itretisektor | Legislatívne návrhy
 • Manuály pre všetky právne formy MVO k novému registru

  sledujte náš portál, čoskoro prinesieme postupy pre všetky typy MVO ako postupovať voči novému registru MVO.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________
backpredošlá | 12345678910 36 37 | ďalšiaforward

Školská spoločnosť/Legislatíva: Dotácia na obed dieťaťa

itretisektor > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 15. 11. 2018

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza poslanecký návrh zákona, ktorý upravuje podmienky pre poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom všetkých detí navštevujúcich posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 12. 11. 2018 - 18. 11. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 12. 11. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 5. 11. 2018 - 11. 11. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 05. 11. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 29. 10. 2018 - 4. 11. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 29. 10. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 22. 10. 2018 - 28. 10. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 22. 10. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Správa majetku: Nová zákonná úprava správy bytov a nebytových priestorov

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 17. 10. 2018
Od 1. 11. 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 283/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Prinášame prehľad zmien, ktoré novela zákona prináša. 
Čítajte viac...

Legislatívne správy 15. 10. 2018 - 21. 10. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 15. 10. 2018

Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Zvyšovanie platov učiteľov

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 10. 10. 2018

Do druhého čítania postúpil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Cieľom návrhu zákona je odstránenie značného počtu platových taríf pod úrovňou minimálnej mzdy. Uvedené sa dotkne aj zamestnancov v oblasti školstva.


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 36 37 | ďalšiaforward