itretisektor | Právo,Aktuality
 • ***Povinná aktivácia elektronických schránok***

  Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb nezapísaných do obchodného registra sa posúva na 1. 2. 2019.
 • ***Zverejnený zoznam prijímateľov 2 %***

  Notárska komora Slovenskej republiky dňa 15. 1. 2018 odovzdala zoznam prijímateľov Finančnej správe Slovenskej republiky a zároveň ho publikovala aj na svojej internetovej stránke.
 • ***Zodpovednosť školy pri zranení žiaka ***

  Pripravili sme odborný článok, ktorý obsahuje prehľad povinností školy alebo školského zariadenia, pokiaľ dôjde k úrazu žiaka.
 • ***Určenie práce nadčas***

  V zverejnenej prípadovej štúdii sme sa venovali výpočtu práce nadčas učiteľa umeleckej školy.
 • *** Aktualizované vzory tlačív ***

  Prinášame aktualizované vzory tlačív potrebné na poukázanie 2 % z dane v roku 2018.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 20. 09. 2010

Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky bol predložený poslanecký návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...

Novela zákona o sociálnych službách

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 09. 09. 2010

Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách má zabezpečiť právo klienta na výber a dostupnosť sociálnej služby a zosúladiť zákon s Nálezom Ústavného súdu SR.


Čítajte viac...

MŠVVaŠ SR navrhuje zrušiť Uznesenie vlády č.509/2009 k financovaniu Národného futbalového štadióna

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 02. 09. 2010

Dňa 2.9.2010 MŠVVaŠ SR zverejnilo v rámci začatia medzirezortného pripomienkového konania odôvodňujúci materiál k svojmu návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 509 z 8. júla 2009 o financovaní Národného futbalového štadióna.


Čítajte viac...

Novela školského zákona

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 02. 09. 2010

Dňa 2.9.2010 bol na rokovanie vlády SR zaslaný návrh novely školského zákona. Návrh je spracovaný na základe krátkodobých priorít Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014 Občianska zodpovednosť a spolupráca.


Čítajte viac...

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 30. 08. 2010

Do medzirezortného pripomienkového konania bol dňa 12.8.2010 predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Materiál do legislatívneho procesu predložilo Ministerstvo školstva SR na základe úlohy č. 8 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010.


Čítajte viac...

Pripravuje sa novela zákona o športe

itretisektor > Právo,Aktuality
Nedeľa, 29. 08. 2010

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa až do 6.9.2010 nachádza novela zákona č. 300/2008 o organizácii a podpore športu, ktorá by mala zmeniť spôsob poskytovania dotácií orgánmi štátnej správy v prospech športu.  


Čítajte viac...

Tvorba nových politík EÚ v oblasti športu

itretisektor > Právo,Aktuality
Nedeľa, 29. 08. 2010

Po Bielej knihe o športe prijatej v roku 2007 prišlo k 1.decembru 2009 k ďalšiemu historickému míľniku. Vplyvom prijatia tzv. Lisabonskej zmluvy získala EÚ prvý krát v histórií priamu, špecifickú kompetenciu v oblasti športu.Vypracovávanie návrhov komplexných politík EÚ v oblasti športu bude ďalším krokom.   


Čítajte viac...

Minister kultúry a cestovného ruchu nenavrhol konkrétny model financovania cirkví

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 24. 08. 2010

V utorok 17. augusta 2010 rakúska katolícka tlačová agentúra písala o návrhoch na zmenu financovania cirkví na Slovensku. Uviedla, že SaS diskutuje o modeli, podľa ktorého by veriaci mali odvádzať okrem 18 % dane z príjmov 1 % pre cirkvi a náboženské spoločnosti. Minister kultúry a cestovného ruchu podľa rakúskej katolíckej tlačovej agentúry hovoril aj o alternatíve možného oddelenia cirkvi od štátu.


Čítajte viac...