itretisektor | Legislatívne návrhy

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Legislatíva/ Školská a sociálna spoločnosť: Návrh zákona o posudzovaní proporcionality

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 30. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o posudzovaní proporcionality novej regulácie povolania a o doplnení zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona dochádza k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (ďalej len „smernica 2018/958“).


Čítajte viac...

Legislatívne správy 29.7.2019- 4.8.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 29. 07. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/ Športová spoločnosť: K metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 24. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh nariadenia, ktorý vychádza z nariadenia vlády č. 245/2018 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019. Oproti tomuto nariadeniu návrh neprináša zmeny, len sa aktualizujú príslušné roky. Materiál sa predkladá vo vzťahu k príspevku na rok 2020 vzhľadom na to, že príspevok sa poskytuje každoročne.


Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Zmeny pri práci s mládežou

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 23. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je najmä podporiť a posilniť kvalitu práce s mládežou a jej prínos pre osobný, profesionálny a sociálny rozvoj mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania, zabezpečiť efektívnejšiu medzirezortnú a medzisektorovú spoluprácu aktérov v oblasti starostlivosti o mládež na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni, kvalitne zadefinovať kompetencie jednotlivých aktérov v tejto oblasti, podporiť potenciál práce s mládežou a flexibilne reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí a podporiť rozvoj participácie a angažovanosti mladých ľudí pri správe vecí verejných na všetkých úrovniach.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 22.7.2019 - 28.7.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 22. 07. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 15. 7. 2019 - 21. 7. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 15. 07. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/ Školská spoločnosť: Zvýšenie platu pedagogickým zamestnancom

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 12. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „návrh nariadenia“). Cieľom návrhu nariadenia je zvýšiť platové tarify o 10% s účinnosťou od 1. januára 2020.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 8.7.2019- 14.7.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 08. 07. 2019

Čítajte viac...