itretisektor | Právo,Aktuality
  • Kvalifikačné predpoklady na výkon opatrovateľskej služby

    O tom, či je možné na pracovnú pozíciu opatrovateľky zamestnať uchádzačku, ktorá má ukončené stredné odborné vzdelanie bez maturity v odbore masér/sanitár bez absolvovaného opatrovateľského kurzu, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Kultúrna spoločnosť: Aké oblasti môžu neziskové organizácie financovať z prostriedkov získaných na základe zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR?

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 06. 2013
Obsahom článku je právna úprava poskytovania dotácii v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre subjekty neziskového sektora. 
Čítajte viac...

Osobné údaje: Sankcie za porušenie ustanovení zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 06. 2013
Aké sankcie za porušenie ustanovení vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov?
Čítajte viac...

Osobné údaje: Predmet, pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov a zásady spracúvania osobných údajov

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 06. 2013
Predmetom tohto odborného článku je priblížiť čitateľom zmeny, ktoré priniesol nový zákon o ochrane osobných údajov a ich porovnanie s predchádzajúcou právnou úpravou ochrany osobných údajov, ktorá bola predmetom zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Obsahom tohto odborného článku budú ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov pojednávajúce o jeho predmete, pôsobnosti a zásadách spracúvania osobných údajov.
Čítajte viac...

Osobné údaje: Bezpečnosť osobných údajov a dohľad nad ochranou osobných údajov

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 06. 2013
Zákon o ochrane osobných údajov priniesol množstvo zmien v právnej úprave ochrany osobných údajov, nevynímajúc podmienky a povinnosti v rámci bezpečnosti osobných údajov a dohľadu nad ochranou osobných údajov.
Čítajte viac...

Osobné údaje: Stručne k ochrane práv dotknutých osôb

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 06. 2013
Článok sa zaoberá právami dotknutej osoby vo vzťahu k prevádzkovateľovi.
Čítajte viac...

Osobné údaje: Registrácia, osobitná registrácia a evidencia

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 06. 2013
Tak ako aj predošlé časti zákona o ochrane osobných údajov účinného do 30.06.2013 sa menia, zmeny zasiahli aj časť zákona v časti registrácie, osobitnej registrácie a evidencie informačných systémov v zákone o ochrane osobných údajov účinného od 01.07.2013. Zmeny sa týkajú najmä prihlasovania informačných systémov na registráciu na úrade a následné konanie o registrácii a osobitnej registrácii.
Čítajte viac...

MF SR pripravuje zintenzívniť kontrolu nakladania s podielom zaplatenej dane

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 21. 06. 2013

MF SR pripravuje v súvislosti s pripravovanou zmenou zákona zintenzívniť kontrolu MVO pri nakladaní s podielom zaplatenej dane.


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Možnosti zamestnávania v MVO

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 17. 06. 2013

Prinášame Vám krátky prehľad jednotlivých možností zamestnávania v mimovládnych organizáciách.


Čítajte viac...