itretisektor | Právo,Aktuality
 • ***Charitatívna lotéria***

  Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie na svojom zasadnutí 4. decembra 2018 schválila návrh krokov pre rozbeh unikátneho projektu – charitatívnej lotérie.
 • ***LOTKA***

  Rozhovor s riaditeľom záujmového združenia LOTKA SLOVENSKO pánom Filipom Vagačom prinesieme už tento týždeň.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Školská spoločnosť: Odchod žiakov mimo školy cez prestávku

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 03. 10. 2018

Je 30 minútová prestávka medzi dopoludňajším a odpoludňajším vyučovaním na strednej škole súčasťou vyučovania? Ak žiak počas tejto prestávky opustí školu, kto zaň nesie zodpovednosť?


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť/Sociálne podniky: Podpora sociálnych podnikov zo strany obcí

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 03. 10. 2018

Pre rozvoj sociálnej ekonomiky je podstatné prepojenie verejného sektora, súkromného sektora a mimovládnych organizácií. Pre dosiahnutie pozitívneho sociálneho výsledku musia všetky tieto subjekty spolupracovať a podporovať sa.


Čítajte viac...

Charitatívna reklama: Použitie príjmov z charitatívnej reklamy na úhradu mzdy

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 02. 10. 2018

Právny stav k 21.9.2018

Otázka:

 Je možné použiť príjmy z charitatívnej reklamy na uhradenie miezd organizácie (TPP, dohody)?


Čítajte viac...

Sociálne služby: Nemajetnosť klienta a doplatok za domov sociálnych služieb

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 26. 09. 2018
Kto platí úhradu za sociálnu službu poskytovanú osobe s nepriaznivým zdravotným stavom alebo osobe v dôchodkovom veku, ak táto osoba nemá dostatočný príjem na úhradu tejto služby?

Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Trestnoprávna zodpovednosť športovca pri spôsobení športového úrazu

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 19. 09. 2018

Trestnoprávna zodpovednosť športovcov za športové úrazy je doposiaľ otvorenou a často diskutovanou témou. Všeobecne platí, že pri športovej činnosti je riziko výskytu úrazov športovca o čosi vyššie ako v bežnom živote. Každý šport má svoje osobitné pravidlá, pričom môžeme konštatovať, že určité zásahy do telesnej integrity počas zápasov či iných športových činností sú aj zo strany rozhodcov aj zo strany verejnosti akceptované. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Elokované pracovisko pri realizácií záujmovej činnosti MŠ

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 18. 09. 2018

V rámci krúžkovej činnosti často navštevujú súkromné základné umelecké školy alebo živnostníci materské či základné školy, kde realizujú rôzne záujmové krúžky pre deti a žiakov. Pri realizácií týchto krúžkov však často vzniká otázka, či je potrebné kvôli pár hodinám ich činnosti zriaďovať elokované pracoviská v priestoroch materských škôl, ktoré navštevujú. 


Čítajte viac...

2% z dane: Forma vyžiadania potvrdenia o nedoplatkoch na povinnom poistnom a dani

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 12. 09. 2018

Je možné požiadať Sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a daňový úrad o potvrdenie o nedoplatkoch na účely 2% aj formou emailu, resp. je na to nejaký formulár?


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Odvodová povinnosť osobného asistenta rodiča

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 04. 09. 2018

V akom rozsahu má odvodovú a daňovú povinnosť ZŤP osoba, ktorá je zamestnaná, a zároveň vykonáva osobnú asistenciu pre plnoletú dcéru?Čítajte viac...