itretisektor | Legislatívne návrhy
  • ***Stanovisko MV SR k plánovanému zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácii***

    Uverejnené stanovisko je možné nájsť v Tlačovej agentúre neziskového sektora.
  • **Pracovnoprávny vzťah štatutárneho orgánu**

    Prečítajte si odborný článok, v obsahu ktorého sa venujeme výkonu funkcie štatutárneho orgánu na základe pracovnej zmluvy a súbehu pracovného pomeru s výkonom funkcie štatutárneho orgánu
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Legislatívne správy: 10.11.2014 - 16.11.2014

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 10. 11. 2014

Čítajte viac...

Legislatívne správy 03.11.2014 - 09.11.2014

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 03. 11. 2014

Čítajte viac...

LS: Nový centrálny register exekúcii

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 28. 10. 2014

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MRSR”) vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh vyhlášky MRSR o centrálnom registri exekúcií ako iniciatívny materiál vzhľadom na potrebu vykonania zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v článku V obsahuje novelu Exekučného poriadku, ktorou sa zavádza inštitút centrálneho registra exekúcií.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 27.10.2014 - 02.11.2014

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 27. 10. 2014

Čítajte viac...

Legislatívne správy 20.10.2014 - 26.10.2014

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 20. 10. 2014

Čítajte viac...

Legislatívne správy: 13.10.2014 - 19.10.2014

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 13. 10. 2014

Čítajte viac...

Legislatívne správy 06.10.2014 - 12.10.2014

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 03. 10. 2014

Čítajte viac...

Legislatívne správy 29.09.2014 - 05.10.2014

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 29. 09. 2014

Čítajte viac...