itretisektor | Legislatívne návrhy
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Legislatívne správy 19. 3. 2018 - 25. 3. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 19. 03. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 12. 3. 2018 - 18. 3. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 12. 03. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 5. 3. 2018 - 11. 3.2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 05. 03. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 26.2.2018 - 4.3.2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 26. 02. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Športová spoločnosť: Nový spôsob určenia výkonnostných kritérií pre športovcov

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 21. 02. 2018

Vláda Slovenskej republiky dňa 21.02.2018 rokovala o návrhu nariadenia vlády o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk.

Na základe predloženého návrhu by sa jednotlivé športy, pre ktoré zabezpečuje rezortné športové stredisko činnosti podľa § 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení, mali zatrieďovať podľa nových kritérií. Určujúcim faktorom na ich zatrieďovanie by mal byť nielen počet športovcov, ale aj infraštruktúrne možnosti strediska. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 19. 2. 2018- 25. 2. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 19. 02. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/ Sociálna spoločnosť: Centrum pre deti a rodiny

itretisektor > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 15. 02. 2018

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 26. schôdzi dňa 6. 2. 2018 schválili novelu zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“). 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Školská spoločnosť: Úprava údajov evidovaných v Centrálnom registri škôl

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 14. 02. 2018

Na 26. Schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky boli dňa 7. 2. 2018 schválené novely zákonov, ktoré upravujú fungovanie škôl a školských zariadení. 


Čítajte viac...