itretisektor | Právo,Aktuality

Účtovné postupy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 11. 11. 2010

MF SR predložilo Návrh Opatrenia MF/24975/2010-74. Pripravený návrh zrušuje opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92.Čítajte viac...

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport po 1.krát v svojej histórií zriadil samostatnú Komisiu pre šport.

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 11. 11. 2010

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport po 1.krát v svojej histórií zriadil samostatnú Komisiu pre šport. Komisiu bude viesť bývalý splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Dušan Galis. 


Čítajte viac...

APSSvSR dopĺňa znenie tzv. malej novely zákona o sociálnych službách

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 11. 11. 2010

APSSvSR dopĺňa znenie návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.


Čítajte viac...

Národné priority rozvoja sociálnych služieb do roku 2013

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 08. 11. 2010

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú vypracované MPSVaR SR v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ako nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych služieb a taktiež sú systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR v tejto oblasti.Čítajte viac...

Priority vlády pre oblasť školskej legislatívy

itretisektor > Právo,Aktuality
Nedeľa, 07. 11. 2010

Školská spoločnosť: Prinášame programové tézy vlády pre oblasť školskej legislatívy, ktoré sú dôležitou súčasťou pre určovanie návrhov zmien v postavení neštátnych škôl. Naďalej sledujeme diskusiu o zmenách v školskej legislatíve. 


Čítajte viac...

Financie poskytnuté nadáciám na správu majetku

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 04. 11. 2010

Peňažné prostriedky darované nadácii treťou osobou (hoci aj podmienene – na použitie na správu nadácie) spadajú pod tzv. ostatný majetok nadácie podľa § 3 ods. 4 zákona o nadáciách.


Čítajte viac...

Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010-2014 pre oblasť cirkví a náboženských spoločností

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 04. 11. 2010

Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR zverejnilo dňa 4.11.2010 Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010-2014, ktorého súčasťou je aj oblasť cirkví a náboženských spoločností.Čítajte viac...

Pripravujú sa zmeny v legislatíve súkromných škôl

itretisektor > Právo,Aktuality
Nedeľa, 31. 10. 2010

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení iniciovala národnú odbornú diskusiu o zmenách v legislatíve súkromného školstva.


Čítajte viac...