itretisektor | Právo,Aktuality
  • Združenia, org. jednotky združení a organizácie s medzin. prvkom, splňte si zákonné povinnosti včas

    potrebné právne vzory na základe Zákona o registri MVO nájdete v ekniznica.itretisektor.sk
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  •  
    31.03. - 31.03.2019
    Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov
backpredošlá | 12345678910 144 145 | ďalšiaforward

Školská spoločnosť: Odmeňovanie zahraničných vs. slovenských učiteľov

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 13. 02. 2019

Odborný článok analyzuje zákonný postup pri odmeňovaní zahraničných a slovenských učiteľov. V mnohých školách sa stáva, že zahraniční učitelia dostávajú vyššiu odmenu ako slovenskí učitelia. Takýto spôsob odmeňovanie však nie je v súlade so zákonom.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Poslanecký prieskum v základnej škole?

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 13. 02. 2019

Je oprávnená časť poslancov bez vedomia obecného zastupiteľstva a poverenia vykonať tzv. poslanecký prieskum v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce? Je v takomto prípade oprávnený riaditeľ školy podávať akékoľvek informácie o chode školy?


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Nový zákon o hazardných hrách s dopadom na neziskový sektor

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 12. 02. 2019

Dňa 01. marca 2019 vstúpi do účinnosti nový zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, ktorý v plnom rozsahu nahradí doterajší zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení platnom do 28.02.2019. Z dôvodu rozsiahlosti Nového zákona o hazardných hrách, vyberáme pre neziskový sektor najpodstatnejšie novinky.


Čítajte viac...

Zamestnávanie: K termínu poskytnutia stravných lístkov zamestnancom

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 05. 02. 2019

Je možné zamestnancom poskytnúť stravné lístky až po odpracovaní mesiaca alebo je potrebné ich dávať na mesiac dopredu?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Dodržanie počtu „nezamestnancov“ školy v rade školy

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 01. 02. 2019

Zriaďovateľ delegoval do rady školy vedúcu školskej jedálne, ktorá je zároveň poslankyňa zastupiteľstva. Nedochádza týmto k prekročeniu počtu nepedagogických pracovníkov v rade školy?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Výberové konanie riaditeľa a jeho špecifické situácie

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 30. 01. 2019
V odbornom článku je podrobne zanalyzovaný postup pri vymenovaní riaditeľa školy a realizácia výberového konania na funkciu riaditeľa školy.
Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 23. 01. 2019

Od 1. novembra 2018 je účinný zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zavádza novú povinnosť pre združenia majetku, a to vykonať identifikáciu darcu a identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej združenie majetku poskytlo finančné prostriedky. Viac k uvedenej téme nájdete v odbornom článku.


Čítajte viac...

Verejné obstarávanie: Novela Zákona o verejnom obstarávaní

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 23. 01. 2019
Od 01. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Z dôvodu rozsiahlej úpravy vyberáme najpodstatnejšie zmeny, ktoré prináša so sebou táto novela zákona o verejnom obstarávaní. 
Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 144 145 | ďalšiaforward