itretisektor | Legislatívne návrhy

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Legislatíva/Športová spoločnosť: Návrh zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení športovca

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 03. 10. 2018
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložila návrh zákona, ktorým sa predlžuje lehota, počas ktorej sa na účely zdravotného a sociálneho poistenie športovec nepovažuje za zamestnanca.

Čítajte viac...

Legislatívne správy 1. 10. 2018 - 7. 10. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 01. 10. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 24. 9. 2018 - 30. 9. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 24. 09. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Zmeny v detských jasliach a spolufinancovaní sociálnych služieb

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 19. 09. 2018

Prinášame aktuálne informácie o legislatívnom procese, v ktorom sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 17. 9. 2018 - 23. 9. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 17. 09. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 10. 9. 2018 - 16. 9. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 10. 09. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 3. 9. 2018 - 9. 9. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 03. 09. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 27. 8. 2018 - 2. 9. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 27. 08. 2018

Čítajte viac...