itretisektor | Právo,Aktuality

Národné priority rozvoja sociálnych služieb do roku 2013

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 08. 11. 2010

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú vypracované MPSVaR SR v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ako nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych služieb a taktiež sú systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR v tejto oblasti.Čítajte viac...

Priority vlády pre oblasť školskej legislatívy

itretisektor > Právo,Aktuality
Nedeľa, 07. 11. 2010

Školská spoločnosť: Prinášame programové tézy vlády pre oblasť školskej legislatívy, ktoré sú dôležitou súčasťou pre určovanie návrhov zmien v postavení neštátnych škôl. Naďalej sledujeme diskusiu o zmenách v školskej legislatíve. 


Čítajte viac...

Financie poskytnuté nadáciám na správu majetku

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 04. 11. 2010

Peňažné prostriedky darované nadácii treťou osobou (hoci aj podmienene – na použitie na správu nadácie) spadajú pod tzv. ostatný majetok nadácie podľa § 3 ods. 4 zákona o nadáciách.


Čítajte viac...

Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010-2014 pre oblasť cirkví a náboženských spoločností

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 04. 11. 2010

Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR zverejnilo dňa 4.11.2010 Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010-2014, ktorého súčasťou je aj oblasť cirkví a náboženských spoločností.Čítajte viac...

Pripravujú sa zmeny v legislatíve súkromných škôl

itretisektor > Právo,Aktuality
Nedeľa, 31. 10. 2010

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení iniciovala národnú odbornú diskusiu o zmenách v legislatíve súkromného školstva.


Čítajte viac...

Neziskové organizácie nebudú žiadateľom o dotáciu na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 29. 10. 2010

S účinnosťou od 1.1.2011 bude do slovenskej legislatívy zavedený inštitút sociálneho bývania.


Čítajte viac...

Reportáž z prednášky Joana Laportu, exprezidenta Fc Barcelona

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 28. 10. 2010

JOAN LAPORTA – „FC BARCELONA je viac než len klub“


Čítajte viac...

Budú môcť školy a školské zariadenia nadobudnúť do nájmu majetok od štátu za nižšie než trhové ceny?

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 28. 10. 2010

Novela zákona o správe majetku štátu dáva školám a školským zariadeniam v nadväznosti na možnosť získania do prenájmu majetok štátu za nižšie než trhové ceny za splnenia určitých podmienok zelenú.


Čítajte viac...