itretisektor | Legislatívne návrhy

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • do registra MNO 
  01.05. - 30.06.2019
  Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________
backpredošlá | 12345678910 40 41 | ďalšiaforward

Legislatíva/Zamestnávanie: Zvýšenie stravného

itretisektor > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 18. 04. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného, ktorým sa zvyšujú sumy stravného pre zamestnanca na pracovnej ceste.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 15. 4. 2019 - 21. 4. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 15. 04. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 8. 4. 2019 - 14. 4. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 08. 04. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Národný program reforiem SR 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 03. 04. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza Národný program reforiem Slovenskej republiky 2019, ktorý popisuje plánované štrukturálne opatrenia vlády na najbližšie 2 roky od jeho schválenia. V legislatívnej správe prinášame prehľad oblastí, na ktoré sa bude vláda prioritne zameriavať.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 1. 4. 2019 - 7. 4. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 01. 04. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 25. 3. 2019 - 31. 3. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 25. 03. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Zmeny v odchode do dôchodku

itretisektor > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 21. 03. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 18. 3. 2019 - 24. 3. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 18. 03. 2019

Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 40 41 | ďalšiaforward