itretisektor | Právo,Aktuality

Všeobecne prospešné spoločnosti (n.o.): Daňová povinnosť pri predaji výrobkov vytvorených v rámci rehabilitačnej činnosti

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 30. 09. 2013
V prípadovej štúdii sa venujeme daňovej povinnosti neziskovej organizácie, ktorá poskytuje sociálne služby v rehabilitačnom stredisku pre dospelých a konkrétne otázke, či je nezisková organizácia povinná odviesť daň zo sumy, ktorú získala za predaj výrobkov, ktoré zhotovili jej klienti počas rehabilitácie.
Čítajte viac...

Združenia: Štatutár MVO a výkon jeho činnosti ako SZČO pre MVO

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 24. 09. 2013
Je právne možné, aby riaditeľ občianskeho združenia vykonával na základe zmluvy o dielo pre združenie činnosti za odmenu, ktoré vykonáva ako podnikateľ vo svojom bežnom živote?
Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov v súkromných školách

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 24. 09. 2013

Týka sa 5% zvýšenie platov aj pedagogických zamestnancov v súkromných školách, ktoré odmeňujú podľa vnútorného mzdového predpisu (Zákonníka práce)?


Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť: Spolupráca cirkvi s matrikou

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 23. 09. 2013
Obsahom odborného článku je posúdenie povinností orgánov cirkví a náboženských spoločností voči matričnému úradu, ktoré vyplývajú z nezávislého a autonómneho postavenia týchto subjektov.
Čítajte viac...

Zamestnávanie: Delené pracovné miesto

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 19. 09. 2013

Príspevok bližšie objasňuje inštitút deleného pracovného miesta. 


Čítajte viac...

Združenia: Zmeny stanov občianskeho združenia a účinky oznámenia do registra občianskych združení

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 09. 09. 2013

Ak meníme stanovy nášho občianskeho združenia, kedy nastane účinnosť zmien, zmenou stanov v združení alebo až zápisom zmien do registra občianskych združení?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Povinnosť vykonávať export údajov do Rezortného informačného systému (RIS)

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 09. 09. 2013

Sme súkromné školské zariadenie. Bol nám doručený email z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v ktorom nás žiadajú vykonať export pre Rezortný informačný systém (RIS). Týka sa nás táto povinnosť?


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2013 - 2017 s výhľadom do roku 2020

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 03. 09. 2013

Základným cieľom Národného programu je prostredníctvom definovaných úloh a opatrení zabezpečiť dosahovanie pokroku v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.


Čítajte viac...