itretisektor | Právo,Školská spoločnosť

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Školská spoločnosť: Účasť zriaďovateľa na výberovom konaní na riaditeľa školy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 29. 03. 2019

Možno zamedziť zástupcom zriaďovateľa zúčastniť sa na výberovom konaní na pozíciu riaditeľa školy a školského zariadenia?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Príbuzenský vzťah starostu obce a riaditeľky materskej školy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 13. 03. 2019

Môže manželka starostu obce vykonávať funkciu riaditeľky materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec a nemá právnu subjektivitu? Výberového konania sa zúčastnila iba jediná uchádzačka o túto funkciu. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Dotácia na mzdy a prevádzku školy vs. zákon o registri partnerov

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Štvrtok, 07. 03. 2019

Obec poskytuje súkromnej základnej umeleckej školy dotáciu na mzdy a prevádzku, ktorá za rok 2019 presiahne sumu 100.000€. Považuje sa dotácia za „finančné prostriedky“ alebo „plnenie, ktorého predmetom sú majetkové práva“ na účely ZRPVS? Bude mať škola povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Povinne zverejňované informácie na webovej stránke školy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 06. 03. 2019

Aké informácie je povinná zverejňovať na svojej webovej stránke súkromná škola?


Čítajte viac...

Školy: Príručka pre školského knihovníka

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 20. 02. 2019

Čítajte viac...

Školy: Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 20. 02. 2019

Metodika Úradu na ochranu osobných údajov obsahuje všeobecné zásady o ochrane súkromia a údajov detí, rodičov a zákonných zástupcov a ich uplatňovania v oblasti vzdelávania.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Odmeňovanie zahraničných vs. slovenských učiteľov

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 13. 02. 2019

Odborný článok analyzuje zákonný postup pri odmeňovaní zahraničných a slovenských učiteľov. V mnohých školách sa stáva, že zahraniční učitelia dostávajú vyššiu odmenu ako slovenskí učitelia. Takýto spôsob odmeňovanie však nie je v súlade so zákonom.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Poslanecký prieskum v základnej škole?

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 13. 02. 2019

Je oprávnená časť poslancov bez vedomia obecného zastupiteľstva a poverenia vykonať tzv. poslanecký prieskum v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce? Je v takomto prípade oprávnený riaditeľ školy podávať akékoľvek informácie o chode školy?


Čítajte viac...