itretisektor | Výskumný inštitút
  • Pozor - nemožnosť prijať 2% ak O.Z. nemá zapísaných štatutárov

    odporúčame skontrolovať si zápis štatutárov alebo podať návrh na zápis štatutárov O.Z. do registra MNO, inak nebude môcť O.Z. prijímať tohtoročné 2%.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Výskumný inštitút itretisektor

Výskum v oblasti tretieho sektora (v oblasti mimovládnych neziskových organizácií) je jedným z našich nosných účelov činnosti. Z praktických podnetov problémov organizácií  MNO a teoretických poznatkov súčasnej právnej doktríny vytvárame podnety pre budúci rozvoj legislatívy a súvisiacich oblastí pre organizácie MNO. 
Pripravujeme podkladové informácie budúcich právnych úprav, spracúvame návrhy zákonov, vyhľadávame užitočné modely fungujúce v iných krajinách za účelom zefektívnenia a modernizácie procesov, ktoré sú málo pružné, pričom vykonávame vlastný výskum v oblastiach práva tretieho sektora s cieľom jeho vývoja.

V tejto časti budeme prinášať niektoré spracované výstupy, ktoré tvoria zdroje nových informácií pre ďalší vývoj.

Ak Vás táto téme zaujala a mali by ste chuť ju s nami rozvíjať a tvoriť, píšte nám na office@itretisektor.sk.

____________________________________________________________________________

Občianska participácia na lokálnej úrovni výskum isamosprava.sk

itretisektor > Výskumný inštitút
Štvrtok, 17. 01. 2019

Koncom minulého roka WellGiving, o.z.v spolupráci s portálom isamosprava.sk zrealizovali zaujímavý výskumu v oblasti občianskej participácie na výkone úloh samosprávy. Prinášame výsledky tohto výskumu.


Čítajte viac...

Eknižnica: Analýza Dary, reklama, sponzoring a iné

itretisektor > Výskumný inštitút
Štvrtok, 13. 09. 2018

Prinášame ďalší odborný materiál pre neziskový sektor, a to Analýzu k financovaniu neziskového sektora zo súkromných finančných zdrojov. Analýza podrobne rozoberá možnosti financovania neziskového sektora zo súkromných ekonomických zdrojov a zároveň ich komparáciou poukazuje na najvýhodnejšie spôsoby finančného zabezpečenia činnosti subjektov tretieho sektora.


Čítajte viac...

Eknižnica: Metodika k 2% so vzormi už zverejnená

itretisektor > Výskumný inštitút
Pondelok, 10. 09. 2018
Pripravili sme ďalší odborný materiál pre neziskové organizácie, a to z oblasti 2%. Spracovaná metodika obsahuje komplexné spracovanie problematiky 2% pre prijímateľov tak, aby samostatne vedeli správne registrovať svoju organizáciu a použiť získané prostriedky zákonným spôsobom.
Čítajte viac...

Eknižnica: Metodika so vzormi GDPR

itretisektor > Výskumný inštitút
Štvrtok, 21. 06. 2018

Výskumný inštitút Centrálnej neziskovej spoločnosti v spolupráci s advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s.r.o. prinášajú GDPR Metodiku vzorov na ochranu osobných údajov. Do Metodiky sme zapracovali bežne požívané vzory využívané v praxi. 
V Metodike nájdete napr. vzor informačnej povinnosti, vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov či pripravený vzor námietky dotknutej osoby. Prostredníctvom pripravenej Metodiky tak bude každý prevádzkovateľ schopný plniť veľkú časť svojich povinností, ktoré mu ukladá GDPR.Čítajte viac...

Výskumný dotazník portálu itretisektor.sk k aktuálnym otázkam o dianí v sektore

itretisektor > Výskumný inštitút
Streda, 16. 03. 2016
Nájdite si pár minút a prispejte svojím názorom k výskumnému dotazníku.
Čítajte viac...

Výskumný inštitút itretisektor.sk pripravil novinku protokoly NKÚ

itretisektor > Výskumný inštitút
Utorok, 08. 03. 2016
Výskumný inštitút itretisektor.sk pripravil novinku, ktorá doplní odbornú databázu portálu itretisektor.sk za účelom zvyšovania odborných znalostí používateľov portálu.
Čítajte viac...

Výskumný dotazník - MNO a podnikanie

itretisektor > Výskumný inštitút
Nedeľa, 01. 02. 2015

Výskumný dotazníkový prieskum Centrálnej neziskovej spoločnosti prostredníctvom portálu itretisektor.sk bol vykonaný  od 03.02. do 20.02.2014.

Súhrnne naň reagovalo 245 respondentov, používateľov portálu itretisektor.sk.

Dotazník bol zameraný na podnikanie neziskových organizácií a využívanie zisku z podnikania ako doplnkového príjmu na fungovanie MVO.


Čítajte viac...