itretisektor | Právo,Aktuality

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • do registra MNO 
  01.05. - 30.06.2019
  Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%

Súdna ochrana člena občianskeho združenia - časť II.

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 17. 01. 2011
Prinášame Vám druhú časť odborného článok týkajúceho sa súdnej ochrany člena občianskeho združenia.
Čítajte viac...

Súdna ochrana člena občianskeho združenia - časť I.

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 14. 01. 2011

„Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach.“


Čítajte viac...

Neziskové organizácie a povinné zverejňovanie zmlúv týkajúcich sa 2%

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 13. 01. 2011
Neziskové organizácie sú povinné takúto zmluvu zverejniť, ak tak osobitný zákon ustanoví . . . 
Čítajte viac...

Nové podmienky ohľadom peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

itretisektor > Právo,Aktuality
Nedeľa, 09. 01. 2011
Navrhovanou zmenou zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa po dvojročnej aplikácii reaguje na rôzne interpretácie vybraných ustanovení zákona príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Čítajte viac...

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 07. 01. 2011

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 schválený uznesením vlády SR č. 766/2007.


Čítajte viac...

Obchodné spoločnosti založené neziskovými organizáciami

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 07. 01. 2011
Ak je nezisková organizácia zakladateľom obchodnej spoločnosti, vyplýva pre tieto obchodné spoločnosti zo zákona o ochrane vkladov oznamovacia povinnosť.
Čítajte viac...

Múzeum a galéria v neziskovom sektore

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 04. 01. 2011

Zákon o múzeách a galériách umožňuje, aby aj neziskové organizácie mohli priamo zakladať múzeá a galérie.


Čítajte viac...

Školské a špeciálne knižnice založia aj neziskové organizácie

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 03. 01. 2011

Neziskové organizácie vrátane škôl a školských zariadení môžu byť zakladateľmi školských knižníc a špeciálnych knižníc.


Čítajte viac...