itretisektor | Právo,Školská spoločnosť
 • ŠPORTOVEC vs. FEDERÁCIA

  v sekcii Športová spoločnosť nájdete odborný článok, ktorý analyzuje rozhodnutie súdu v Lausanne, ktoré zásadným spôsobom nastavilo pravidlá fungovania autonómie športu nielen na Slovensku
 • Zvýšenie príspevku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

  V sekcii Sociálna spoločnosť je dostupná legislatívna správa k zmene zákona o sociálnych službách, ktorou sa má zmeniť výška finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019
backpredošlá | 12345678910 48 49 | ďalšiaforward

Legislatíva/Školy: Zákon k úprave detských ihrísk v príprave

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 18. 09. 2019

V súčasnosti neexistuje účinný právny predpis, ktorý upravuje bezpečnosť na detských ihriskách. V Národnej rade SR sa však nachádza nový zákon, ktorý túto problematiku upravuje komplexne a jeho účinnosť sa predpokladá k 1.1.2020.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Ku kvalifikácii vychovávateľov v centre voľného času

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Pondelok, 16. 09. 2019

Môže vedenie Centra voľného času (CVČ) uznať svojmu vychovávateľovi osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania určeného pre učiteľov pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľov?

Môže mu uznať osvedčenie o prvej atestácii, ktorú vykonal v zaradení ako učiteľ/učiteľ pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľ? Je možné takto kvalifikovaného vychovávateľa dočasne poveriť riadením CVČ? 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov pre školy a školské zariadenia

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Pondelok, 16. 09. 2019

Odborný článok približuje problematiku oslobodenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity od úhrady koncesionárskych poplatkov. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Zaradenie špeciálneho pedagóga

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 04. 09. 2019

Do akej pracovnej triedy je potrebné zaradiť pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť školského špeciálneho pedagóga v základnej škole po 1.septembri 2019?


Čítajte viac...

Školy/Školská spoločnosť: Vymenovanie riaditeľa školskej jedálne do funkcie

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Pondelok, 19. 08. 2019

Ako má zriaďovateľ školského zariadenia postupovať pri voľbe riaditeľa školskej jedálne? Musí riaditeľa odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo?


Čítajte viac...

Legislatíva/ Školská spoločnosť: Zvýšenie platu pedagogickým zamestnancom

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 12. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „návrh nariadenia“). Cieľom návrhu nariadenia je zvýšiť platové tarify o 10% s účinnosťou od 1. januára 2020.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Náhrada mzdy počas letných prázdnin

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 26. 06. 2019

Má pedagóg právo na náhradu mzdy za vyšetrenie u lekára, ktoré absolvuje počas letných prázdnin? 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Rozdielna výška dotácie pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov?

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 12. 06. 2019

Obec má v zmysle platnej legislatívy povinnosť určiť vo všeobecne záväznom nariadení výšku dotácie na mzdy a prevádzku, ktorú bude poskytovať zriaďovateľom niektorých druhov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení. Môže obec výšku tejto dotácie určiť pre jednotlivé školy a školské zariadenia rozdielne? Napríklad tak, že jedna zo súkromných materských škôl bude poberať vyššiu dotáciu ako ostatné súkromné materské školy na území obce?


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 48 49 | ďalšiaforward