itretisektor | Právo,Školská spoločnosť

Financovanie cirkevných škôl

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Financovanie súkromných škôl

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Financovanie štátnych ŠZ, špeciálnych MŠ a ŠZ

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Financovanie špecifík (dopravné, asistenti učiteľa)

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Financovanie havarijných situácií

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Financovanie rozvojových projektov

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...