itretisektor | Právo,Aktuality
  • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

    Lehota na podanie daňového priznania
  • ***Charitatívna reklama***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Príplatok za zmennosť učiteľkám MŠ

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 21. 12. 2017
Patrí učiteľkám v materskej školy príplatok za zmennosť? Rannú zmenu majú od 06:30 - 12:30; odpoludňajšiu od 10:30 - 16:30. Striedanie zmien týždenne.
Čítajte viac...

Rehole/Cirkevná spoločnosť: Udelenie trvalého pobytu rehoľnej sestry z krajiny mimo EÚ

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 20. 12. 2017

Aké sú podmienky na udelenie trvalého pobytu rehoľných sestier? Cudzinecká polícia im trvalý pobyt na základe žiadosti nechce potvrdiť. 


Čítajte viac...

Rehole: Rehoľná sestra a nelegálna práca

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 20. 12. 2017

Akým spôsobom je potrebné dokladovať výkon činnosti rehoľnej sestry na účely kontroly nelegálnej práce, ktorá vykonáva činnosť pre rehoľu bezplatne a nie je jej zamestnancom?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Prijatie dieťaťa do školy na žiadosť jedného rodiča

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 13. 12. 2017
Môže materská škola prijať dieťa na základe žiadosti, ktorú podá len jeden z rodičov? 
Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Potvrdenie o návšteve školy rodičovi bez výkonu starostlivosti o dieťa

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 06. 12. 2017

Sme povinní vydať potvrdenie o návšteve materskej školy otcovi dieťaťa, pokiaľ máme vedomosť o tom, že rodičia spolu nežijú a dieťa je v osobnej starostlivosti matky ? Dieťa bolo prijaté do materskej školy len na základe žiadosti matky. 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Opätovné uzavretie pracovnej zmluvy so skúšobnou dobou

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 06. 12. 2017

Máme zamestnanca, ktorému končí skúšobná lehota, pracovnej zmluvy uzatvorenej na rok. Je možné s týmto zamestnancom ukončiť túto pracovnú zmluvu a následne uzatvoriť novú na cca 3-4 mesiace, teda opäť na dobu určitú so skúšobnou dobou. 


Čítajte viac...

Rehole/Cirkevná spoločnosť: Zdravotné poistenie rehoľnej sestry z krajiny mimo EÚ

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 23. 11. 2017

Má rehoľná sestra pochádzajúca z krajiny mimo Európskej únie nárok na úhradu verejného zdravotného poistenia pokiaľ má na území Slovenskej republiky len prechodný pobyt a vykonáva iba sociálnu prácu bez nároku na príjem?  


Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť/Rehole: Preklasifikovanie nebytovej budovy na bytovú budovu

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 21. 11. 2017

Je možné preklasifikovať kláštor alebo inú rehoľnú nehnuteľnosť, ktorá je v katastri vedená ako nebytová budova, na bytovú budovu? 


Čítajte viac...