itretisektor | Právo,Školská spoločnosť

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Štatistika - školská spol.

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 03. 08. 2010

Čítajte viac...

Nový pracovný poriadok pedagogických a ostatných zamestnancov škôl

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 20. 07. 2010

Od 15. júna 2010 platí pre školy, školské zariadenia a zriaďovateľov nový pracovný poriadok.


Čítajte viac...

Riaditeľ

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Normatívne financovanie

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Financovanie cirkevných škôl

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Financovanie súkromných škôl

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Financovanie štátnych ŠZ, špeciálnych MŠ a ŠZ

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Financovanie špecifík (dopravné, asistenti učiteľa)

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...