itretisektor | Právo,Aktuality
 • ***Charitatívna lotéria***

  Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie na svojom zasadnutí 4. decembra 2018 schválila návrh krokov pre rozbeh unikátneho projektu – charitatívnej lotérie.
 • ***LOTKA***

  Rozhovor s riaditeľom záujmového združenia LOTKA SLOVENSKO pánom Filipom Vagačom prinesieme už tento týždeň.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Schválené rozšírenie kontrolných mechanizmov 2% z dani

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 03. 12. 2010

Dňa 1.12.2010 bola schválená novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2011. S účinnosťou od 1. januára 2011 sa výška poukázaného podielu zaplatenej dane daňovníkom, ktorý je právnickou osobou odvíja od poskytnutia finančného daru na verejnoprospešné účely. Z dôvodu, že ide o prostriedky štátneho rozpočtu, Novela zákona zakotvuje kontrolu alebo miestne zisťovanie podľa ustanovení zákona o správe daní a poplatkov.Čítajte viac...

Malá novela školského zákona vytvára priestor pre zjemnenie tvrdých podmienok vzťahujúcich sa na osemročné gymnáziá

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 02. 12. 2010

Návrh školského zákona, ktorý je posunutý do tretieho čítania predlžuje postupné znižovanie počtov žiakov v osemročných gymnáziách za účelom odkladu platnosti v minulosti zavedeného opatrenia a vytvorenia priestoru na vyriešenie praktických problémov.


Čítajte viac...

Návrh novely Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 02. 12. 2010

Stanovisko ASŠŠZS k návrhu novely NV 668/2004, Z.z. zo dňa 29. 11. 2010, predloženej Ministerstvom financií SR


Čítajte viac...

Novela zákona o športe bola prerokovaná výbormi NR SR

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 01. 12. 2010

V týchto dňoch bola vo výboroch NR SR prerokovaná novela zákona č. 300/2008 o organizácii a podpore športu, ktorá by mala zmeniť spôsob poskytovania dotácií organmi štátnej správy v prospech športu.


Čítajte viac...

Garancie 88 % z výšky dotácie na žiaka aj pre súkromné školské zariadenia?

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 30. 11. 2010
Parlamentný výbor pre vzdelávanie, výskum, mládež a šport prerokuje dnes pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.Podľa Asociácie súkromných škôl však návrh vytvára aj  nespravodlivý a nerovnocenný dvojitý režim prístupu k verejným financiám pre cirkevné a súkromné centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti.

Čítajte viac...

Vnútorné pokyny pre organizačné jednotky občianskeho združenia

itretisektor > Právo,Aktuality
Nedeľa, 28. 11. 2010
Zriaďovateľ organizačných jednotiek občianskeho združenia, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu, môže vnútorným predpisom spracovať jednotný metodický pokyn k nakladaniu s majetkom a metódam oceňovania a odpisovania majetku, ktorý bude uplatňovaný u všetkých zriadených organizačných jednotkách.

Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Vznik právnej subjektivity škôl

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 26. 11. 2010
Mnohé školy majú záujem získať právnu subjektivitu, aby mohli v právnych vzťahoch vystupovať vo svojom mene. Čo pojem právna subjektivita znamená a aký proces predchádza jej získaniu v prípade súkromných materských škôl? Čítajte viac....

Čítajte viac...

Komora ako nezisková právnická osoba

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 25. 11. 2010
Definícia komory by nielenže vylúčila mnohé v súčasnosti existujúce „komory", ale by aj koncepčne generovala vznik nových komôr. Okrem definície komory by však všeobecná zákonná úprava komôr mala obsahovať aj základné zásady fungovania činnosti komôr, čo by prinieslo jednotnosť a kompatibilnosť do nášho právneho poriadku.
Čítajte viac...