itretisektor | Legislatívne návrhy

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Legislatívne správy 10. 6. 2019 - 16. 6. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 10. 06. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/ Školská spoločnosť: Návrh zákona k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu

itretisektor > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 06. 06. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení (ďalej ako „návrh zákona“). Cieľom návrhu zákona je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. 


Čítajte viac...

Legislatíva /Zamestnávanie: Zmena zákona o sociálnom poistení k 13. a 14. platu

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 05. 06. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z .z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej ako „návrh zákona“). Návrhom zákona sa reaguje na daňové a odvodové zvýhodnenia mzdy vyplácanej pri príležitosti letných dovoleniek a pri príležitostí vianočných sviatkov, tzv. 13 a 14 plat. 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Neziskovky všeobecne: Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti 2019 až 2020

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 05. 06. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2019 – 2020 (ďalej ako „akčný plán“), ktorý vychádza zo strategického dokumentu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku – strategické zámery rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2020, ktorým boli zadefinované základné východiská a predstava o prioritných oblastiach rozvoja občianskej spoločnosti, v ktorých má byť aktívny štát a verejná správa na Slovensku. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 3 .6. 2019 - 9. 6. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 05. 06. 2019

Čítajte viac...

Športová spoločnosť/Legislatíva: Odmena za mimoriadne športové výkony

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 31. 05. 2019
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti.  Cieľom navrhovaného zákona je odmeniť mimoriadne výkony športovcov, ktorí sa významnou mierou zaslúžili mimoriadnymi športovými úspechmi na významných medzinárodných športových podujatiach o propagáciu a dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí. 

Čítajte viac...

Legislatívne správy 27. 5. 2019 - 2. 6. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 28. 05. 2019

Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Legislatíva: Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 27. 05. 2019
V obsahu legislatívneho článku mapujeme najpodstatnejšie zmeny, ktoré so sebou prinesie nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

Čítajte viac...