itretisektor | Právo,Školská spoločnosť

Ministerstvo školstva SR

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 07. 09. 2010

Čítajte viac...

Dôležité

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 07. 09. 2010

Čítajte viac...

Riaditeľ - škola

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 03. 09. 2010

Čítajte viac...

Novela školského zákona

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Štvrtok, 02. 09. 2010

Dňa 2.9.2010 bol na rokovanie vlády SR zaslaný návrh novely školského zákona. Návrh je spracovaný na základe krátkodobých priorít Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014 Občianska zodpovednosť a spolupráca.


Čítajte viac...

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Pondelok, 30. 08. 2010

Do medzirezortného pripomienkového konania bol dňa 12.8.2010 predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Materiál do legislatívneho procesu predložilo Ministerstvo školstva SR na základe úlohy č. 8 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010.


Čítajte viac...

Zaradenie školy do siete škôl

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 27. 08. 2010

Čítajte viac...

Podnikateľská činnosť - školská spoločnosť

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 11. 08. 2010

Čítajte viac...

Súkromný zriaďovateľ - ŠS

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 11. 08. 2010

Čítajte viac...