itretisektor | Legislatívne návrhy
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Legislatíva/ Zamestnávanie: Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 18. 04. 2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo Národnej rade Slovenskej republiky návrh opatrenia o sumách stravného. Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 16. 4. 2018 - 22. 4. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 16. 04. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Osobné údaje: Postup pri posudzovaní vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov

itretisektor > Legislatívne návrhy
Nedeľa, 15. 04. 2018
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky dňa 13. 4. 2018 predložil do medzirezortného pripomienkového konania vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov.
Čítajte viac...

Legislatíva/Kultúrna spoločnosť: Stratégia rozvoja kultúry – Akčný plán na roky 2018 - 2020

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 11. 04. 2018

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predložilo vláde Slovenskej republiky na rokovanie návrh úloh Akčného plánu na roky 2018 – 2020 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 9. 4. 2018 - 15. 4. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 09. 04. 2018


Čítajte viac...

Legislatívne správy 2. 4. 2018 - 8. 4. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 03. 04. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 26. 3. 2018 - 1. 4. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 26. 03. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Kreovanie sociálnych podnikov

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 21. 03. 2018

Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. 3. 2018 schválila vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (ďalej len „Zákon o sociálnej ekonomike“).

Subjektom sociálnej ekonomiky je občianske združenie, nadácia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, účelové zariadenie cirkvi alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktoré nie sú štátom majetkovo, finančne ani inak kontrolované, nakoľko sociálna ekonomika nie je podsektorom štátu. 


Čítajte viac...