itretisektor | Právo,Školská spoločnosť

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Financovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 17. 09. 2010

Čítajte viac...

Školská inšpekcia

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Pondelok, 13. 09. 2010

Čítajte viac...

Pedagogickí a odborní zamestnanci

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 08. 09. 2010

Čítajte viac...

Nepedagogický zamestnanec

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 08. 09. 2010

Čítajte viac...

Zriaďovateľ

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 07. 09. 2010

Čítajte viac...

Škola/Školské zariadenie

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 07. 09. 2010

Čítajte viac...

Zamestnanec

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 07. 09. 2010

Čítajte viac...

Rodič/Žiak

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 07. 09. 2010

Čítajte viac...