itretisektor | Výskumný inštitút

Výskumný inštitút itretisektor

Výskum v oblasti tretieho sektora (v oblasti mimovládnych neziskových organizácií) je jedným z našich nosných účelov činnosti. Z praktických podnetov problémov organizácií  MNO a teoretických poznatkov súčasnej právnej doktríny vytvárame podnety pre budúci rozvoj legislatívy a súvisiacich oblastí pre organizácie MNO. 
Pripravujeme podkladové informácie budúcich právnych úprav, spracúvame návrhy zákonov, vyhľadávame užitočné modely fungujúce v iných krajinách za účelom zefektívnenia a modernizácie procesov, ktoré sú málo pružné, pričom vykonávame vlastný výskum v oblastiach práva tretieho sektora s cieľom jeho vývoja.

V tejto časti budeme prinášať niektoré spracované výstupy, ktoré tvoria zdroje nových informácií pre ďalší vývoj.

Ak Vás táto téme zaujala a mali by ste chuť ju s nami rozvíjať a tvoriť, píšte nám na office@itretisektor.sk.

____________________________________________________________________________

backpredošlá | 12 | ďalšiaforward

FAQ prehľad otázok a odpovedí MNO k mimoriadnej situácii

itretisektor > Výskumný inštitút
Streda, 08. 04. 2020

Na základe mnohých otázok, ktoré dostávame, pripravujeme sumár otázok s odpoveďami, kde nájdete usmernenia a odporúčania riešení bežných situácií.
Sledujte nás. Ak v zozname otázok nenájdete tú svoju, pošlite nám ju na poradenstvo@1snsc.sk 


Čítajte viac...

Zmeny Zákonníka práce a ďalších zákonov v súvislosti s Covid19

itretisektor > Výskumný inštitút
Piatok, 03. 04. 2020

Vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje Zákonník práce a ďalšie právne predpisy, bol predložený v záujme udržania pracovných miest, možnosti flexibilnejšieho reagovania zamestnávateľa na dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú organizáciu práce a s cieľom ochrany zamestnancov, preto sa navrhujú niektoré úpravy v oblasti pracovného času (pokiaľ ide o organizáciu pracovného času), dovolenky (pokiaľ ide o určenie jej čerpania) a prekážok v práci (pokiaľ ide o náhradu mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa a pokiaľ ide o ochranu zamestnancov, ktorí mali prekážku v práci na svojej strane).

Prinášame aktualizované znenie po schválení zmien NR SR zo dňa 02.04.2020.


Čítajte viac...

Legislatíva: Podmienky pomoci zamestnanosti v čase krízy prijaté NR SR

itretisektor > Výskumný inštitút
Piatok, 03. 04. 2020
Prinášame materiál, ktorý sumarizuje opatrenia pomoci štátu v oblasti zamestnanosti. Uvedené zmeny sú k 2.4.2020 schválené NR SR.

Čítajte viac...

Dotazník MNO pre Krízový štáb SR z dôvodu korona vírusu zapojte sa!

itretisektor > Výskumný inštitút
Pondelok, 30. 03. 2020

V mene Komory mimovládnych neziskových organizácií sprostredkúvame dotazník, prostredníctvom ktorého chceme zbierať podnety systematicky, na jedno miesto a ďalej s nimi pracovať tak, aby sme vedeli v súčinnosti s krízovým štábom ale následne aj so zástupcami vlády a jednotlivých ministerstiev pripraviť opatrenia na riešenie postavenia, financovania a zabezpečenia činnosti rôznych druhov mimovládnych neziskových organizácií.

Vyplnenie dotazníka vám môže trvať 15 až 20 minút, nám však tieto dáta veľmi pomôžu, preto vás prosíme o trpezlivosť pri jeho vypĺňaní a spoluprácu.

Deadline na vyplnenie je do 3.4.2020 do 18.00 hod.

Vydnotenie budeme robiť v spolupráci s pracovnou skupinou Komory mimovládnych neziskových organizácií, v ktorej sú zastúpené veľké platfomry združujúce MNO.

DOTAZNÍK TU

Zapojte sa, máte jedinečnú šancu!


Čítajte viac...

Aktuálne materiály predložené na rokovanie MF SR v mene MNO

itretisektor > Výskumný inštitút
Utorok, 24. 03. 2020

Prostredníctvom advokáta JUDr. Petra Haňdiaka, ktorý sa stal členom pracovnej skupiny na Ministerstve financií SR pre budúce zmeny ohľadne zmien v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19, prinášame jedinečnú možnosť prispieť k tvorbe zmien legislatívy.

Ak máte podnety, ktoré môžu napomôcť zmierneniu dopadov na organizácie MNO alebo máte modely riešení, môžete nám poslať svoj podnet na poradenstvo@1snsc.sk.

Portál www.itretisektor.sk bude prinášať tieto podnety pre rokovania s MF SR a bude informovať  o všetkých prerokúvaných zmenách a prijatých riešeniach.


Čítajte viac...

Občianska participácia na lokálnej úrovni výskum isamosprava.sk

itretisektor > Výskumný inštitút
Štvrtok, 17. 01. 2019

Koncom minulého roka WellGiving, o.z.v spolupráci s portálom isamosprava.sk zrealizovali zaujímavý výskumu v oblasti občianskej participácie na výkone úloh samosprávy. Prinášame výsledky tohto výskumu.


Čítajte viac...

Eknižnica: Analýza Dary, reklama, sponzoring a iné

itretisektor > Výskumný inštitút
Štvrtok, 13. 09. 2018

Prinášame ďalší odborný materiál pre neziskový sektor, a to Analýzu k financovaniu neziskového sektora zo súkromných finančných zdrojov. Analýza podrobne rozoberá možnosti financovania neziskového sektora zo súkromných ekonomických zdrojov a zároveň ich komparáciou poukazuje na najvýhodnejšie spôsoby finančného zabezpečenia činnosti subjektov tretieho sektora.


Čítajte viac...

Eknižnica: Metodika k 2% so vzormi už zverejnená

itretisektor > Výskumný inštitút
Pondelok, 10. 09. 2018
Pripravili sme ďalší odborný materiál pre neziskové organizácie, a to z oblasti 2%. Spracovaná metodika obsahuje komplexné spracovanie problematiky 2% pre prijímateľov tak, aby samostatne vedeli správne registrovať svoju organizáciu a použiť získané prostriedky zákonným spôsobom.
Čítajte viac...
backpredošlá | 12 | ďalšiaforward