itretisektor | Právo,Školská spoločnosť

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Financovanie havarijných situácií

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Financovanie rozvojových projektov

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Vzdelávacie poukazy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Financovanie maturít a záverečných skúšok

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Dohodovacie konanie

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Správa o hospodárení

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...