itretisektor | Právo,Aktuality
  • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

    Lehota na podanie daňového priznania
  • ***Charitatívna reklama***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Zamestnávanie: Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 15. 11. 2017

V odbornom článku sa venujeme problematike výpočtu dovolenky v prípadoch, kedy má zamestnanec nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Záujmový útvar vedený iným ako pedagogickým zamestnancom?

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 08. 11. 2017

Je možné, aby záujmový útvar v mimovyučovacom čase v priestoroch školy viedol aj niekto iný ako pedagogický zamestnanec školy? Kto zodpovedá za škodu alebo úraz, ktorý vznikne počas činnosti tohto krúžku?


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: K zápisu do registra právnických osôb v športe

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 08. 11. 2017

Sme športové záujmové združenie právnických osôb, ktorému z pohľadu zákona o športe (§ 81 ods. 1) vznikla povinnosť byť zapísaný do registra právnických v športe. Ako sa tam zapíšeme?


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Povinnosť zriadiť kontrolóra pri čerpaní dotácie od obce

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 08. 11. 2017

Od mesta sme obdržali dotáciu v sume 60.000 eur. Má to nejaký vplyv na povinnosť mať zriadeného kontrolóra v športe v zmysle § 10 ods. 1 Zákona o športe? Ak áno, ako si ho zriadime v rámci nášho vnútorného aparátu, kde máme prezidenta a prezídium?


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť/ Združenia: Prevádzkovanie detských jaslí občianskym združením?

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 02. 11. 2017

Môžeme prevádzkovať detské jasle za poplatok ako občianske združenie, ak by takáto činnosť bola cca 90% z celkovej našej činnosti? Ktorým rodičom je možné službu detských jaslí poskytovať? 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Čerpanie dovolenky v hodinách

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 02. 11. 2017

Je možné čerpanie dovolenky zamestnancom v hodinách?


Čítajte viac...

Nadácie: Sprostredkovanie predaja pozemku nadáciou za odmenu?

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 30. 10. 2017

Nadácia chce sprostredkovať jednorazovo predaj pozemku zahraničnej spoločnosti a výnos z tejto činnosti použiť na účely nadácie. Môže nadácia vykonávať takúto činnosť – sprostredkovať predaj pozemkov na území SR zahraničnej spoločnosti?


Čítajte viac...

Rehole: Nárok rehoľnej sestry na invalidný dôchodok

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 25. 10. 2017

Má rehoľná sestra pracujúca v komunite nárok na invalidný dôchodok, pokiaľ za ňu nie sú odvádzané dávky do Sociálnej poisťovne? Bolo by rozhodujúce ak v minulosti pracovala a v tom čase odvádzala dávky do Sociálnej poisťovne? 


Čítajte viac...