itretisektor | Právo,Školská spoločnosť
backpredošlá | 12345678910 51 52 | ďalšiaforward

Školy/Interné riadenie: Nenastúpenie zamestnanca vs. prekážka v práci

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Štvrtok, 02. 07. 2020

Zamestnanec po otvorení škôl odmieta nastúpiť do práce z dôvodu obavy o svoje zdravie; doteraz patril k rizikovej skupine zamestnancov. Pôjde o prekážku na strane zamestnanca alebo ak nebude možné zamestnancovi určiť vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca podľa § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku(resp. funkčného platu)?


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Úprava kvalifikácie v zdravotníckych povolaniach v MPK

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 24. 06. 2020

Dňa 19.06.2020 bolo do medzirezortného pripomienkového konania zaradené nariadenie Vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Opakované poverovanie riaditeľa MŠ bez výberového konania

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 17. 06. 2020

V MŠ sa pravidelne striedajú dve pedagogické pracovníčky v trojmesačných intervaloch poverené riadenie na pokyn starostu. Ani jedna pedagogická pracovníčka nemá požadované kvalifikačné predpoklady. Vhodní kandidáti sa nenašli v 2 výberových konaniach v priebehu 5 rokov. Za akých podmienok môže zriaďovateľ opakovane meniť osobu poverenú riadením MŠ ?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Úhrada príspevku za dieťa v MŠ počas a po skončení koronakrízy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 16. 06. 2020

Právny stav k 16.6.2020

Otázka: Uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v obecnej MŠ aj počas obdobia, kedy boli materské školy zatvorené opatrením hlavného hygienika?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Usmernenie k prevádzke školských stravovacích zariadení

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Sobota, 23. 05. 2020

Hlavný hygienik SR vydal dňa 22.5.2020 usmernenie s cieľom poskytnúť informácie pre obnovenie školských stravovacích zariadení.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Výkon práce z domu zamestnancami školy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 15. 05. 2020

Akým spôsobom je vhodné upraviť výkon práce z domu v škole?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť/ Zamestnávanie: Príspevok na udržanie zamestnanosti a odpustenie odvodov

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 08. 05. 2020

Môžeme žiadať aj príspevok na mzdy od ÚPSVaR a aj odpustenie odvodov za zamestnávateľa? 


Čítajte viac...

Školská/Cirkevná spoločnosť: Výberové konanie na riaditeľa školy v čase mimoriadneho stavu

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Štvrtok, 23. 04. 2020
Aké má zriaďovateľ cirkevnej školy právne možnosti zrealizovať výberové konania na riaditeľov škôl, ak sú tieto zariadenia zatvorené z rozhodnutia štátu a nie je možné zvolať Radu školy. Je v tomto prípade oprávneným postupom aj dočasné poverenie fyzickej osoby riadením školy a výberové konanie realizovať až napr. o pol roka?
Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 51 52 | ďalšiaforward