itretisektor | Tlačové správy
 • ***Open data***

  prečítajte si odborný článok, ktorý vysvetľuje ako je možné využívať open data v novom režime GDPR
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: ÚNSS zvyšuje bezpečnosť na cestách na európskej úrovni

itretisektor > Tlačové správy
Utorok, 25. 01. 2011

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) podpíše Európsku chartu bezpečnosti na cestách 25. januára 2011


Čítajte viac...

TS: Baterka už ponúka bezplatné kariérne poradenstvo aj v Košiciach a Banskej Bystrici

itretisektor > Tlačové správy
Utorok, 25. 01. 2011

Projekt Baterka, ktorý pomáha starším ľuďom pri hľadaní práce, môžu od februára ľudia využiť už aj v Banskej Bystrici či Košiciach.


Čítajte viac...

TS: Holcim Slovensko podporí 10 komunitných projektov

itretisektor > Tlačové správy
Utorok, 25. 01. 2011
Holcim Slovensko podporí zo Zamestnaneckého fondu v Nadácii Pontis 10 komunitných projektov, do realizácie ktorých sa zapoja samotní zamestnanci Holcim Slovensko.
Čítajte viac...

TS: Kurz vzdelávania „sociálnych konzultantov 50“ v projekte SAGE

itretisektor > Tlačové správy
Nedeľa, 23. 01. 2011

C.A.R.D.O. v Európskom roku dobrovoľníctva 2011 a s jeho prepojením na rok 2012 – Európskym rokom aktívneho starnutia realizuje špeciálny vzdelávací projekt zameraný na aktivizáciu seniorov a pomoc starším ľuďom.


Čítajte viac...

TS: 4. ročník grantového programu Tesco pre zdravšie mestá

itretisektor > Tlačové správy
Nedeľa, 23. 01. 2011

21 projektov s environmentálnym zameraním získalo finančnú podporu v celkovej sume 43 000 eur v 4. ročníku Zamestnaneckého grantového programu Tesco pre zdravšie mestá.


Čítajte viac...

TS: Školenie Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2010 v neziskovej organizácii

itretisektor > Tlačové správy
Piatok, 21. 01. 2011

Centrum poradenstva a vzdelávania n.o. Žilina a MVOServis Bratislava pripravili pre organizácie nezriadené za účelom podnikania jednodňové školenie zamerané na účtovnú závierku a daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2010.


Čítajte viac...

TS: Neziskové organizácie môžu získať bezplatnú odbornú pomoc

itretisektor > Tlačové správy
Streda, 19. 01. 2011

Nadácia Pontis ponúka neziskovým organizáciám, ktoré sa venujú starostlivosti o deti, možnosť zapojiť sa do programu Hlavy pomáhajú a získať tak bezplatnú odbornú pomoc.


Čítajte viac...

TS: Zodpovedné firmy môžu získať cenu Via Bona Slovakia 2010

itretisektor > Tlačové správy
Pondelok, 17. 01. 2011

Nadácia Pontis oddnes prijíma nominácie na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2010.


Čítajte viac...