itretisektor | Legislatívne návrhy

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Legislatíva/ Neziskovky všeobecne: Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti 2019 až 2020

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 05. 06. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2019 – 2020 (ďalej ako „akčný plán“), ktorý vychádza zo strategického dokumentu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku – strategické zámery rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2020, ktorým boli zadefinované základné východiská a predstava o prioritných oblastiach rozvoja občianskej spoločnosti, v ktorých má byť aktívny štát a verejná správa na Slovensku. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 3 .6. 2019 - 9. 6. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 05. 06. 2019

Čítajte viac...

Športová spoločnosť/Legislatíva: Odmena za mimoriadne športové výkony

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 31. 05. 2019
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti.  Cieľom navrhovaného zákona je odmeniť mimoriadne výkony športovcov, ktorí sa významnou mierou zaslúžili mimoriadnymi športovými úspechmi na významných medzinárodných športových podujatiach o propagáciu a dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí. 

Čítajte viac...

Legislatívne správy 27. 5. 2019 - 2. 6. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 28. 05. 2019

Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Legislatíva: Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 27. 05. 2019
V obsahu legislatívneho článku mapujeme najpodstatnejšie zmeny, ktoré so sebou prinesie nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Druhá vlna znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 22. 05. 2019
NR SR schválila v I. čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Cieľom návrhu je v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ pokračovať v snahe o odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. druhej vlny znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy, rozšíriť rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci predkladať v listinnej podobe.

Čítajte viac...

Legislatívne správy 20. 5. 2019 - 26. 5. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 20. 05. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Verejné obstarávanie: Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 15. 05. 2019

Národná rada SR schválila v I. čítaní návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry.


Čítajte viac...