itretisektor | Právo,Aktuality
  • ***Vyberanie členských príspevkov od iných osôb ako členov***

    O tom, či športová organizácia (občianske združenie) musí vyberať ročný členský poplatok aj od osôb, ktoré síce majú príslušnosť k organizácii (napr. formou registrácie alebo dobrovoľnícky vzťah) ale nie sú členmi tohto združenia, si môžete prečítať v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Spôsob účtovania podielu zaplatenej dane z príjmov

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 02. 09. 2013
Akým spôsobom účtuje občianske združenie, ktoré je registrované ako prijímateľ podielu zaplatenej dane prevody finančných prostriedkov a ich čerpanie v systéme jednoduchého účtovníctva?
Čítajte viac...

Nadácie: Nepredloženie výročnej správy nadácie v zákonnej lehote

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 28. 08. 2013

Článok sa zaoberá otázkou problematiky, keď nadácia nevypracuje a nezašle ministerstvu vnútra výročnú správu v zákonnej lehote.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Zriaďovacia listina školy / školského zariadenia a jej náležitosti

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 26. 08. 2013

Zákon o štátnej správe v školstve ustanovuje konkrétne náležitosti zriaďovacích listín škôl a školských zariadení.


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Doručovanie písomností v pracovnom pomere

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 26. 08. 2013

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou doručovania písomností týkajúcich sa pracovného pomeru.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Cyklotrasy a ich legálne prevádzkovanie

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 26. 08. 2013
Ako správne postupovať pri legálnom prevádzkovaní cyklotrasy? 
Čítajte viac...

Sociálne: Základné povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v sociálnych službách

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 19. 08. 2013

Aké základné povinnosti majú poskytovatelia sociálnych služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Pracovný pomer na určitú dobu

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 16. 08. 2013

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu. 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Odstúpenie od pracovnej zmluvy

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 12. 08. 2013

Dňa 28.07.2013 sme s uchádzačom o zamestnanie uzatvorili pracovnú zmluvu. V pracovnej zmluve bol ako deň nástupu do práce dohodnutý deň 01.08.2013. Zamestnanec sa však v deň dohodnutý ako nástup do práce neprišiel. Ako môžeme voči zamestnancovi postupovať? 


Čítajte viac...