itretisektor | Právo,Aktuality
  • Postup krokov na registráciu do Zoznamu prijímateľov - zaktualizovaný

    Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe, uverejnenej v dolnej časti portálu.
  • ***Zdaňovanie autorských odmien po novom***

    Vypracovali sme pre Vás odborný článok, zameraný na zmeny týkajúce sa zdaňovania autorských odmien.
  • Prečo „novela zákona o športe“ nemení postavenie profesionálnych športovcov?

    Viac na túto tému v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

2% z dane: Účel použitia podielu zaplatenej dane

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 02. 2014

Na aké presné účely môžeme minúť finančné prostriedky poukázané na náš účet z asignovaných 2% daní?


Čítajte viac...

Nadácie: Súhlas správnej rady s nakladaním s majetkom nadácie

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 17. 02. 2014
Je potrebné predchádzajúce rozhodnutie správnej rady na každý finančný dar (dotáciu)?
Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Súkromné školy a verejné obstarávanie

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 14. 02. 2014

Je súkromné školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie a ktoré má právnu subjektivitu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní povinné vykonávať verejné obstarávanie na účtovnícke služby alebo si môže vybrať firmu, ktorá jej bude poskytovať tieto služby bez verejného obstarávania?


Čítajte viac...

Združenia: Organizačné jednotky občianskych združení

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 10. 02. 2014
Je možné zriadiť pobočku občianskeho združenia? Môže mať zároveň táto pobočka svoj vlastný štatutárny orgán, vlastný účet, podávať žiadosti na granty vo svojom mene, bez toho, aby sa do toho musel involvovať štatutárny organ nášho kmeňového občianskeho združenia? Je následne potrebná zmena stanov a nová registrácia na Ministerstve vnútra SR?

Čítajte viac...

Neziskové organizácie: Doručovanie písomností do vlastných rúk subjektom neziskového sektora

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 10. 02. 2014
Príspevok sa zaoberá podmienkami za akých sa doručujú písomnosti určené do vlastných rúk subjektom neziskového sektora. 
Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť: Cirkev a usporiadanie verejného koncertu - povinnosť uhradiť autorovi odmenu?

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 10. 02. 2014

V obsahu tohto odborného článku Vám prinášame odpoveď na otázku, či cirkev ako usporiadateľ verejného koncertu je povinná uhradiť autorovi odmenu.


Čítajte viac...

Sociálne: Príspevky pre deti v detských domovoch - povinnosti obce, 2. Časť

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 03. 02. 2014
V druhej časti článku uvádzame prehľad povinností obce na úseku poskytovania príspevkov detským domovom v prípadoch, ak samotná obec je zriaďovateľom detského domova.
Čítajte viac...

Neziskové organizácie: Povinnosť platiť daň z motorových vozidiel

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 30. 01. 2014

Máme ako nezisková organizácia - zamestnávateľ uhradiť daň z motorových vozidiel za zamestnanca našej neziskovej organizácie, ktorý využíva svoje súkromné auto na účely našej hlavnej verejnoprospešnej činnosti (nie na podnikanie!) a zamestnávateľ mu uhrádza na základe knihy jázd paušálne náklady na auto.


Čítajte viac...