itretisektor | Právo,Aktuality

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 30. 08. 2010

Do medzirezortného pripomienkového konania bol dňa 12.8.2010 predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Materiál do legislatívneho procesu predložilo Ministerstvo školstva SR na základe úlohy č. 8 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010.


Čítajte viac...

Pripravuje sa novela zákona o športe

itretisektor > Právo,Aktuality
Nedeľa, 29. 08. 2010

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa až do 6.9.2010 nachádza novela zákona č. 300/2008 o organizácii a podpore športu, ktorá by mala zmeniť spôsob poskytovania dotácií orgánmi štátnej správy v prospech športu.  


Čítajte viac...

Tvorba nových politík EÚ v oblasti športu

itretisektor > Právo,Aktuality
Nedeľa, 29. 08. 2010

Po Bielej knihe o športe prijatej v roku 2007 prišlo k 1.decembru 2009 k ďalšiemu historickému míľniku. Vplyvom prijatia tzv. Lisabonskej zmluvy získala EÚ prvý krát v histórií priamu, špecifickú kompetenciu v oblasti športu.Vypracovávanie návrhov komplexných politík EÚ v oblasti športu bude ďalším krokom.   


Čítajte viac...

Minister kultúry a cestovného ruchu nenavrhol konkrétny model financovania cirkví

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 24. 08. 2010

V utorok 17. augusta 2010 rakúska katolícka tlačová agentúra písala o návrhoch na zmenu financovania cirkví na Slovensku. Uviedla, že SaS diskutuje o modeli, podľa ktorého by veriaci mali odvádzať okrem 18 % dane z príjmov 1 % pre cirkvi a náboženské spoločnosti. Minister kultúry a cestovného ruchu podľa rakúskej katolíckej tlačovej agentúry hovoril aj o alternatíve možného oddelenia cirkvi od štátu.


Čítajte viac...

Doplatky za lieky budú mať svoj strop

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 23. 08. 2010

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Čítajte viac...

Programové vyhlásenie vlády SR pre oblasť športu

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 12. 08. 2010

Sprístupňujeme celé znenie Programového vyhlásenia vlády v predmetnej oblasti, v ktorom sú tučným písmom zvýraznené pasáže týkajúce sa športu.


Čítajte viac...

Nový pracovný poriadok pedagogických a ostatných zamestnancov škôl

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 20. 07. 2010

Od 15. júna 2010 platí pre školy, školské zariadenia a zriaďovateľov nový pracovný poriadok.


Čítajte viac...

Programové tézy novej vlády v oblasti športu

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 19. 07. 2010

Novoustanovená vláda predstavila pred krátkym časom 6 programových téz, ktoré stručne odzrkadľujú plány budúcej vlády v oblasti športu.


Čítajte viac...