itretisektor | Právo,Aktuality

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
    01.09. - 15.12.2018
    Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
  •  
    31.03. - 31.03.2019
    Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Analýza rozhodnutí Ústavného súdu SR

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 08. 10. 2010
Závery 1.SNSC po analýze rozhodnutí Ústavného súdu SR vo veciach subjektov tretieho sektora.

Čítajte viac...

Potenciálna revolúcia v prestupovom systéme vo futbale

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 05. 10. 2010

Krátka analýza súdneho rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v prípade Olympique Lyonnais proti Olivier Bernard a Newcastle United (C-325/08).


Čítajte viac...

Novela zákona o neziskových organizáciách a jej ústavnosť z pohľadu poslancov NRSR

itretisektor > Právo,Aktuality
Sobota, 02. 10. 2010

Ústavný súd Slovenskej republiky bude na základe podnetu poslancov NRSR posudzovať (ne)súlad novely zákona o neziskových organizácicáh a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti s Ústavou Slovenskej republiky.


Čítajte viac...

Stanovisko Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike k „veľkej“ novele zákona o sociálnych službách

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 28. 09. 2010

V zmysle záverov rokovania pracovnej skupiny z 11.8.2010 k príprave novely zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike predložila dňa 19.8.2010 svoje stanovisko.Čítajte viac...

Veľká novela zákona o sociálnych službách

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 27. 09. 2010

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý bol predložený ako iniciatívny návrh MPSVR SR mimo plánu legislatívnych úloh vlády, odoslaný na rokovanie NR SR dňa 18.12.2009, nestráca ani v dnešných dňoch na aktuálnosti.


Čítajte viac...

Novela zákona o športe v NR SR

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 24. 09. 2010

Na rokovanie NR SR bola v týchto dňoch odoslaná novela zákona č. 300/2008 o organizácii a podpore športu, ktorá by mala zmeniť spôsob poskytovania dotácií organmi štátnej správy v prospech športu.


Čítajte viac...

Vzdelávacie preukazy

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 22. 09. 2010

Do konca týždňa treba odovzdať vzdelávací poukaz.


Čítajte viac...

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 20. 09. 2010

Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky bol predložený poslanecký návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...