itretisektor | Právo,Školská spoločnosť
  • Pozor - nemožnosť prijať 2% ak O.Z. nemá zapísaných štatutárov

    odporúčame skontrolovať si zápis štatutárov alebo podať návrh na zápis štatutárov O.Z. do registra MNO, inak nebude môcť O.Z. prijímať tohtoročné 2%.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Dobrovoľné poskytnutie rekreačného príspevku

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 24. 09. 2019

Môže obec na báze dobrovoľnosti rozhodnúť, že poskytne svojím zamestnancom rekreačný príspevok? Majú na tento dobrovoľný rekreačný príspevok nárok aj zamestnanci školy s právnou subjektivitou, ktorej je obec zriaďovateľom?


Čítajte viac...

Legislatíva/Školy: Zákon k úprave detských ihrísk v príprave

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 18. 09. 2019

V súčasnosti neexistuje účinný právny predpis, ktorý upravuje bezpečnosť na detských ihriskách. V Národnej rade SR sa však nachádza nový zákon, ktorý túto problematiku upravuje komplexne a jeho účinnosť sa predpokladá k 1.1.2020.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Ku kvalifikácii vychovávateľov v centre voľného času

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Pondelok, 16. 09. 2019

Môže vedenie Centra voľného času (CVČ) uznať svojmu vychovávateľovi osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania určeného pre učiteľov pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľov?

Môže mu uznať osvedčenie o prvej atestácii, ktorú vykonal v zaradení ako učiteľ/učiteľ pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľ? Je možné takto kvalifikovaného vychovávateľa dočasne poveriť riadením CVČ? 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov pre školy a školské zariadenia

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Pondelok, 16. 09. 2019

Odborný článok približuje problematiku oslobodenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity od úhrady koncesionárskych poplatkov. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Zaradenie špeciálneho pedagóga

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 04. 09. 2019

Do akej pracovnej triedy je potrebné zaradiť pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť školského špeciálneho pedagóga v základnej škole po 1.septembri 2019?


Čítajte viac...

Školy/Školská spoločnosť: Vymenovanie riaditeľa školskej jedálne do funkcie

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Pondelok, 19. 08. 2019

Ako má zriaďovateľ školského zariadenia postupovať pri voľbe riaditeľa školskej jedálne? Musí riaditeľa odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo?


Čítajte viac...

Legislatíva/ Školská spoločnosť: Zvýšenie platu pedagogickým zamestnancom

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 12. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „návrh nariadenia“). Cieľom návrhu nariadenia je zvýšiť platové tarify o 10% s účinnosťou od 1. januára 2020.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Náhrada mzdy počas letných prázdnin

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 26. 06. 2019

Má pedagóg právo na náhradu mzdy za vyšetrenie u lekára, ktoré absolvuje počas letných prázdnin? 


Čítajte viac...