itretisektor | Právo,Aktuality
 • **Finančné príspevky na byty a ich stavebné úpravy**

  V odbornom článku prinášame možnosti využitia podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
 • **Konkurenčná doložka pre učiteľa?**

  aj tejto otázke sme sa venovali tento týždeň, viac v sekcii školská spoločnosť
 • **Chránená dielňa vs. integračný sociálny podnik**

  Základné rozdiely medzi týmito subjektmi a možnosti ich financovania nájdete v sekcii Sociálna spoločnosť.
 • **Príspevky pre MNO na zamestnávanie**

  Prinášame prehľad príspevkov, ktoré môže neziskovka využiť z pozície zamestnávateľa. Viac v sekcii neziskovky všeobecne/Zamestnávanie.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Športová spoločnosť: Účtovníctvo a dane v športovej organizácií, ktorá je občianskym združením

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 24. 07. 2018

Občianske združenie je pre športovú organizáciu vhodnou formou v prípade, ak sa v budúcnosti plánuje venovať amatérskemu športu, výchove detí a mládeže, či organizácií amatérskych športových podujatí. Naopak, v prípade ak sa chce športová organizácia venovať profesionálnym športovcom, prijímať finančné prostriedky z reklamy, prípadne vykonávať aj podnikateľskú činnosť je pre ňu lepším riešením obchodná spoločnosť.Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Vzor stanov športového klubu

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 11. 07. 2018

Prinášame vzor stanov športového klubu, ktorý spĺňa zákonné požiadavky na to, aby športový klub mohol byť prijímateľom verejných prostriedkov, a takisto získavať finančné prostriedky zo sponzorských zmlúv.


Čítajte viac...

Osobné údaje GDPR: Spracúvanie osobných údajov z open data zdrojov

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 10. 07. 2018

„Open data“ je pojem, ktorý nemá v právnom poriadku Slovenskej republiky svoju legálnu definíciu. Ide o údaje z registrov a databáz, ktoré sú (prevažne bezplatne) verejne dostupné, napr. z Obchodného registra, Živnostenského registra, Centrálneho registra zmlúv a pod. V malej miere tieto open data zdroje obsahujú aj osobné údaje fyzických osôb, a to predovšetkým členov štatutárnych alebo dozorných orgánov právnických osôb, vlastníkov nehnuteľností, dlžníkov, veriteľov a pod. Ich zverejnenie zákonodarca ustanovil za účelom ochrany verejného záujmu.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 9. 7. 2018 - 15. 7. 2018

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 09. 07. 2018

Čítajte viac...

Združenia: Podnikajúce občianske združenie a povinná e-komunikácia?

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 04. 07. 2018

Musia podnikajúce občianske združenia povinne komunikovať s Finančnou správou prostredníctvom elektronickej schránky, aj keď majú povinnú aktiváciu elektronickej schránky odloženú?  


Čítajte viac...

Združenia: Zodpovednosť orgánov za organizačnú jednotku združenia

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 04. 07. 2018

Akú majú zodpovednosť orgány združenia za činnosť organizačnej jednotky združenia, ktorá má právnu subjektivitu? Máme správnu radu aj štatutára. Ak napr. nedodržia niečo členovia správnej rady, kto nesie zodpovednosť voči štátu?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Dotácie súkromnej ZUŠ

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 03. 07. 2018

Od 01.09.2018 začne v našej obci pôsobiť súkromná základná umelecká škola, ktorej zriaďovateľom je občianske združenie, pôsobiace v obci. Táto škola od obce požaduje od septembra dotáciu.
Je obec povinná dotovať túto súkromnú ZUŠ-ku už od 01.09.2018? 
Nevzniká táto povinnosť obci až od januára 2019, kedy sa ich existencia premietne do podielových daní podľa počtu detí k 15.9.2018?
Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Zriadenie komory SFZ pre riešenie sporov a zrušenie rozhodcovského súdu v legislatíve SFZ a v praxi

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 21. 06. 2018

Ako vznikla Komora SFZ pre riešenie sporov?
Na medzinárodnej úrovni je najznámejším orgánom, ktorý rieši futbalové spory Komora FIFA pre riešenie sporov. Tento orgán v zmysle Predpisov FIFA upravujúcich status a prestupy hráčov rieši spory medzi hráčmi a klubmi, trénermi a klubmi a medzi klubmi navzájom, ak majú medzinárodný prvok.
Čítajte viac...