itretisektor | Legislatívne návrhy

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Legislatívne správy 15. 7. 2019 - 21. 7. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 15. 07. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/ Školská spoločnosť: Zvýšenie platu pedagogickým zamestnancom

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 12. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „návrh nariadenia“). Cieľom návrhu nariadenia je zvýšiť platové tarify o 10% s účinnosťou od 1. januára 2020.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 8.7.2019- 14.7.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 08. 07. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 1.7.2019- 7.7.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 03. 07. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 24. 6. 2019 - 30. 6. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 24. 06. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Odklad pokút za online pokladnice

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 19. 06. 2019

NR SR v skrátenom legislatívnom procese schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Potreba schváliť uvedený návrh zákona vyplynula z nedostatku pokrytia trhu on-line registračnými pokladnicami.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 17. 6. 2019 - 23. 6. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 17. 06. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Cirkevná spoločnosť: Financovanie cirkví zo strany štátu

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 11. 06. 2019
Ministerstvo kultúry SR zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom zákone o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností.

Čítajte viac...