itretisektor | Právo,Aktuality
 • ***Zápis na 2% dane na rok 2019***

  *** Od 1. 9. 2018 sa začína zápis prijímateľov 2 % z dane na rok 2019 do Notárskeho centrálneho registra !***
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Od 01.01. 2011 zmena v mechanizme 2% dane

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 15. 11. 2010
Najdôležitejšia zmena daňovej asignácie sa týka postupného znižovania poukazovania podielu zaplatenej dane z 2 % na pol percenta, ktorá má účinnosť až od 1. januára 2011
Čítajte viac...

Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z.

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 12. 11. 2010
Návrh nariadenia vlády v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Čítajte viac...

Účtovné postupy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 11. 11. 2010

MF SR predložilo Návrh Opatrenia MF/24975/2010-74. Pripravený návrh zrušuje opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92.Čítajte viac...

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport po 1.krát v svojej histórií zriadil samostatnú Komisiu pre šport.

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 11. 11. 2010

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport po 1.krát v svojej histórií zriadil samostatnú Komisiu pre šport. Komisiu bude viesť bývalý splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Dušan Galis. 


Čítajte viac...

APSSvSR dopĺňa znenie tzv. malej novely zákona o sociálnych službách

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 11. 11. 2010

APSSvSR dopĺňa znenie návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.


Čítajte viac...

Národné priority rozvoja sociálnych služieb do roku 2013

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 08. 11. 2010

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú vypracované MPSVaR SR v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ako nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych služieb a taktiež sú systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR v tejto oblasti.Čítajte viac...

Priority vlády pre oblasť školskej legislatívy

itretisektor > Právo,Aktuality
Nedeľa, 07. 11. 2010

Školská spoločnosť: Prinášame programové tézy vlády pre oblasť školskej legislatívy, ktoré sú dôležitou súčasťou pre určovanie návrhov zmien v postavení neštátnych škôl. Naďalej sledujeme diskusiu o zmenách v školskej legislatíve. 


Čítajte viac...

Financie poskytnuté nadáciám na správu majetku

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 04. 11. 2010

Peňažné prostriedky darované nadácii treťou osobou (hoci aj podmienene – na použitie na správu nadácie) spadajú pod tzv. ostatný majetok nadácie podľa § 3 ods. 4 zákona o nadáciách.


Čítajte viac...