itretisektor | Právo,Aktuality

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna 
  30.06. - 30.06.2018
  Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy
 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane

Zmena názvu Ministerstva školstva SR

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 02. 07. 2010
Od štvrtka 1. júla 2010 sa mení názov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Čítajte viac...

Programové tézy zo sociálnej oblasti

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 29. 06. 2010

Budúca vládna koalícia minulý týždeň predstavila programové tézy, ktoré odzrkadľujú plány budúcej vlády v sociálnej oblasti.


Čítajte viac...

Programové tézy z oblasti medicíny

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 29. 06. 2010

Budúca vládna koalícia minulý týždeň predstavila programové tézy, ktoré odzrkadľujú plány budúcej vlády v oblasti medicíny.


Čítajte viac...

Programové tézy z oblasti kultúry

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 29. 06. 2010

Budúca vládna koalícia minulý týždeň predstavila programové tézy, ktoré odzrkadľujú plány budúcej vlády v oblasti kultúry.


Čítajte viac...

Programové tézy z oblasti školstva

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 29. 06. 2010

Budúca vládna koalícia minulý týždeň predstavila programové tézy, ktoré odzrkadľujú plány budúcej vlády v oblasti školstva.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť 30.3.2010: Rozdeľovanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 30. 03. 2010

Ministerstvo školstva SR navrhuje nasledovné úpravy


Čítajte viac...

Školská spoločnosť

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 11. 11. 2009

Školská spoločnosť zahájila svoju činnosť


Čítajte viac...