou rozdelil 53.100 EUR na budovanie a rekonštrukciu voľnočasových zón.


Čítajte viac...

TS: Soutěž 2011 NESsT-Citi na podporu sociálního podnikání

itretisektor > Tlačové správy
Streda, 02. 02. 2011

Vyhlašujeme "2011 NESsT-Citi soutěž na podporu sociálního podnikání", jejímž cílem je podpora sociálního podnikání a rozvoje sociálních podniků v České republice a na Slovensku.


Čítajte viac...

TS: Bezplatná linka pre záujemcov o dobrovoľníctvo

itretisektor > Tlačové správy
Streda, 02. 02. 2011

Rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. Euro Info Centrum Úradu vlády SR v spolupráci s občianskym združením C.A.R.D.O. ponúka bezplatnú telefónnu linku 0800 103 104.


Čítajte viac...

TS: 2. kolo grantového programu OPORA Nadácie SPP

itretisektor > Tlačové správy
Piatok, 28. 01. 2011

2. kolo grantového programu OPORA Nadácie SPP je určené na podporu Individuálnych plánov rozvoja


Čítajte viac...

TS: Karpatská nadácia vyhlásila grantový program Spoločne pre región 2011

itretisektor > Tlačové správy
Streda, 26. 01. 2011

Karpatská nadácia otvorila v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Kosice, s.r.o., grantový program Spoločne pre región 2011


Čítajte viac...

TS: ÚNSS zvyšuje bezpečnosť na cestách na európskej úrovni

itretisektor > Tlačové správy
Utorok, 25. 01. 2011

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) podpíše Európsku chartu bezpečnosti na cestách 25. januára 2011


Čítajte viac...