itretisektor | Legislatívne návrhy
 • ***Open data***

  prečítajte si odborný článok, ktorý vysvetľuje ako je možné využívať open data v novom režime GDPR
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________
backpredošlá | 12345678910 33 34 | ďalšiaforward

Legislatívne správy 16. 7. 2018 - 22. 7. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 16. 07. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Školská spoločnosť: Pomoc pri dodávaní a distribúcií mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 11. 07. 2018

Vláda Slovenskej republiky schválila návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach. Cieľom novelizácie právnej úpravy je zvýšiť spotrebu mlieka, ovocia, zeleniny u detí a zároveň u nich vytvoriť zdravé stravovacie návyky.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 9. 7. 2018 - 15. 7. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 09. 07. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Športová spoločnosť: Metodika výpočtu peňažného príspevku

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 04. 07. 2018
Vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh nariadenia, ktorým v zmysle § 68 ods. 4 zákona o športe upravuje spôsob určenia príspevku uznanému športu.
Čítajte viac...

Legislatívne správy 2. 7. 2018 - 8. 7. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 02. 07. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Športová spoločnosť/Kultúrna spoločnosť: Asistent ťažko zdravotne postihnutého športovca a umelca

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 27. 06. 2018

Národná rada Slovenskej republiky schválila v I. čítaní poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zámer návrhu zákona je poskytnutie príspevku na činnosť pracovného asistenta aj pre ťažko zdravotne postihnutého umelca či športovca.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 25. 6. 2018 - 1. 7. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 25. 06. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Školská spoločnosť: Pripravované zmeny v systéme duálneho vzdelávania

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 20. 06. 2018

Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Cieľom novej právnej úpravy je optimalizácia nastavení systému duálneho vzdelávania tak, aby sa zabezpečilo čo najefektívnejšie prepojenie medzi svetom práce a svetom vzdelávania.


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 33 34 | ďalšiaforward