itretisektor | Právo,Aktuality
 • ***Zdravotný preukaz pre opatrovateľky***

  Je opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb, ktorá manipuluje s potravinami, povinná mať zdravotný preukaz?
 • ***Výpočet dovolenky zamestnanca***

  Akým spôsobom sa vypočíta dovolenka zamestnancovi s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom?
 • ***Uznanie osvedčenia učiteľa***

  V prípadovej štúdii sa dozviete, či je možné uznať osvedčenie nadobudnuté prostredníctvom overenia profesijných kompetencií.
 • ***Záchranná činnosť na lyžiarskej trati***

  Môže dobrovoľník vykonávať záchrannú činnosť na lyžiarskej trati?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.
backpredošlá | 12345678910 130 131 | ďalšiaforward

Dobrovoľníctvo: Záchranná činnosť dobrovoľníka na lyžiarskych tratiach

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 15. 11. 2017

Som členom dobrovoľnej horskej záchrannej služby a mám záujem vykonávať záchrannú činnosť na lyžiarskej trati. Za akých podmienok by mohol tieto činnosti vykonávať dobrovoľník? 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Uznanie osvedčenia na účely kreditového príplatku

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 15. 11. 2017

Pedagogický zamestnanec nám predložil za účelom uznania kreditového príplatku osvedčenie na základe overenia profesijných kompetencií, ktoré mal vydané tohto roku. Máme takto získané osvedčenie zamestnancovi uznať? 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 15. 11. 2017

V odbornom článku sa venujeme problematike výpočtu dovolenky v prípadoch, kedy má zamestnanec nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Záujmový útvar vedený iným ako pedagogickým zamestnancom?

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 08. 11. 2017

Je možné, aby záujmový útvar v mimovyučovacom čase v priestoroch školy viedol aj niekto iný ako pedagogický zamestnanec školy? Kto zodpovedá za škodu alebo úraz, ktorý vznikne počas činnosti tohto krúžku?


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: K zápisu do registra právnických osôb v športe

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 08. 11. 2017

Sme športové záujmové združenie právnických osôb, ktorému z pohľadu zákona o športe (§ 81 ods. 1) vznikla povinnosť byť zapísaný do registra právnických v športe. Ako sa tam zapíšeme?


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Povinnosť zriadiť kontrolóra pri čerpaní dotácie od obce

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 08. 11. 2017

Od mesta sme obdržali dotáciu v sume 60.000 eur. Má to nejaký vplyv na povinnosť mať zriadeného kontrolóra v športe v zmysle § 10 ods. 1 Zákona o športe? Ak áno, ako si ho zriadime v rámci nášho vnútorného aparátu, kde máme prezidenta a prezídium?


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť/ Združenia: Prevádzkovanie detských jaslí občianskym združením?

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 02. 11. 2017

Môžeme prevádzkovať detské jasle za poplatok ako občianske združenie, ak by takáto činnosť bola cca 90% z celkovej našej činnosti? Ktorým rodičom je možné službu detských jaslí poskytovať? 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Čerpanie dovolenky v hodinách

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 02. 11. 2017

Je možné čerpanie dovolenky zamestnancom v hodinách?


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 130 131 | ďalšiaforward