itretisektor | Právo,Aktuality

Neziskové organizácie: Aké povinnosti má občianske združenie pri spracúvaní osobných údajov svojich členov? 3. časť

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 26. 07. 2013

K povinnosti osobitných bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačnému systému.


Čítajte viac...

Školy: Úprava medzinárodného programu v školskej legislatíve

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 24. 07. 2013
Aká je právna úprava medzinárodného školského programu v slovenskej školskej legislatíve?
Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Ukladanie pokút zriaďovateľom škôl a školských zariadení

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 22. 07. 2013

Predmetom článku sú druhy správnych deliktov a pokuty, ktoré za ne môžu byť zriaďovateľom škôl a školských zariadení uložené podľa zákona o štátnej správe v školstve. 


Čítajte viac...

Všeobecne prospešné spoločnosti (n.o.): Prevod neziskovej organizácie na inú osobu

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 15. 07. 2013

Je možné previesť neziskovú organizácie na inú osobu a zároveň zmeniť názov, sídlo a druh všeobecne prospešných služieb?


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Nocľahárne v obci a nedostatočná legislatíva

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 15. 07. 2013

Ako je legislatívne upravená problematika bezdomovectva a nocľahární, a do akej miery môže mať vplyv na riešenie problematiky bezdomovectva na Slovensku?


Čítajte viac...

TS: Vedecké parky už aj na Slovensku

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 11. 07. 2013
Osem špičkových technologických centier vyrastie na Slovensku do roku 2015.
Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Podanie sťažnosti na školského inšpektora

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 11. 07. 2013
Článok rozoberá podmienky podania sťažnosti proti postupu školského inšpektora pri vykonávaní školskej inšpekcie.
Čítajte viac...

Ministerstvo dopravy predstavilo materiál „Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020“

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 09. 07. 2013
Strategickým cieľom vypracovaného materiálu je zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri lepšom využívaní jeho potenciálu, so zámerom vyrovnávať regionálne disparity a vytvárať nové pracovné príležitosti.
Čítajte viac...