itretisektor | Legislatívne návrhy

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Legislatívne správy 12. 11. 2018 - 18. 11. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 12. 11. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 5. 11. 2018 - 11. 11. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 05. 11. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 29. 10. 2018 - 4. 11. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 29. 10. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 22. 10. 2018 - 28. 10. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 22. 10. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Správa majetku: Nová zákonná úprava správy bytov a nebytových priestorov

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 17. 10. 2018
Od 1. 11. 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 283/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Prinášame prehľad zmien, ktoré novela zákona prináša. 
Čítajte viac...

Legislatívne správy 15. 10. 2018 - 21. 10. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 15. 10. 2018

Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Zvyšovanie platov učiteľov

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 10. 10. 2018

Do druhého čítania postúpil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Cieľom návrhu zákona je odstránenie značného počtu platových taríf pod úrovňou minimálnej mzdy. Uvedené sa dotkne aj zamestnancov v oblasti školstva.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 8. 10. 2018 - 14. 10. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 08. 10. 2018

Čítajte viac...