itretisektor | Tlačové správy
 • Manuály pre všetky právne formy MVO k novému registru

  sledujte náš portál, čoskoro prinesieme postupy pre všetky typy MVO ako postupovať voči novému registru MVO.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

TS: Karpatská nadácia vyhlásila grantový program Spoločne pre región 2011

itretisektor > Tlačové správy
Streda, 26. 01. 2011

Karpatská nadácia otvorila v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Kosice, s.r.o., grantový program Spoločne pre región 2011


Čítajte viac...

TS: ÚNSS zvyšuje bezpečnosť na cestách na európskej úrovni

itretisektor > Tlačové správy
Utorok, 25. 01. 2011

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) podpíše Európsku chartu bezpečnosti na cestách 25. januára 2011


Čítajte viac...

TS: Baterka už ponúka bezplatné kariérne poradenstvo aj v Košiciach a Banskej Bystrici

itretisektor > Tlačové správy
Utorok, 25. 01. 2011

Projekt Baterka, ktorý pomáha starším ľuďom pri hľadaní práce, môžu od februára ľudia využiť už aj v Banskej Bystrici či Košiciach.


Čítajte viac...

TS: Holcim Slovensko podporí 10 komunitných projektov

itretisektor > Tlačové správy
Utorok, 25. 01. 2011
Holcim Slovensko podporí zo Zamestnaneckého fondu v Nadácii Pontis 10 komunitných projektov, do realizácie ktorých sa zapoja samotní zamestnanci Holcim Slovensko.
Čítajte viac...

TS: Kurz vzdelávania „sociálnych konzultantov 50“ v projekte SAGE

itretisektor > Tlačové správy
Nedeľa, 23. 01. 2011

C.A.R.D.O. v Európskom roku dobrovoľníctva 2011 a s jeho prepojením na rok 2012 – Európskym rokom aktívneho starnutia realizuje špeciálny vzdelávací projekt zameraný na aktivizáciu seniorov a pomoc starším ľuďom.


Čítajte viac...

TS: 4. ročník grantového programu Tesco pre zdravšie mestá

itretisektor > Tlačové správy
Nedeľa, 23. 01. 2011

21 projektov s environmentálnym zameraním získalo finančnú podporu v celkovej sume 43 000 eur v 4. ročníku Zamestnaneckého grantového programu Tesco pre zdravšie mestá.


Čítajte viac...

TS: Školenie Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2010 v neziskovej organizácii

itretisektor > Tlačové správy
Piatok, 21. 01. 2011

Centrum poradenstva a vzdelávania n.o. Žilina a MVOServis Bratislava pripravili pre organizácie nezriadené za účelom podnikania jednodňové školenie zamerané na účtovnú závierku a daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2010.


Čítajte viac...

TS: Neziskové organizácie môžu získať bezplatnú odbornú pomoc

itretisektor > Tlačové správy
Streda, 19. 01. 2011

Nadácia Pontis ponúka neziskovým organizáciám, ktoré sa venujú starostlivosti o deti, možnosť zapojiť sa do programu Hlavy pomáhajú a získať tak bezplatnú odbornú pomoc.


Čítajte viac...