itretisektor | Právo,Aktuality
  • Dobrovoľníctvo: Poskytnutie dotácie dobrovoľnému hasičskému zboru

    O tom, či sa dobrovoľný hasičský zbor, ktorý je vnútro-organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, môže uchádzať o dotáciu z rozpočtu obce, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
  • ***Nový zákon o športe - verejné prostriedky***

    Vybrali sme pre Vás otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh tohto zákona. Medzi týmito otázkami, môžete nájsť otázky typu, či sa 2% považujú za verejné prostriedky a podobne.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Zamestnávanie: Doručovanie písomností v pracovnom pomere

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 26. 08. 2013

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou doručovania písomností týkajúcich sa pracovného pomeru.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Cyklotrasy a ich legálne prevádzkovanie

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 26. 08. 2013
Ako správne postupovať pri legálnom prevádzkovaní cyklotrasy? 
Čítajte viac...

Sociálne: Základné povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v sociálnych službách

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 19. 08. 2013

Aké základné povinnosti majú poskytovatelia sociálnych služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Pracovný pomer na určitú dobu

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 16. 08. 2013

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu. 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Odstúpenie od pracovnej zmluvy

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 12. 08. 2013

Dňa 28.07.2013 sme s uchádzačom o zamestnanie uzatvorili pracovnú zmluvu. V pracovnej zmluve bol ako deň nástupu do práce dohodnutý deň 01.08.2013. Zamestnanec sa však v deň dohodnutý ako nástup do práce neprišiel. Ako môžeme voči zamestnancovi postupovať? 


Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť: Ktoré zákony upravujú zamestnávanie v cirkvi?

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 12. 08. 2013
V zmysle Čl. 24 ods. 3 Ústavy SR cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.
Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Uloženie racionalizačného opatrenia Ministerstvom školstva

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 08. 08. 2013
Sme súkromná škola a Ministerstvo školstva nám uložilo opatrenie zlučovať triedy s nízkym počtom žiakov. Je na to oprávnené?

Čítajte viac...

Školy: Aktuálne návrhy zmien v školskej legislatíve

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 06. 08. 2013
Prinášame Vám prehľad v súčasnosti navrhovaných zmien v školskej legislatíve.
Čítajte viac...