itretisektor | Právo,Školská spoločnosť
  • Kvalifikačné predpoklady na výkon opatrovateľskej služby

    O tom, či je možné na pracovnú pozíciu opatrovateľky zamestnať uchádzačku, ktorá má ukončené stredné odborné vzdelanie bez maturity v odbore masér/sanitár bez absolvovaného opatrovateľského kurzu, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Alokované pracovisko

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Sobota, 02. 10. 2010

Musí na dohode o pracovnej činnosti uvedené alokované pracovisko? Nemôže zamestnanec na dohodu pokryť činnosť na viacerých alokovaných pracoviskách?


Čítajte viac...

Činnosť školského klubu

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Sobota, 02. 10. 2010

Je legislatívne v poriadku, pokiaľ je činnosť školského klubu detí dlhšie ako do 18.00? Od kedy môže byť dieťa ráno v školskom klube, aby to nebolo v rozpore s legislatívou?


Čítajte viac...

Tok štatistických údajov

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Sobota, 02. 10. 2010
Systém financovania súkromných školských zariadení sa uskutočňuje cestou poukazovania výnosov daní z príjmov fyzických osôb prostredníctvom štátneho rozpočtu obciam, ktoré tieto finančné prostriedky následne zasielajú zriaďovateľom.

Čítajte viac...

„Nedokonalosť“ školskej legislatívy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Sobota, 02. 10. 2010
Financovanie škôl a školských zariadení, či už štátnych, cirkevných alebo súkromných, sa uskutočňuje prostredníctvom rozsiahlej, avšak nesúrodej školskej legislatívy, ktorá sa v mnohých momentoch ukazuje ako neúplná, nejasná, nedostatočná, mätúca alebo v niektorých prípadoch v praxi neuplatňovaná.

Čítajte viac...

Zriaďovateľ školy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 29. 09. 2010
Zriaďovateľom školy môže byť:
a) obec,
b) samosprávny kraj,
c) krajský školský úrad,
d) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
e) iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Čítajte viac...

Vzdelávacie preukazy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 22. 09. 2010

Do konca týždňa treba odovzdať vzdelávací poukaz.


Čítajte viac...

Financovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 17. 09. 2010

Čítajte viac...

Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 17. 09. 2010

Čítajte viac...