itretisektor | Právo,Aktuality
 • ***Open data***

  prečítajte si odborný článok, ktorý vysvetľuje ako je možné využívať open data v novom režime GDPR
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Občianske združenia môžu byť žiadateľmi dotácií podľa navrhovaného zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva a výstavby SR

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 25. 10. 2010

Podľa návrhu zákona o dotáciách v pôsobnosti MHV SR žiadateľmi dotácií môžu byť aj občianske združenia a právnické osoby v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.


Čítajte viac...

Vláda SR schválila poskytnutie dotáciu pre obce a VÚC

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 25. 10. 2010
Môžu sa súkromné školy a školské zariadenia tešiť?

Čítajte viac...

Zoznam zmien v mechanizme 2% dane od 01.01.2010

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 22. 10. 2010

Z dôvodu veľkého množstva otázok ohľadom inštitútu 2% dane prinášame prehľad zmien v mechanizme 2% od 1.1.2010. 


Čítajte viac...

Experti Športovej spoločnosti na prednáške Joana Laportu, bývalého šéfa FC Barcelona

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 21. 10. 2010

Zástupcovia Športovej spoločnosti sa zúčastnia oficiálnej prednášky bývalého šéfa futbalového klubu FC BARCELONA Joana Laportu. 


Čítajte viac...

Športové stávky

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 21. 10. 2010

Aj športové stávky predstavujú športovo-právnu tému. Okrem niekoľkých rozsudkov týkajúcich sa otázky prípustnosti lotérií a športových stávok, sa Súdny dvor Európskej únie zaoberal aj otázkou, či národné obmedzenia členských štátov ES pre osoby z iných členských štátov ponúkajúcich stávky, nepredstavujú porušenie slobody voľného pohybu služieb.


Čítajte viac...

Novela zákona o verejnom obstarávaní

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 19. 10. 2010

Dňa 16.9.2010 bol na rokovanie vlády SR odoslaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.


Čítajte viac...

Novela Zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 19. 10. 2010
Odpoveď Ministerstva školstva na otázku Tlačovej agentúry neziskového sektora

Čítajte viac...

Poskytovanie dotácií fyzickým a právnickým osobám v oblasti regionálneho školstva

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 15. 10. 2010
Návrh Ministerstvo školstva SR o poskytovaní dotácií.

Čítajte viac...