itretisektor | Právo,Aktuality
  • Postup krokov na registráciu do Zoznamu prijímateľov - zaktualizovaný

    Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe, uverejnenej v dolnej časti portálu.
  • ***Zdaňovanie autorských odmien po novom***

    Vypracovali sme pre Vás odborný článok, zameraný na zmeny týkajúce sa zdaňovania autorských odmien.
  • Prečo „novela zákona o športe“ nemení postavenie profesionálnych športovcov?

    Viac na túto tému v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Správa majetku: Základné povinnosti prenajímateľa a nájomcu

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 21. 10. 2013

Odborný príspevok poskytuje prehľad základných povinností prenajímateľa a nájomcu a nim zodpovedajúcich práv počas trvania nájmu. 


Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť: Zákonné možnosti poskytovania služieb za odplatu cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 15. 10. 2013
Odborný článok približuje môžnosti poskytovania služieb cirkvami, ktoré vyplývajú priamo zo zákona.
Čítajte viac...

Správa majetku: Vznik a zánik nájomnej zmluvy

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 14. 10. 2013

Odborný príspevok sa bližšie zaoberá vznikom a dôvodmi zániku nájomnej zmluvy.


Čítajte viac...

Správa majetku: Všeobecne o nájomnej zmluve

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 14. 10. 2013

Odborný príspevok prináša základné informácie o nájomnej zmluve.


Čítajte viac...

Neinvestičné fondy: Zriadenie, vznik a zrušenie neinvestičného fondu

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 14. 10. 2013
Zriadenie a vznik fondu sú dve rozdielne právne skutočnosti, ktoré treba odlišovať a vyžadujú si splnenie zákonom predpokladaných náležitostí.
Čítajte viac...

Neinvestičné fondy: Všeobecne o neinvestičných fondoch

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 14. 10. 2013
Podľa zákona o neinvestičných fondoch je fond neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
Čítajte viac...

Dary/Granty: Anonymné dary - prierezovo cez formy MNO

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 14. 10. 2013

Darcovstvo je vyjadrením vzťahu medzi darcom a obdarovaným, ktorý v prípade anonymných darov odpadá. Darca v niektorých prípadoch nechce byť známy a preto sa rozhodne poskytnúť dar anonymnou formou. 


Čítajte viac...

Neziskové organizácie: Vzdelávanie neziskovými organizáciami a povinnosť registrácie pre DPH

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 07. 10. 2013

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme povinnosti registrácie pre daň z pridanej hodnoty v prípade, že nezisková organizácia pri poskytovaní vzdelávacích služieb dosiahne zákonom stanovenú výšku obratu.


Čítajte viac...