itretisektor | Právo,Aktuality
  • Združenia, org. jednotky združení a organizácie s medzin. prvkom, splňte si zákonné povinnosti včas

    potrebné právne vzory na základe Zákona o registri MVO nájdete v ekniznica.itretisektor.sk
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  •  
    31.03. - 31.03.2019
    Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Sociálna spoločnosť: Seniori v slovenskej legislatíve

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 26. 01. 2011

Pojem staršia osoba/senior sa v sociálnej oblasti nepoužíva prakticky v žiadnej právnej úprave. Právne postavenie seniorov je obsahom viacerých právnych predpisov. Roztrieštenosť právnej úpravy tak môže mať za následok nedostatočnú ochranu starších ľudí na Slovensku.


Čítajte viac...

Odmeňovanie pedagogického zamestnanca v súkromnej materskej škole

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 21. 01. 2011

Aké sú mzdové nároky pedagogického zamestnanca v súkromnej materskej škole?


Čítajte viac...

Občianske združenia

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 21. 01. 2011

Spolky v našom právnom poriadku predstavujú najstaršiu právnu formu, ktorá sa historicky vyvíjala na našom území. Aj keď po roku 1990 nedošlo k prevzatiu ich názvu dominantného ešte za pôsobenia prvej republiky, terajšie občianske združenia plne nadviazali na tradíciu združovania sa osôb a sú najrozšírenejšou právnou formou pôsobiacou v neziskovom sektore. V rámci samotnej legislatívy sa do popredia dostáva otázka vytvorenia centrálneho registra združení, ktorý by znamenal významný posun v právnom postavení občianskych združení ako právnických osôb. Centrálny portál pre neziskový sektor Vám prináša všetky informácie, ktoré súvisia s právnou formou spolkov a ktoré unikátnym spôsobom približujú všetky právne vzťahy, v ktorých spolky ako právnické osoby vystupujú samostatne vo vlastnom mene.


Čítajte viac...

Organizačné jednotky občianskych združení

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 19. 01. 2011

Odborná diskusia vzniku organizačných jednotiek občianskych združení, ktoré by mali mať postavenie samostatných právnických osôb nie je jednoznačná, tak sa súčasná prax opiera o jedno zo starších rozhodnutí Najvyššieho súdu. Čítajte viac...

Zisk z nadačného imania nadácie

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 19. 01. 2011
Imanie tvorené zo zisku sa teda do registra nadácií , ktoré vedie Ministerstvo vnútra nezapisuje.
Čítajte viac...

Súdna ochrana člena občianskeho združenia - časť III.

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 19. 01. 2011

Prinášame Vám tretiu časť odborného článok týkajúceho sa súdnej ochrany člena občianskeho združenia.


Čítajte viac...

Súdna ochrana člena občianskeho združenia - časť II.

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 17. 01. 2011
Prinášame Vám druhú časť odborného článok týkajúceho sa súdnej ochrany člena občianskeho združenia.
Čítajte viac...

Súdna ochrana člena občianskeho združenia - časť I.

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 14. 01. 2011

„Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach.“


Čítajte viac...