itretisektor | Právo,Aktuality
 • Manuály pre všetky právne formy MVO k novému registru

  sledujte náš portál, čoskoro prinesieme postupy pre všetky typy MVO ako postupovať voči novému registru MVO.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Združenia: Podnikajúce občianske združenie a povinná e-komunikácia?

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 04. 07. 2018

Musia podnikajúce občianske združenia povinne komunikovať s Finančnou správou prostredníctvom elektronickej schránky, aj keď majú povinnú aktiváciu elektronickej schránky odloženú?  


Čítajte viac...

Združenia: Zodpovednosť orgánov za organizačnú jednotku združenia

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 04. 07. 2018

Akú majú zodpovednosť orgány združenia za činnosť organizačnej jednotky združenia, ktorá má právnu subjektivitu? Máme správnu radu aj štatutára. Ak napr. nedodržia niečo členovia správnej rady, kto nesie zodpovednosť voči štátu?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Dotácie súkromnej ZUŠ

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 03. 07. 2018

Od 01.09.2018 začne v našej obci pôsobiť súkromná základná umelecká škola, ktorej zriaďovateľom je občianske združenie, pôsobiace v obci. Táto škola od obce požaduje od septembra dotáciu.
Je obec povinná dotovať túto súkromnú ZUŠ-ku už od 01.09.2018? 
Nevzniká táto povinnosť obci až od januára 2019, kedy sa ich existencia premietne do podielových daní podľa počtu detí k 15.9.2018?
Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Zriadenie komory SFZ pre riešenie sporov a zrušenie rozhodcovského súdu v legislatíve SFZ a v praxi

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 21. 06. 2018

Ako vznikla Komora SFZ pre riešenie sporov?
Na medzinárodnej úrovni je najznámejším orgánom, ktorý rieši futbalové spory Komora FIFA pre riešenie sporov. Tento orgán v zmysle Predpisov FIFA upravujúcich status a prestupy hráčov rieši spory medzi hráčmi a klubmi, trénermi a klubmi a medzi klubmi navzájom, ak majú medzinárodný prvok.
Čítajte viac...

Zamestnávanie: Skončenie pracovného pomeru s tehotnou po skončení rodičovskej dovolenky

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 20. 06. 2018

Zamestnankyni skončila rodičovská dovolenka v máji 2018 a mala nastúpiť do práce. Zamestnávateľ o presnom dni skončenia rodičovskej dovolenky nemal vedomosť. Zamestnankyňa do práce nenastúpila.Telefonicky v júni oznámila, kedy jej skončila rodičovská dovolenka, uviedla, že je tehotná, v auguste nastupuje na ďalšiu materskú dovolenku a žiadala informáciu, na koľko dní dovolenky má nárok. Môže zamestnávateľ za týchto okolností okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnankyňou?Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Vykazovanie počtu detí v materskej škole

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 20. 06. 2018

Aké sú pravidlá pre vykazovanie počtu detí v materských školách? Môže materská škola postupovať podľa prevádzkového poriadku, ktorý schválila podľa starších predpisov?


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: “Firemné“ dobrovoľníctvo

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 20. 06. 2018

Výkon dobrovoľníckej činnosti v našej spoločnosti je významným aspektom, ktorý napomáha rozvoju spoločnosti a dosiahnutiu verejnoprospešných cieľov. Dobrovoľníctvo možno vykonávať v rôznych formách. Jednou z foriem dobrovoľníctva je aj tzv. firemné dobrovoľníctvo.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Poverenie pedagogického zamestnanca vedením materskej školy

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 13. 06. 2018

Zriaďovateľ odvolal riaditeľku materskej školy. Môže zriaďovateľ poveriť iného pedagogického zamestnanca riadením materskej školy aj na dlhšie ako šesť mesiacov príp. opakovane? Aké kvalifikačné predpoklady musí tento poverený pedagogický zamestnanec spĺňať? Kedy musí byť vyhlásené výberové konanie na nového riaditeľa MŠ?


Čítajte viac...