itretisektor | Legislatívne návrhy

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Druhá vlna znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 22. 05. 2019
NR SR schválila v I. čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Cieľom návrhu je v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ pokračovať v snahe o odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. druhej vlny znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy, rozšíriť rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci predkladať v listinnej podobe.

Čítajte viac...

Legislatívne správy 20. 5. 2019 - 26. 5. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 20. 05. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Verejné obstarávanie: Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 15. 05. 2019

Národná rada SR schválila v I. čítaní návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 13. 5. 2019 - 19. 5. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 13. 05. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 6. 5. 2019 - 12. 5. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 06. 05. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 29. 4. 2019 - 5. 5. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 30. 04. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 22. 4. 2019 - 28. 4. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 23. 04. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne/Sociálna spoločnosť: Zmeny v zdravotnej starostlivosti

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 23. 04. 2019

V legislatívnom procese sa nachádzajú návrhy zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom týchto návrhov je skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V legislatívnej správe prinášame informácie o pripravovaných zákonných zmenách a ich vplyvu na pacienta.


Čítajte viac...