itretisektor | Legislatívne návrhy
  • Pozor - nemožnosť prijať 2% ak O.Z. nemá zapísaných štatutárov

    odporúčame skontrolovať si zápis štatutárov alebo podať návrh na zápis štatutárov O.Z. do registra MNO, inak nebude môcť O.Z. prijímať tohtoročné 2%.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________
backpredošlá | 12345678910 47 48 | ďalšiaforward

Nový zákon o financovaní cirkví

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 05. 11. 2019

Dňa 16.10.2019 bol NR SR prijatý nový Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „zákon o finančnej podpore“), ktorý s účinnosťou od 1. Januára 2020 nahradí doterajší zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných pôžitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Správa majetku: Dlhoočakávaný zákon k detským ihriskám prijatý

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 30. 10. 2019

Dňa 16.10.2019 bol Národnou radou SR v 3. čítaní schválený Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska („ďalej len „zákon o detských ihriskách“). Zákon nadobudne účinnosť od 01.01.2020.

Cieľom návrhu zákona je stanoviť požiadavky na detské ihrisko ako jeden kompaktný priestor. Ambíciou návrhu zákona nie je vylúčiť každé potenciálne nebezpečenstvo na detskom ihrisku, ale stanoviť také požiadavky, aby miera hroziaceho rizika vyplývajúceho zo samotnej podstaty hry na detskom ihrisku a s ňou neoddeliteľne spätá neprekročila hranicu rizika, ktoré možno na detskom ihrisku rozumne predvídať. Ustanovujú sa také povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu sledovaného účelu – väčšia bezpečnosť detí na detských ihriskách.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 21.10.2019- 27.10.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 21. 10. 2019

Čítajte viac...

eGovernment/ Legislatíva: Tretia vlna znižovania administratívnej záťaže

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 16. 10. 2019

Predkladaný návrh zákona pokračuje v odbúravaní administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. tretej vlny znižovania administratívnej záťaže a rozširuje rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 14.10.2019- 20.10.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 15. 10. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/ Neziskovky všeobecne: Akčný plán Otvorené vládnutie 2019 -2021

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 09. 10. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2019 – 2021, ktorý má ambíciu nadviazať na doterajšie úspešné aktivity Slovenskej republiky v oblasti otvoreného vládnutia, vrátane otvorených informácií, otvoreného vzdelávania či otvorenej justície.  


Čítajte viac...

eGovernment/ Legislatíva: Nový zákon o údajoch

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 09. 10. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o údajoch a o zmene a doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) ďalej ako „návrh zákona“. Cieľom návrhu je napomôcť transformácii Slovenskej republiky na štát, ktorý svoje rozhodovanie vykonáva na základe odborných podkladov z analýz, predikcií a evaluácií s používaním aktuálnych, dostupných, presných a úplných údajov. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 7.10.2019- 13.10.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 07. 10. 2019

Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 47 48 | ďalšiaforward