itretisektor | Legislatívne návrhy
  • Pozor - nemožnosť prijať 2% ak O.Z. nemá zapísaných štatutárov

    odporúčame skontrolovať si zápis štatutárov alebo podať návrh na zápis štatutárov O.Z. do registra MNO, inak nebude môcť O.Z. prijímať tohtoročné 2%.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Legislatívne správy 30.9.2019- 6.10.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 30. 09. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 23.9.2019- 29.9.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 24. 09. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/ Športová spoločnosť: Nový zákon o Fonde na podporu športu

itretisektor > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 19. 09. 2019

V III. čítaní dňa 18.septembra 2019 bol schválený Zákon o Fonde na podporu športu, ktorým sa napĺňa programové vyhlásenie vlády na roky 2016-2020, v zmysle ktorého vláda „zriadi verejnoprávny Fond na podporu športu ako nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni.


Čítajte viac...

Legislatíva/Školy: Zákon k úprave detských ihrísk v príprave

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 18. 09. 2019

V súčasnosti neexistuje účinný právny predpis, ktorý upravuje bezpečnosť na detských ihriskách. V Národnej rade SR sa však nachádza nový zákon, ktorý túto problematiku upravuje komplexne a jeho účinnosť sa predpokladá k 1.1.2020.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 16.9.2019- 22.9.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 17. 09. 2019Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Zmena výšky finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

itretisektor > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 12. 09. 2019
Prinášame legislatívnu správu k zmene zákona o sociálnych službách, ktorou sa má zmeniť výška finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. 

Čítajte viac...

Legislatívne správy 9. 9. 2019 - 15. 9. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 11. 09. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne: Tretia vlna znižovania byrokracie

itretisektor > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 05. 09. 2019

Pripravuje sa ďalšia zmena k zákonu č. č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy v platnom znení. Cieľom návrhu zákona je pokračovať v znižovaní administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a teda rozšíriť okruh skutočností, ktoré už nebude potrebné jednotlivým orgánom verejnej moci preukazovať formou predkladania výpisov a potvrdení v listinnej podobe, keďže si tieto skutočnosti orgány verejnej moci môžu overiť prostredníctvom informačných systémov, ku ktorým majú autorizovaný prístup. 


Čítajte viac...